งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Dev C ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Dev C ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Dev C ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 Dev C คืออะไร คือตัวแปรภาษาซีที่ทำงาน บนวินโดว์ คล้างคลึงกับภาษาซี มาตรฐานแต่มีเครื่องมือ ช่วยเหลือในการพัฒนา โปรแกรม

3 การใช้งาน Dev C ไปที่เมนู Start -> All Programs -> Bloodshed Dev-C++ -> Dev-C++

4 หน้าตาของ Dev C

5 การสร้างเอกสาร ใหม่ ไปที่ file -> New -> Source File หรือกด Ctrl+N

6 องค์ประกอบของ Dev C เมนูต่างๆ พื้นที่ สำหรับ เขียน โปรแกรม

7 เริ่มต้นเขียน โปรแกรม พิมพ์ source code Compile หรือ แปล โปรแกรม รันโปรแกรม

8 ให้พิมพ์ซอสโค๊ด ต่อไปนี้ลงไป #include main() { printf(“Hello World!”); getchar(); }

9 การเขียนซอสโค๊ด Dev C

10 คอมไพล์ โปรแกรม ไปที่ execute -> compile หรือ Ctrl+F9

11 คอมไพล์ โปรแกรม Save ชื่อ source file และ ตั้งชื่อ

12 ผลการคอมไพล์ ถ้าคำสั่งถูกต้องจะได้ผลดังนี้

13 รันโปรแกรม ไปที่ execute -> run หรือ Ctrl+F10 ได้ดังนี้

14 การแก้ไขซอส โค๊ด เปิดไฟล์เดิม File -> Open project or File เลือกไฟล์ที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Dev C ง 30212 การเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google