งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote

2 ตั้งชื่อไฟล์ที่จะใช้งาน

3 Create New Group โดยคลิกขวาที่ Custom

4 paper จากฐานข้อมูล เช่น ค้นหา ieee (http://ieeexplore.ieee.org)

5 คลิกขวาที่ pdf เลือก open in new tab

6 Save ไฟล์ pdf เก็บไว้

7 คลิกเรื่องที่จะอ้างอิง แล้วเลือกที่ Download Citations ด้านบน ในส่วนของ Format ขวามือ เลือก EndNote จากนั้น คลิกปุ่ม Download Citation

8 จะ link ไปที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกไฟล์ .enl ที่เราสร้างไว้ตอนแรก

9 จะปรากฏข้อมูล paper ที่เรา save มา
คลิกขวาที่ paper นั้น เลือก Add Reference To  เลือก Group ที่ตั้งไว้

10 เลือกไฟล์ โดยคลิกขวาที่ paper นั้นอีกครั้ง เลือก File Attachment  Attach File…

11 เลือกไฟล์ pdf ที่ save ไว้

12 double-click ที่ paper นั้นเพื่อดูรายละเอียด จะเห็น ไฟล์ pdf อยู่ด้านล่าง double-click ที่ไฟล์นั้น โปรแกรมจะทำการเปิดไฟล์นั้นให้เลย

13 สร้างเอกสารบรรณานุกรมใน Microsoft Word
หลังจากติดตั้งโปรแกรม EndNote จะพบเมนู EndNote เพิ่มใน MS-Word

14 เลือก Insert Citation

15 เลือกไฟล์ .enl (ไฟล์ EndNote ที่ทำไว้แล้ว)

16 จะแสดงข้อมูลใน EndNote ของไฟล์ที่เลือก

17 เลือกเรื่องที่ต้องการทำการอ้างอิง และทำบรรณานุกรม แล้วกดปุ่ม Insert
(ต้องการข้อความก่อน ถึงจะเห็นการอ้างอิงในข้อความปรากฏขึ้น)

18 การเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง สามารถเลือกได้ที่ Style


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google