งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professional Home Page :PHP Introduction to php Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professional Home Page :PHP Introduction to php Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professional Home Page :PHP Introduction to php Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 ความเป็นมา  PHP ย่อมาจาก Professional Home Page  เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994  ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf  ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 5 Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี 1994 ถึงกลางปี1995 Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี 1995 Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มในกลางปี 1997 Version 4 Beta 2 ใช้ชื่อว่า Zend (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans)

3 PHP คือ  เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง จัดอยู่ ในกลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP  การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML  สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT, Windows 9x  ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะกับการติดต่อ กับ Database เช่น MySQL, mSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็นต้น

4 ความสามารถของ php  CGI  Database-enable web page  Database ที่รองรับ Adabas DInterBase Solid DbasemSQLSybase EmpressMySQLVelocis FileProOracleUnix dbm InformixPostgreSQL

5 Php ดีอย่างไร  Open source  No cost implementation – PHP เป็นของฟรี  Server side ทำงานฝั่ง Server  Crossable Platform run ได้ทั้ง Windows,Unix,Linux  HTML embedded  Simple language - ง่าย

6 ข้อดีอื่นๆ  Efficiency ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ CPU น้อย  XML parsing ส่งผ่านไปยัง XML ได้  Server side ประมวลผลด้าน Server แก้ Code ด้าน เดียว  มี Database module  มี File I/O  มี Text processing  มี Image processing

7 การทำงานของ php  ทำงานบน Server  ทำงานร่วมกับเอกสาร html  สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงในเอกสาร html  ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมีการ เรียกใช้เอกสารนั้น ๆ  แสดงผลออกทาง Web Browsers

8 โครงสร้างภาษา PHP แบบที่ 1 XML style ตัวอย่าง

9 โครงสร้างภาษา PHP  แบบที่ 2 SGML style ตัวอย่าง

10 โครงสร้างภาษา PHP แบบที่ 3 Java Language style คำสั่งภาษา PHP ตัวอย่าง echo “Hello ! World”;

11 โครงสร้างภาษา PHP  แบบที่ 4 ASP Style ตัวอย่าง <% echo “Hello ! World ! ”; echo “I am PHP”; %>

12 โครงสร้างภาษา PHP  จากตัวอย่าง แบบที่เป็นที่นิยม คือ แบบที่ 1  ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้ Hello ! World ! I am PHP  ข้อสังเกต - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ละคำสั่ง  File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php

13 โครงสร้างภาษา PHP  Comments - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix  ตัวอย่าง

14 คำสั่งในภาษา PHP  เริ่ม..

15 คำสั่ง echo  เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser  รูปแบบของคำสั่ง echo ข้อความ1 หรือตัวแปร1, ข้อความ2 หรือตัวแปร2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร3, …  ข้อความ ให้เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘)  ตัวแปร ภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับ ภาษา Perl

16 echo ตัวอย่าง ให้ป้อน Code ต่อไปนี้โดยให้ save ชื่อ exam01.php ทดสอบภาษา PHP Hi, I’m a Html

17 echo  ตัวอย่างที่ 2 ให้ทำการ save ชื่อ exam02.php

18 echo ตัวอย่าง exam03.php วันที่และเวลาปัจจุบัน

19 print  ฝาแฝดของคำสั่ง echo ให้บันทึก exam04.php print วันที่


ดาวน์โหลด ppt Professional Home Page :PHP Introduction to php Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google