งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบ โครงสร้าง ภาษาซี. Preprocessor Directive การ กำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการ เริ่มต้นฟังก์ชันหลัก variable declaration;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบ โครงสร้าง ภาษาซี. Preprocessor Directive การ กำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการ เริ่มต้นฟังก์ชันหลัก variable declaration;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบ โครงสร้าง ภาษาซี

2 Preprocessor Directive การ กำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการ เริ่มต้นฟังก์ชันหลัก variable declaration; การประกาศค่า ชนิดตัวแปร program statement; ส่วนคำสั่ง } เครื่องหมายสิ้นสุด ฟังก์ชัน #include การกำหนดเฮด เดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น ฟังก์ชันหลัก char name[15]; การประกาศ ค่าชนิดตัวแปร printf(“What your name”); scanf(“%s”,&name); } เครื่องหมายสิ้นสุด ฟังก์ชัน ส่วนของ คำสั่ง

3 ไดเร็คทีฟ #include หมายถึง การสั่งให้ คอมไพเลอร์นำสิ่งที่อยู่ในไฟล์ ซึ่งกำหนด ไว้มารวมเข้ากับ Source Code ในที่นี้จะ เป็นการนำสิ่งที่อยู่ในไฟล์ stdio.h มารวม กับ Source Code หมายเหตุ ถ้า ไดเร็คทีพ #include ไม่มี โปรแกรมจะ error และ Compile ไม่ผ่าน ************************** ไลบราลีฟังก์ชัน เป็นการบอกถึงฟังก์ชันมาตรฐานบน input/output ที่จะนำเข้ามารวมกัน โดย บอกไว้ที่ส่วนต้นของไฟล์โปรแกรม ไลบราลีฟังก์ชัน เป็นไฟล์ที่บอกถึงการรวมเอาฟังก์ชัน เกี่ยวกับคอนโซลไว้ใช้

4 เข้าสู่โปรแกรม Turbo C

5 หน้าจอประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน คือ 1 เมนเมนู (Main Menu) ได้แก่ส่วนที่อยู่ บรรทัดบนสุด ซึ่งเป็นรายการคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ File Edit ฯลฯ เป็นต้น 2. ส่วนของ Edit คือบริเวณที่อยู่ในกรอบ สี่เหลี่ยมใหญ่ ใช้สร้างและแก้ไขโปรแกรม หรือเรียกว่า พื้นที่เขียนโปรแกรมหน้าต่าง เอดิต 3. ส่วนของ Message คือบริเวณที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ใช้แสดงข้อความต่าง ๆ เมื่อเกิดการผิดพลาดขึ้นในขณะที่เกิดการ คอมไพล์หรือลิงก์โปรแกรม 4. ส่วนของฟังก์ชันคีย์ คือส่วนที่อยู่ล่างสุด เป็นปุ่มที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ของฟังก์ชันคีย์ที่มี อยู่ใน เทอร์โบ C จากนั้นกดคีย์ใด ๆ ก็ได้ จะปรากฏ ดังนี้

6 ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อเข้าสู่โหมดการทำงานของ ภาษาซี กด Esc เพื่อเข้าสู่โหมด การเลือกใช้คำสั่ง หรือกด F10

7 File Edit Run Compile Project Options Debug Break / watch Line 1 Col 1 Insert Indent Tab Fill Unindent C:NONAME.C Edit รายละเอียดของข้อความต่าง ๆ ที่ ส่วนบนของหน้าต่างมีดังนี้ Line 1 แสดงบรรทัดที่เคอร์เซอร์ อยู่ บรรทัดที่ 1 Col 1 แสดงคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์ อยู่ คอลัมน์ที่ 1 Insert ถ้าขึ้นข้อความนี้ (Insert) แสดงว่าอยู่ในภาวะ Insert on จะสามารถพิมพ์ แทรกตัวอักษรที่ตำแหน่ง เคอร์เซอร์อยู่ได้ ถ้ากดคีย์ Insert บนคีย์บอร์ดที่ หน้าจอข้อความ Insert จะหายไปสภาวะนี้เป็น Insert off การพิมพ์จะเป็นการพิมพ์ทับตัวอักษร ถ้าหาก ต้องการให้เป็น Insert on ต้องกดคีย์ Insert ที่ คีย์บอร์ดอีกครั้ง Indent ถ้าขึ้นข้อความนี้บนหน้าจอแสดงว่าหลังจากพิมพ์ ข้อความเสร็จแล้วกด Enter เคอร์เซอร์จะขึ้น บรรทัดใหม่ให้ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OI จะทำให้ ข้อความ Indent หายไปเคอร์เซอร์จะอยู่ที่ คอลัมน์ที่ 1 ของบรรทัดเดิม

8 Tab ถ้าปรากฏข้อความนี้แสดงว่าถ้ากดคีย์ Tab จะทำ ให้เคอร์เซอร์เลื่อนไปทางขวา 8 คอลัมน์ ถ้ายกเลิก สถานะนี้กดคีย์ Ctrl+OT ถ้ากดคีย์ Ctrl+OT อีก ครั้งข้อความ Tab จะปรากฏที่หน้าจอีก Unindent ถ้าขึ้นข้อความนี้ถ้าหากเคอร์เซอร์อยู่ที่บรรทัด ใหม่ ถ้ากดคีย์ Backspace บนคีย์บอร์ด เคอร์เซอร์จะเลื่อนมาทางซ้าย 1 ย่อหน้าเสมอ ถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ข้อความ Unindent จะหายไป ในสภาวะนี้ Backspace จะเป็นการลบตัวอักษรที่ อยู่ทางซ้ายของเคอร์เซอร์ และถ้ากดคีย์ Ctrl+OU ซ้ำจะทำให้ ข้อความ Unindent ปรากฏ ที่หน้าจออีก C:NONAME.C เป็นชื่อไฟล์ชั่วคราวที่ Turbo C สร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ถ้าบันทึกเป็น ชื่อใหม่

9 รายละเอียดของ คำสั่ง File โหลดไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้ ที่มี นามสกุลเป็น “*.c” แสดงชื่อไฟล์ล่าสุดที่นำเข้า สู่หน่วยความจำ สร้างหรือเขียน โปรแกรมใหม่ บันทึก โปรแกรม เขียนทับโดยการบันทึก เปลี่ยนชื่อใหม่ แสดงชื่อไฟล์ในไดเร็คทรอรี่ ที่เรา กำลังทำงานอยู่ เช่น C:/ เปลี่ยนไดเร็คทรอรี่หรือไดรฟ์ ใด ๆ ที่ต้องการ เราสามารถเรียกคำสั่งต่าง ๆ ภายใน ระบบปฏิบัติการ Dos ได้ เลิกการทำงาน ออก จากโปรแกรม

10 2. การสร้างใหม่ไฟล์ให้เลือก New โดยโปรแกรม จะกำหนด ชื่อเบื้องต้นเป็น Noname.c


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบ โครงสร้าง ภาษาซี. Preprocessor Directive การ กำหนดเฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการ เริ่มต้นฟังก์ชันหลัก variable declaration;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google