งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการกลุ่มที่ 2 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการกลุ่มที่ 2 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการกลุ่มที่ 2 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Main2 Action  เป็นกลุ่มของ Action กลุ่มที่ 2

3 Set Alarm  เป็นการกำหนดการตั้งเตือน โดย step หมายถึงจำนวนครั้งในการเตือน in alarm no หมายถึง การนับถอยหลัง

4 Sleep  เป็นการหยุดการทำงานของวัตถุนั้นเป็น หน่วยมิลลิวินาที  redraw คือให้แสดงใหม่

5 Set Time line  เป็นการกำหนด Time Line

6 Time line position  การกำหนดตำแหน่งบน Time Line

7 Time line speed  การกำหนดความเร็วของ Time Line

8 Start Time line  การเริ่ม Time Line

9 Pause Time line  เป็นการหยุด Time Line ชั่วคราว

10 Pause Time line  เป็นการหยุด Time Line ชั่วคราว

11 Stop Time line  เป็นการหยุดการใช้งาน Time Line

12 Display Message  การแสดงข้อความ

13 Show Info  การแสดงข้อมูลพื้นฐานของเกม

14 Splash Text  เป็นการแสดงข้อความจากไฟล์

15 Splash Image  เป็นการแสดงรูปภาพจากไฟล์

16 Splash Webpage  เป็นการแสดงเว็บเพจ

17 Splash Video  เป็นการแสดงวิดีโอไฟล์

18 Splash Setting  เป็นการแสดงการกำหนดในเกม

19 Restart Game  เป็นการเริ่มเกมใหม่

20 End Game  เป็นการจบเกม

21 Save Game  เป็นการบันทึกเกม

22 Open Game  เป็นการเปิดเกมที่บันทึกไว้ จะต้องระบุ ชื่อให้ถูกต้อง

23 Replace Spite  เป็นการเปลี่ยนรูปจากไฟล์

24 Replace Sound  เป็นการเปลี่ยนเสียงจากไฟล์

25 Replace Background  เป็นการเปลี่ยนพื้นหลังจากไฟล์


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการกลุ่มที่ 2 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google