งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เริ่มต้นกับ HTML."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เริ่มต้นกับ HTML

2 Home Page Home Page เป็นหน้าแรกของเวบไซต์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เวบไซต์จะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรก มีหน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ทราบว่าในเวบไซต์มีอะไรบ้าง รวมถึงการแสดงเมนูต่างๆ โดยเชื่อมโยงไปยังเวบเพจต่างๆ ภายในเวบไซต์ ในหน้านี้จะมีการออกแบบให้มีความสวยงามและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเกิดความสนใจที่จะเข้ามาชมในเวบไซต์

3 Web Page เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในเวบไซต์ เรียกว่า เว็บเพจ เป็นหน้าเอกสารต่างๆ ทั้งหมดภายในเวบไซต์ ซึ่งเว็บเพจจะแสดงข้อมูลต่างๆ ภายในเวบไซต์ สามารถเข้าไปดูข้อมูลในแต่ละหน้าได้ โดยการเชื่อมโยงจากหน้าโฮมเพจ หรือจากการเชื่อมโยงจากเว็บเพจหน้าอื่นๆ ในเวบไซต์เดียวกัน

4 Web Sites เวบไซต์ (Web Site) คือ แหล่งเก็บเว็บเพจหลาย ๆ หน้า หรือการนำเอาเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกันให้อยู่ภายใต้ชื่อหนึ่งชื่อเหมือนกัน ใช้เผยแพร่ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยเมื่อผู้ใช้ต้องการเปิดดูข้อมูลในเวบไซต์ บราวเซอร์จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเครื่องที่เวบไซต์เพื่อดึงข้อมูลไปแสดงให้กับผู้ใช้

5 HTML HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารอื่นได้ เป็นเอกสารที่มีความสามารถสูงเหนือกว่าเอกสารทั่วไป เนื่องจากสามารถเปิดดูข้อมูลภายในได้ ส่วนความสามารถในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารอื่นๆ ทำได้โดยการใส่สัญลักษณ์พิเศษเข้าไปในเอกสาร หรือที่เรียกว่า คำสั่ง (Tag) โดยคำสั่งต่างๆ จะถูกอ่านและถูกกระทำตามคำสั่ง โดยโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ต่างๆ เช่น Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator เป็นต้น

6 NotePad NotePad เป็นโปรแกรมที่จะติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Window ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Window โดยโปรแกรม Notepad จัดเป็นโปรแกรมประเภท Test Editor ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้างไฟล์หรือเขียนภาษา HTML ซึ่ง Notepad ได้รับการนิยมอย่างมากในการนำมาใช้เขียนภาษา HTML เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้อย่างและมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อน

7 ขั้นตอนในการเรียกใช้งาน NotePad

8 การบันทึกไฟล์ HTML

9 การเปิดไฟล์ HTML 2 1 3


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เริ่มต้นกับ HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google