งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 ภาษา c,html และ php ภาษา php คือการใช้ภาษา c สร้างเอกสาร html

3 หลักการเขียน ภาษา php 1. ต้องรู้ว่าจะต้องเขียนคำสั่ง html อย่างไร 2. ใช้ภาษา c สร้างภาษา html ตามที่ต้องการ

4 เครื่องมือในการ พัฒนา php 1. โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน php ได้แก่โปรแกรม text editor ทั่วไป เช่น notepad 2. โปรแกรมที่ใช้ในการย้ายไฟล์ php ไปเก็บ เช่น โปรแกรม FileZilla เป็นต้น

5 ขั้นตอนการเขียน PHP 1. เปิด notepad เขียนคำสั่ง php ต่อไปนี้ลง ไป 2. save ไฟล์โดยมีชื่ออะไรก็ได้แต่ให้มี นามสกุลเป็น.php และเลือกชนิดของไฟล์ เป็น all file (*.*) 3. ใช้โปรแกรม ftp นำไปเก็บที่ directory www ของแต่ละคน 4. เปิดดูผลลัพธ์โดยเข้าไปที่ http://www.pluakdaeng.net/~ ชื่อ / ชื่อ ไฟล์.php

6 1. พิมพ์คำสั่ง

7 2. Save เป็นนามสกุล.php

8 3.1 เปิดโปรแกรม ftp

9 3.2 เข้าไปที่ www

10 3.3 ย้ายไฟล์จากไดรฟ์ c ไปไว้ที่ www

11 4. เปิดดูด้วย IE

12 คำสั่ง printf ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ ผลที่ได้จากการ print จะเป็นไฟล์ html เช่น printf(“ hello ”); จะได้ไฟล์ html คือ hello มีขนาด เป็น h1 ระวังอย่าใช้เครื่อง “ ซ้ำในฟังก์ชัน printf

13 คำสั่ง printf และ ตัวแปร ภาษา php จะทำการแทนค่าตัวแปรก่อนที่จะสร้าง เป็น code ภาษา html เช่น ผลที่ได้จะได้เป็น code ภาษา html ดังนี้ PP

14 คำสั่ง echo ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ เช่นเดียวกับคำสั่ง printf สามารถ ใช้แทนได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยน รูปแบบใดๆ

15 ตัวอย่างภาษา php


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งแสดงผลในภาษา PHP ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google