งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นกับ HTML. Home Page Home Page เป็นหน้าแรกของเวบไซต์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เวบไซต์จะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรก มี หน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นกับ HTML. Home Page Home Page เป็นหน้าแรกของเวบไซต์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เวบไซต์จะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรก มี หน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นกับ HTML

2 Home Page Home Page เป็นหน้าแรกของเวบไซต์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เวบไซต์จะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรก มี หน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ทราบว่าในเวบไซต์มีอะไรบ้าง รวมถึงการแสดงเมนูต่างๆ โดยเชื่อมโยงไปยังเวบเพจ ต่างๆ ภายในเวบไซต์ ในหน้านี้จะมีการออกแบบให้มี ความสวยงามและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เกิดความสนใจที่จะเข้ามาชมในเวบไซต์

3 Web Page เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในเวบไซต์ เรียกว่า เว็บเพจ เป็นหน้าเอกสารต่างๆ ทั้งหมดภายในเวบไซต์ ซึ่ง เว็บเพจจะแสดงข้อมูลต่างๆ ภายในเวบไซต์ สามารถ เข้าไปดูข้อมูลในแต่ละหน้าได้ โดยการเชื่อมโยงจาก หน้าโฮมเพจ หรือจากการเชื่อมโยงจากเว็บเพจหน้า อื่นๆ ในเวบไซต์เดียวกัน

4 Web Sites เวบไซต์ (Web Site) คือ แหล่งเก็บเว็บเพจหลาย ๆ หน้า หรือการนำเอาเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกัน ให้อยู่ภายใต้ชื่อหนึ่งชื่อเหมือนกัน ใช้เผยแพร่ข้อมูล ในอินเตอร์เน็ต โดยเมื่อผู้ใช้ต้องการเปิดดูข้อมูล ในเวบไซต์ บราวเซอร์จะทำการเชื่อมโยงข้อมูล มายังเครื่องที่เวบไซต์เพื่อดึงข้อมูลไปแสดงให้กับ ผู้ใช้

5 HTML HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งมี ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารอื่นได้ เป็นเอกสารที่มีความสามารถสูงเหนือกว่าเอกสารทั่วไป เนื่องจากสามารถเปิดดูข้อมูลภายในได้ ส่วน ความสามารถในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสาร อื่นๆ ทำได้โดยการใส่สัญลักษณ์พิเศษเข้าไปในเอกสาร หรือที่เรียกว่า คำสั่ง (Tag) โดยคำสั่งต่างๆ จะถูกอ่าน และถูกกระทำตามคำสั่ง โดยโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ต่างๆ เช่น Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator เป็นต้น

6 NotePad NotePad เป็นโปรแกรมที่จะติดตั้งมาพร้อม ระบบปฏิบัติการ Window ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ของ Window โดยโปรแกรม Notepad จัดเป็นโปรแกรม ประเภท Test Editor ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้าง ไฟล์หรือเขียนภาษา HTML ซึ่ง Notepad ได้รับการ นิยมอย่างมากในการนำมาใช้เขียนภาษา HTML เพราะ เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้อย่างและมีการทำงาน ที่ไม่ซับซ้อน

7 ขั้นตอนในการเรียกใช้งาน NotePad

8 การบันทึกไฟล์ HTML

9 การเปิดไฟล์ HTML 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นกับ HTML. Home Page Home Page เป็นหน้าแรกของเวบไซต์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เวบไซต์จะเห็นหน้านี้เป็นหน้าแรก มี หน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google