งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้ในการ กำหนดการเคลื่อนไหว ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้ในการ กำหนดการเคลื่อนไหว ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่ใช้ในการ กำหนดการเคลื่อนไหว ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Move Action  เป็น action เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ในโปรแกรม game maker  ต้องลากไปวางในช่อง action

3 Move Fixed  ใช้ในการกำหนดว่าจะให้วัตถุเคลื่อนที่ ไปทางไหนได้บ้าง

4 Move Free  ใช้ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ โดยระบุองศา  0 คือด้านขวา, 90 ด้านบน, 180 ซ้าย และ 270 ล่าง

5 Move Toward  ใช้ในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการเคลื่อนที่ ไป

6 Speed Horizontal  ใช้ในการกำหนดความเร็วในแนวนอน

7 Speed Vertical  ใช้ในการกำหนดความเร็วในแนวตั้ง

8 Set gravity  ใช้ในการกำหนดความเร่ง  จะต้องกำหนดทิศทางด้วย

9 Reverse Horizontal  ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางในแนวนอน

10 Reverse Vertical  ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางในแนวตั้ง

11 Set Friction  ใช้ในการกำหนดค่าแรงเสียดทาน

12 Jump to Position  ใช้ในการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการๆ ไป  ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการไป

13 Jump to Start  ใช้ในการกำหนดตำแหน่งให้วัตถุ กลับไปตำแหน่งเริ่มต้น

14 Jump to Random  ใช้ในการกำหนดตำแหน่งไปตำแหน่ง แบบสุ่ม

15 Align to grid  จัดให้วัตถุอยู่ชิดเส้นกริด  ต้องกำหนดทั้ง 2 แนว

16 Wrap Screen  ตัดกรอบการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ถ้าวัตถุเลยออกนอกห้องจะมาโผล่อีก ข้าง  โดยอัตโนมัติ

17 Move to contact  จัดให้วัตถุไปชิดกับอีกวัตถุ

18 Bounce  หากเลือก not precisely จะไม่คำนวณ ทิศทาง  ถ้าเลือก precisely จะกระดอนตาม หลักความจริง  ถ้าเลือก solid object จะมีผลเฉพาะ วัตถุที่ไม่เคลื่อนที่ แต่ถ้าเลือก all object จะมีผลกับทุกวัตถุ

19 Bounce

20 Set Path  กำหนดเส้นทางที่สร้างไว้ให้ object เคลื่อนที่ตามนั้น

21 Set Path  กำหนดเส้นทางที่สร้างไว้ให้ object เคลื่อนที่ตามนั้น  เลือกเส้นทางจาก path และ กำหนด ความเร็ว  at end หมายถึงเมื่อการเคลื่อนที่จบ แล้วจะให้ทำอะไรต่อ stop หมายถึง หยุด, continue from start หมายถึง กลับไปเริ่มใหม่, continue from here หมายถึง ดำเนินการต่อจากจุดนั้นและ reverse คือ ย้อนกลับ  Relative หมายถึง เทียบกับปัจจุบัน หรือตำแหน่งจริง

22 Set Path

23 End Path  จบการใช้เส้นทาง

24 Path Position  กำหนดตำแหน่งในเส้นทาง

25 Path Speed  กำหนดความเร็วของเส้นทาง

26 Step Toward  ให้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปแต่หยุดเมื่อเจอ สิ่งขวาง

27 Step Avoiding  ให้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ ต้องการและหลบวัตถุ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้ในการ กำหนดการเคลื่อนไหว ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google