งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การโปรแกรม

2 โปรแกรม โปรแกรม คือ รูปแบบทางตรรกะของคำสั่งต่างๆ ที่นำมา รวมกันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะบางอย่าง และนำมาใช้สั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมตามความ ต้องการของนักวิเคราะห์ระบบ หรืออาจกล่าวได้สั้นๆ ว่า โปรแกรม หมายถึง ชุดคำสั่งซึ่งถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามต้องการ The E lectronic N umerical I ntegrator A nd C omputer (The ENIAC)

3 ตัวแปลภาษา

4 Edit-Compile-Run กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนต้อง ทำ ( เหมือนเป็นวงจรชีวิต ) ก็คือ การเขียน / แก้ไข โปรแกรม การคอมไพล์ และการรันโปรแกรม

5 ภาษา C++ C (1972) ANSI Standard C (1989) C++ (1985) Bjarne Stroustrup ANSI Standard C++ (1998) ANSI Standard C++ [revised] (2003)

6 IDE - CodeBlocks

7 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Hello, World!" << endl; 8 return 0; 9 }

8 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

9 ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Hello, World!" << endl 8 return 0; 9 } Oh No!

10 ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int Main() 6 { 7 cout << "Hello, World!" << endl; 8 return 0; 9 } Oh No!

11 ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Hello, World!" << end1; 8 return 0; 9 } Oh No! ใช้ตัว ‘ แอล ’ ไม่ใช่ เลขหนึ่ง

12 ข้อผิดพลาดที่มักพบบ่อย 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout >> "Hello, World!" << end1; 8 return 0; 9 } Oh No! ใช้เครื่องหมาย >

13 การเขียนโปรแกรมให้อ่านง่าย นิสิตรู้สึกอย่างไรกับรูปแบบการเขียนโปรแกรม แบบนี้ ? int main(){cout<<"Hello, World!"<<endl;return 0;}

14 การเขียนโปรแกรมให้อ่านง่าย int main() { cout << "Hello, World!" << endl; return 0; }

15 Learn by Example

16 ตัวอย่างโปรแกรม 1 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Hello, "; 8 cout << "World!" << endl; 9 return 0; 10} สังเกตุว่าไม่มี คำสั่ง endl

17 ตัวอย่างโปรแกรม 2 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Hello, " << endl; 8 cout << "World!" << endl; 9 return 0; 10} สังเกตุว่ามีคำสั่ง endl

18 ตัวอย่างโปรแกรม 3 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Test: "; 8 cout << "1 + 2" << endl; 9 return 0; 10} ลองสังเกตุ เครื่องหมายคำพูด

19 ตัวอย่างโปรแกรม 4 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << "Test: "; 8 cout << 1 + 2 << endl; 9 return 0; 10} สังเกตุว่า ไม่มี เครื่องหมายคำพูด

20 ตัวอย่างโปรแกรม 5 1 #include 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 cout << " / \\" << endl; 8 cout << " / \\" << endl; 9 cout << " / \\" << endl; 10 cout << " -------" << endl; 11 return 0; 12} สังเกตุว่าใช้ เครื่องหมาย ‘\’ 2 อัน

21 แบบฝึ กหัด

22 โปรแกรมต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์อะไร ออกทางหน้าจอ

23

24

25 โปรแกรมต่อไปนี้ผิดพลาดตรง ตำแหน่งใด

26

27 ลองเขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์รูป ต่อไปนี้ออกทางหน้าจอ


ดาวน์โหลด ppt 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google