งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XNA Basic. สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XNA Basic. สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 XNA Basic

2 สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game

3

4 L OOP G AME ใน XNA จะมี loop game ซึ่งคอยอัพเดตข้อมูลของเกม กับ วาดภาพบนหน้าจอ โดยจะทำงานคล้ายๆ loop

5 M ETHOD ที่สำคัญสำหรับโหลดสิ่งต่างๆ Content.Load (“ ชื่อไฟล์ใน content”); ยกตัวอย่าง code Texture2D picture = Content.Load (“picture”);

6 การวาดสิ่งต่างๆบนหน้าจอ คำถาม ถ้าเราจะวาดอะไรบนหน้าจอต้องมีอะไรบ้าง ?  1 รูปภาพ ใน XNA (support เฉพาะ.jpg,.png,.bmp)  2 ตำแหน่ง แต่ว่าใน XNA จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องการคือสี ซึ่งมันจะ นำไปใช้เป็นโทนสีของภาพ code Texture2D picture; Vector2 position = new Vector2(50,100); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(picture,position,Color.White); spriteBatch.End();

7 สีมีน้อยไป อยากได้สีอื่นอะ ? Code Color ColorPicture = new Color(0,0,0); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(Picture,position,ColorPicture); spriteBatch.End();

8 การทำภาพอนิเมชั่น ภาพอนิเมชั่น คือ การที่เราแสดงภาพเร็วๆหลายๆภาพ เพื่อ สร้างภาพลวงตา ภาพอนิเมชั่นยังต้องมีช่วงเวลาในการเปลี่ยนภาพที่ เหมาะสมเพื่อสร้างอนิเมชั่นที่เหมาะสม

9 การรับ INPUT Method ที่ใช้รับ input  KeyboardState Keyboard.Getstate();  GamePadState Gamepad.GetState(PlayerIndex.one); GamePadState และ KeyboardState จะเก็บสถานะว่า ปุ่มไหนถูกกด Method ที่ใช้ เช็คว่าปุ่มไหนถูกกด  KeyboardState keyboard = Keyboard.GetState();  keyboard.IsKeyDown(Keys.Enter);

10 การเช็คการชน การชนอย่างน้อยต้องมี 2 ภาพ ก่อนอื่นเรามาเริ่มวาดภาพกัน 2 ภาพ ก่อนหน้านั้นเรามารู้จักกับ Rectangle ก่อน Code Rectangle r = new Rectangle(50,100,300,400); Code การวาดจะเปลี่ยนเล็กน้อย  spriteBatch.Draw(picture,r,Color.White); แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าภาพ 2 ภาพ ชนกัน  bool r.Intersects(Rectangle value);

11 การใส่เสียงในโปรเจค ไฟล์เสียงอะไรที่เหมาะในการใช้ใส่เสียง คำตอบคือ.wav แต่ XNA ไม่สามารถนำไฟล์.wav ไป ใช้ได้โดยตรง แล้วต้องทำไง ? ต้องใช้ XACT ในการใส่.wav ให้ XNA Code AudioEngine audio; WaveBank wave; SoundBank sound;

12 audio = new AudioEngine(@”Content/Sound/Sound.xgs”); wave = new WaveBank(audio,@”Content/Sound/WaveBank.x wb”) ; Sound = new SoundBank(audio,@”Content/Sound/SoundBank. xsb”); Sound.PlayCue(“ ชือไฟล์เสียง ”);

13 มี CODE อีกแบบในการเล่นเสียง Cue song = sound.GetCue(“ ชื่อไฟล์เสียง ”); song.Play(); // เล่นเพลง song.Pause(); // หยุดเล่นเพลง song.Resume(); // กลับมาเล่นเพลง ณ จุดที่หยุด song.Stop(); // ปิดเพลง

14 การใช้ XACT ก่อนจะใช้ก็ต้องเปิดโปรแกรมก่อน XACT จะถูกติดมาพร้อม XNA อยู่ในส่วนของ tool

15 การสร้าง PROJECT XACT เลือก file menu เลือก new project เลือก new wavebank ที่ wavebank เมนู แล้วลากไฟล์เสียงที่เราอยากใส่เข้าไปในหน้าต่าง wave bank ข้อควรระวัง ไฟล์เสียงควรจะอยู่ที่โฟลเดอร์ content ใน project เพราะ XNA ไม่สามารถมองหาไฟล์ที่อยู่นอก folder content ได้ เลือก new soundbank ที่ soundbank เมนู ลากไฟล์ในหน้าต่าง wave bank เข้ามาในหน้าต่าง soundbank ส่วนบน ลากไฟล์จากส่วนของหน้าต่าง sondbank ส่วนบน เข้ามา ในหน้าต่าง soundbank ส่วนล่าง เลือก build แล้ว save project

16 การใช้ AUDACITY โหลด โปรแกรมตัดต่อเสียงได้จาก http://audacity.sourceforge.net/ http://audacity.sourceforge.net/

17 E DGE D ETECTOR ถ้าเราต้องการตรวจจับ อย่างการกดปุ่มเหมือนเกมต่อสู้ ที่ กดปุ่มครั้งเดียวแล้วต่อย 1 ที แต่กดค้างไม่ออก action ต่อยหลายๆครั้ง เราจะต้องมีการตรวจจับการกดปุ่มที่เรียกว่า edge detector Time Push Button This’s called edge

18 เราจะตรวจสอบ EDGE ยังไง ? จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนจากปุ่มไม่ถูกกด เป็นถูกกด ในทันที ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบว่า ปุ่มในอดีตไม่ได้ถูกกด และ ปุ่มในปัจจุบันถูกกด Time Button This’s called edge Old state Current State

19


ดาวน์โหลด ppt XNA Basic. สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google