งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รุจิรดา ระวีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รุจิรดา ระวีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รุจิรดา ระวีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง library@mfu.ac.th การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม

2 โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิงเอกสารที่ จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม คลังข้อมูลอ้างอิง กว่า 10,000 รายการ EndNote Web คืออะไร ?

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่าง เป็นระบบ ทุกภาษา ลงทะเบียนภายใต้ IP ของ มฟล. เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล

4 ขั้นตอนการเข้าใช้ 1.Sign up ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีชื่อการเข้าใช้งาน ที่ http://www.myendnoteweb.com 2.Organize สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง New Reference การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง 4.ติดตั้ง Cite While You Write Plug-In Direct Export การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการ สืบค้นเข้าสู่ EndNote Web 5.นำบรรณานุกรมที่สร้างไว้มาใช้งานใน Microsoft word 6.Format นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ ต้องการไปใช้ งาน Bibliography

5 Sign up / การลงทะเบียน ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ได้ที่ http://www.myendnoteweb.com จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ได้ที่ http://www.myendnoteweb.com จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up

6 ให้ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue

7 Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป 1.ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น mfu123*** ) Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป 1.ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น mfu123*** ) พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิก I Agree

8 เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ http://www.myendnoteweb.com หรือจะ log-in ทันที 1. ใส่รหัสผ่านของตนเอง 2. คลิกที่ Continue 1. ใส่รหัสผ่านของตนเอง 2. คลิกที่ Continue

9 หน้าหลักของ EndNote Web

10 1. คลิกที่ Manage My Groups 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK 1. คลิกที่ Manage My Groups 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK การสร้างกลุ่มข้อมูล / Organize 1 2 3

11 1. จะปรากฏชื่อกลุ่มที่เราสร้างใหม่ 2. หากต้องการ share ข้อมูลให้เพื่อนเห็น ให้คลิก Manage Sharing 1. จะปรากฏชื่อกลุ่มที่เราสร้างใหม่ 2. หากต้องการ share ข้อมูลให้เพื่อนเห็น ให้คลิก Manage Sharing

12 1.คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group 2.ระบุ e-mail ที่ต้องการแชร์ ข้อมูลให้ 3.คลิกที่ปุ่ม Apply 1 2 3 การ Share Folder

13 การติดตั้ง Plug-in 1.โอนบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export) 2.พิมพ์งานไปด้วย อ้างอิงไปด้วย (Cite While You Write Plug-In) 1.โอนบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export) 2.พิมพ์งานไปด้วย อ้างอิงไปด้วย (Cite While You Write Plug-In)

14 การติดตั้ง Cite While You Write Plug-In 1.เลือกเมนู Format จากนั้นคลิกที่เมนู Cite while You Write Plug-in 2. เลือกคำสั่ง Download Windows (ติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอด) 3. เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1.เลือกเมนู Format จากนั้นคลิกที่เมนู Cite while You Write Plug-in 2. เลือกคำสั่ง Download Windows (ติดตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอด) 3. เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 2 3

15 ทำการติดตั้งโปรแกรมคลิกที่ Run (ปัจจุบันใช้ EndNote version 3.1) Plug in ตัวนี้จะฝังตัวที่เครื่องที่เราลงเท่านั้น กรณีเปลี่ยนเครื่องใช้งาน จะต้องติดตั้งใหม่อีกครั้ง ทำการติดตั้งโปรแกรมคลิกที่ Run (ปัจจุบันใช้ EndNote version 3.1) Plug in ตัวนี้จะฝังตัวที่เครื่องที่เราลงเท่านั้น กรณีเปลี่ยนเครื่องใช้งาน จะต้องติดตั้งใหม่อีกครั้ง

16 ติดตั้งโปรแกรมไป เรื่อยๆ จนจบขั้นตอน ติดตั้งโปรแกรมไป เรื่อยๆ จนจบขั้นตอน

17 ติดตั้งโปรแกรมไป เรื่อยๆ จนจบขั้นตอน ติดตั้งโปรแกรมไป เรื่อยๆ จนจบขั้นตอน

18 จบ ขั้นตอน

19 ติดตั้งโปรแกรม ลงเครื่อง 1.ติดตั้งโปรแกรมลง เครื่อง 2.เมื่อเปิด MS word จะมี แถบเครื่องมือ EndNote Web เพิ่ม ขึ้นมา 3. ใส่ e-mail/password EndNote Web

20 1. Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง 1. Collect การเพิ่มรายการอ้างอิง 1.พิมพ์เข้าไปเอง (New Reference) 2.โอนจากฐานข้อมูลต่างๆ (Direct Export)

21 New Reference การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง New Reference การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง 1. คลิกที่ Collect 2. เลือก New Reference 3. พิมพ์ข้อมูล บรรณานุกรมเข้าไป (ตย.เลือก Book) 4. บันทึกข้อมูลคลิก Save 1 2 3 4

22 พิมพร ลีลาพร พิสิฐ, พิมพ์รายการบรรณานุกรมลงไป กรณีบรรณานุกรมชื่อผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ สัญลักษณ์, ตามหลังนามสกุล

23 การจัดการข้อมูลนำเข้า (ย้าย / แก้ไข / ลบ การจัดการข้อมูลนำเข้า (ย้าย / แก้ไข / ลบ 1. เลือก unfiled 2. คลิกในบล็อค หน้ารายการ 3. เลือกรูปแบบ จัดการไฟล์ เช่น Add to group ที่เราสร้างไว้ 1 2 3

24 1. คลิกเลือกบรรณานุกรม 2. เลือกคำสั่ง Add to group… เลือก กลุ่มที่ต้องการ ตย. Dermatology 1 2

25 2. Direct Export การถ่ายโอนรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ Endnote Web โดยตรง 2. Direct Export การถ่ายโอนรายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ Endnote Web โดยตรง สืบค้นบทความ/ข้อมูลต่างๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนใหญ่ฐานข้อมูลจะมี Function สำหรับการจัดการ บรรณานุกรม (Citation) แต่ละโปรแกรมไว้ให้เลือก Export เลือกรายการบทความ แล้วนำออก/เข้า เลือกตามโปรแกรม การที่ได้ติดตั้งหรือลงทะเบียนไว้ เช่น EndNote

26 ตย.สืบค้นจากฐาน ScienceDirect

27 1.เลือกค้นหาจากชื่อวารสาร เช่น Journal of the American Dermatology 2. คลิกปุ่ม Search ScienceDirect 1.เลือกค้นหาจากชื่อวารสาร เช่น Journal of the American Dermatology 2. คลิกปุ่ม Search ScienceDirect 1 2

28 คลิกที่ชื่อวารสาร เพื่อเข้าดูบทความ

29 แสดงผลลัพธ์ พบวารสารและบทความ ตัวอย่างการถ่ายโอนโดยตรง (Direct Export) แสดงผลลัพธ์ พบวารสารและบทความ ตัวอย่างการถ่ายโอนโดยตรง (Direct Export) 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations 1. เลือก บทความ 2. คลิกที่เมนู Export citation 1. เลือก บทความ 2. คลิกที่เมนู Export citation 1 2

30 1. เลือก RIS format 2. คลิกที่คำสั่ง Export citations 3. ปรากฏ Box แจ้งจำนวนรายการที่ Export คลิกที่ ok เลือกถ่ายโอนข้อมูล โดยโปรแกรม EndNote 1 2 3 1. เลือกเมนูที่มี EndNote 2. Export ข้อมูลที่ เลือกไว้ 3 แสดงจำนวนข้อมูล ที่ถ่ายโอนสำเร็จ 1. เลือกเมนูที่มี EndNote 2. Export ข้อมูลที่ เลือกไว้ 3 แสดงจำนวนข้อมูล ที่ถ่ายโอนสำเร็จ

31 1.รายการบรรณนุกรมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ folder (Unfiled) 2.คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา 1.รายการบรรณนุกรมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ folder (Unfiled) 2.คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา 1 2

32 การย้ายข้อมูลจาก Unfiled ไปอยู่กลุ่มใหม่ ทำได้ดังนี้ 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการย้าย 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ การย้ายข้อมูลจาก Unfiled ไปอยู่กลุ่มใหม่ ทำได้ดังนี้ 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการย้าย 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 1 2

33 การจัดรูปแบบรายการ บรรณานุกรม (Bibliography) Vancouver Style

34 รูปแบบบรรณานุกรมรูปแบบบรรณานุกรม 1.เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Bibliography 2.เลือกบรรณานุกรม จาก Folder 3.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เช่น Vancouver 4.เลือก File Format (RTF (rich text file) จากนั้นคลิกปุ่ม Save 1.เลือกเมนู Format จากนั้นเลือก Bibliography 2.เลือกบรรณานุกรม จาก Folder 3.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เช่น Vancouver 4.เลือก File Format (RTF (rich text file) จากนั้นคลิกปุ่ม Save 1 2 3 4

35 exportlist.rtf

36 บรรณานุกรมบรรณานุกรม

37 การอ้างอิงขณะเขียนผลงาน Using Cite While You Write with EndNote Web *จะต้อง log-in EndNote Web ด้วย

38 วิธีอ้างอิงขณะทำงานใน Word 1. เปิดMicrosoft Word คลิกที่แถบ EndNote Web เลือกที่ Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน 2. คลิกที่ Application 3. ระบุ E-mail Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK 1 2 3

39 กำหนดการอ้างอิง/แทรกอ้างอิง 3 1 4 5 4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง 5. จะปรากฏบรรณานุกรมให้ คลิกเลือก จากนั้นคลิกที่ Insert 4. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง 5. จะปรากฏบรรณานุกรมให้ คลิกเลือก จากนั้นคลิกที่ Insert 1.พิมพ์งาน และ กำหนดจุดที่จะ แทรกอ้างอิง) 2. เลือกรูปแบบ อ้างอิง (Vancouver) 3. คลิกปุ่มค้นหา (Find Citation) 1.พิมพ์งาน และ กำหนดจุดที่จะ แทรกอ้างอิง) 2. เลือกรูปแบบ อ้างอิง (Vancouver) 3. คลิกปุ่มค้นหา (Find Citation) 4 5 2

40 ผลลัพธ์การอ้างอิง 2 แบบ 1 2 1. อ้างอิงในเนื้อหา (Cited) 2. บรรณานุกรม (Reference 1. อ้างอิงในเนื้อหา (Cited) 2. บรรณานุกรม (Reference

41 การลบรายการอ้างอิงการลบรายการอ้างอิง 1 2 1.คลิกที่แถบ EndNote Web เลือก Edit Citation 2.เลือก Remove citation 3. คลิก OK 1.คลิกที่แถบ EndNote Web เลือก Edit Citation 2.เลือก Remove citation 3. คลิก OK 3

42 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt รุจิรดา ระวีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google