งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างที่ 1 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งกำลังบินตามแนว ระดับด้วยความเร็วคงที่ 720 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อเครื่องบินลำนี้ปล่อยลูกระเบิดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างที่ 1 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งกำลังบินตามแนว ระดับด้วยความเร็วคงที่ 720 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อเครื่องบินลำนี้ปล่อยลูกระเบิดลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างที่ 1 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งกำลังบินตามแนว ระดับด้วยความเร็วคงที่ 720 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อเครื่องบินลำนี้ปล่อยลูกระเบิดลง สู่เป้าหมายบนพื้นดิน ปรากฏว่าลูกระเบิดลงสู่ เป้าหมายพอดี มุมที่นักบินเล็งเป้าหมายด้วย กล้องส่องทางไกลขณะปล่อยลูกระเบิดนั้น จะ เป็นกี่องศาเทียบกับแนวทางการเคลื่อนที่ของ เครื่องบิน ตัวอย่างปัญหาการเคลื่อนที่แบบโพรเจก ไทล์

2 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 2 เมื่อเล็งปากกระบอกปืนตรง เป้าหมายกระป๋อง พบว่ามุมที่ลำกระบอกปืนทำ กับแนวระดับเท่ากับ 45 องศา แล้วเหนี่ยวไก ปล่อยกระสุนออกไป ถ้าทันทีที่กระสุนหลุดจาก ปากกระบอกปืน กระป๋องก็หล่นลงสู่พื้นโดย อิสระ จากการทดลองพบว่า กระสุนกระทบ เป้าหมายพอดี ถ้าอัตราเร็วเมื่อกระสุนหลุดจาก ปากกระบอกปืนเท่ากับ 100 เมตรต่อวินาที และกระป๋องอยู่สูงจากพื้น 100 เมตร จง คำนวณหาตำแหน่งที่กระสุนกระทบเป้า ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 ยิงวัตถุด้วยความเร็วต้น 20 m/s ทำมุม 45 0 กับแนวระดับ จงหาระยะทางที่วัตถุ เคลื่อนที่ได้บนแกน x และหากยิงวัตถุด้วย ความเร็วและมุมเท่าเดิมขึ้นไปบนพื้นเอียงที่ เอียงทำมุม 30 0 กับแนวระดับ จงหาระยะทาง ที่เคลื่อนที่ได้บนพื้นเอียง

3 การประยุกต์การเคลื่อนที่แบบ วงกลม 1. การเคลื่อนที่บนถนนโค้ง คำถาม : รถยนต์เคลื่อนที่ไปตามถนนโค้ง ได้เพราะเหตุใด ตอบ เพราะมีแรงเสียดทานที่กระทำกับ ด้านข้างของยางรถทำหน้าที่เป็นแรงสู่ ศูนย์กลางเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ของรถ

4 พิจารณา สมการ คำถาม : เพราะเหตุใดรถที่เลี้ยวโค้งบนถนน ราบด้วยอัตราเร็วสูงจึงต้องใช้แรงศูนย์กลาง มากกว่าการเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วต่ำใน บริเวณโค้งเดียวกัน และมีโอกาสไถลออก นอกทางได้มากกว่า คำถาม : รถยนต์ที่แล่นบนถนนราบเมื่อเลี้ยว โค้งที่มีรัศมีความโค้งสั้นมาก กับเลี้ยวโค้งที่มี รัศมีความโค้งยาวมากด้วยอัตราเร็วเท่ากัน กรณีไหนมีโอกาสไถลออกนอกทางได้ มากกว่ากันเพราะเหตุใด

5 การเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์บน ทางโค้งราบ รูปที่ 1 แล่นทางตรง ราบ รูปที่ 2 แล่นทางโค้ง ราบ Rsin  Rcos 

6 การเคลื่อนที่ของรถบนทางโค้งเอียง รูปที่ 3 แล่นบนพื้นเอียงที่ไม่มีแรง เสียดทาน รูปที่ 4 แล่นบนพื้นเอียงที่มีแรงเสียด ทาน Nsin  Ncos  Nsin  Ncos   cos  ƒsin 

7 2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมใน แนวดิ่ง รูปที่ 5 แสดงการเคลื่อนที่ของลูกกลมบนทางโค้งกลม ตามแนวดิ่ง

8 3. การเคลื่อนที่ของดาวเทียม รูปที่ 6 แสดงการเคลื่อนที่ของดาวเทียมมวล m รอบโลกมวล M แรงดึงดูดระหว่างมวล ทำหน้าที่เป็นแรงสู่ ศูนย์กลาง

9 ตัวอย่างปัญหาการเคลื่อนที่แบบวงกลม ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 1 ผูกลูกตุ้มไว้กับปลายเชือกยาว 1 เมตร แขวนไว้ตามแนวดิ่งแล้วแกว่งให้ เคลื่อนที่เป็นวงกลมตามแนวระดับโดยปลาย เชือกด้านบนหยุดนิ่ง ถ้าแนวของเส้นเชือกทำ มุม 30 องศากับแนวดิ่ง จงหาเวลาที่วัตถุ เคลื่อนที่ได้ครบ 1 รอบพอดี ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 2 จงคำนวณหาอัตราเร็วของ ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก สมมติว่าดาวเทียม โคจรที่ระยะสูง 200 กิโลเมตรเหนือผิวโลก ซึ่ง ณ ที่นั้นค่า g = 9.0 เมตรต่อวินาที 2 กำหนดให้ รัศมีของโลก 6,400 กิโลเมตร

10 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 มวล m ผูกติดกับเชือกเบาซึ่งมี สปริงค่าคงที่ความยืดหยุ่น k ติดอยู่ตรงกลาง โดยมวล m ถูกทำให้หมุนรอบรูตรงกลางโต๊ะ เอียงลื่นด้วยความเร็ว v คงที่ ถ้าให้มวล M ที่ แขวนอยู่กับเชือกหยุดนิ่ง วงโคจรของ m จะ เป็นวงกลมหรือไม่ เพราะเหตุใด จงแสดงให้ เห็น M ก ข Top view Side view ก ข m v

11 ตัวอย่างที่ 4 ตัวอย่างที่ 4 แผ่นโลหะกลมรัศมี 0.1 เมตร หมุนได้คล่องรอบแกน และมีเชือกเบาพันรอบ ขอบโลหะโดยปลายเชือกข้างหนึ่งผูกมวล m กิโลกรัม ดังรูป ขณะหนึ่งวัตถุเคลื่อนที่ลงด้วย ความเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที อีก 4 วินาทีต่อมา ปรากฏว่าวัตถุ m เคลื่อนที่ได้ 1.2 เมตร ถ้า ความเร่งของ m คงที่ จงหาขนาดความเร่งสู่ ศูนย์กลาง และขนาดความเร่งตามแนวเส้นสัมผัส ของจุดบนขอบโลหะขณะใด ๆ m


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างที่ 1 เครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งกำลังบินตามแนว ระดับด้วยความเร็วคงที่ 720 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง อยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อเครื่องบินลำนี้ปล่อยลูกระเบิดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google