งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XNA Basic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XNA Basic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 XNA Basic

2 สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio
เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game

3

4 Loop Game ใน XNA จะมี loop game ซึ่งคอยอัพเดตข้อมูลของเกม กับ วาด ภาพบนหน้าจอ โดยจะทำงานคล้ายๆ loop Update Draw

5 Method ที่สำคัญสำหรับโหลดสิ่งต่างๆ
Content.Load<type>(“ชื่อไฟล์ใน content”); ยกตัวอย่าง code Texture2D picture = Content.Load<Texture2D>(“picture”);

6 การวาดสิ่งต่างๆบนหน้าจอ
คำถาม ถ้าเราจะวาดอะไรบนหน้าจอต้องมีอะไรบ้าง? 1 รูปภาพ ใน XNA (support เฉพาะ .jpg,.png,.bmp) 2 ตำแหน่ง

7 แต่ว่าใน XNA จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องการคือสี ซึ่งมันจะนำไปใช้เป็นโทนสี ของภาพ
code Texture2D picture; Vector2 position = new Vector2(50,100); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(picture,position,Col or.White); spriteBatch.End();

8 สีมีน้อยไป อยากได้สีอื่นอะ?
Code Color ColorPicture = new Color(0,0,0); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(Picture,position,ColorPicture); spriteBatch.End();

9 การทำภาพอนิเมชั่น ภาพอนิเมชั่น คือ การที่เราแสดงภาพเร็วๆหลายๆภาพ เพื่อสร้างภาพลวงตา ยกตัวอย่าง เช่น การวาดภาพ cartoon ลงบนกระดาษหลายๆแผ่น แล้ว คลี่กระดาษ ก่อนอื่นเลยเราต้องการภาพอย่างน้อย 2 ภาพ การสร้างภาพอนิเมชั่นต้องมีช่วงเวลาในการเปลี่ยนภาพที่เหมาะสมเพื่อสร้างอนิ เมชั่นที่เหมาะสม แล้วเราจะกำหนดช่วงการเปลี่ยนเวลายังไง

10 Code int timer = 0; protected override void Draw(GameTime gameTime) { timer++; if(timer < 10) { timer = 0; } //do something }

11 การรับ input Method ที่ใช้ เช็คว่าปุ่มไหนถูกกด
KeyboardState keyboard = Keyboard.GetState(); keyboard.IsKeyDown(Keys.Enter);

12 Code Protected override Update(GameTime gameTime) { KeyboardState keyboard = Keyboard.GetState(); if(keyboard.IsKeyDown(Keys.Enter)) { //do something } }

13 การเช็คการชน การชนอย่างน้อยต้องมี 2 ภาพ
ก่อนอื่นเรามาเริ่มวาดภาพกัน 2 ภาพ

14 ก่อนหน้านั้นเรามารู้จักกับ Rectangle ก่อน
Code Rectangle position = new Rectangle(50,100,50,50); Code การ Draw จะเปลี่ยนเล็กน้อย spriteBatch.Draw(picture,position,Color.White); แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าภาพ 2 ภาพ ชนกัน bool r.Intersects(Rectangle value);

15 การใส่เสียงในโปรเจค ไฟล์เสียงอะไรที่เหมาะในการใช้ใส่เสียง
คำตอบคือ .wav แต่ XNA ไม่สามารถนำไฟล์ .wav ไปใช้ได้ โดยตรง แล้วต้องทำไง? ต้องใช้ XACT ในการใส่ .wav ให้ XNA

16 Code AudioEngine audio; WaveBank wave; SoundBank sound;

17 Code audio = new wave = new nk.xwb”) ; Sound = new Bank.xsb”); Sound.PlayCue(“ชือไฟล์เสียง”);

18 มี code อีกแบบในการเล่นเสียง
Cue song = sound.GetCue(“ชื่อไฟล์เสียง”); song.Play(); // เล่นเพลง song.Pause(); // หยุดเล่นเพลง song.Resume(); // กลับมาเล่นเพลง ณ จุดที่หยุด song.Stop(); // ปิดเพลง

19 การใช้ XACT ก่อนจะใช้ก็ต้องเปิดโปรแกรมก่อน
XACT จะถูกติดมาพร้อม XNA อยู่ในส่วนของ tool

20 การสร้าง project XACT เลือก file menu เลือก new project

21 สร้าง Wave Bank เลือก new wavebank ที่ wavebank เมนู
ข้อควรระวัง ไฟล์เสียงควรจะอยู่ที่โฟลเดอร์ content ใน project เพราะ XNA ไม่สามารถมองหาไฟล์ที่อยู่นอก folder content ได้

22 สร้าง Sound Bank เลือก new soundbank ที่ soundbank เมนู
ลากไฟล์ในหน้าต่าง wave bank เข้ามาในหน้าต่าง soundbank ส่วนบน ลากไฟล์จากส่วนของหน้าต่าง sondbank ส่วนบน เข้ามาในหน้าต่าง soundbank ส่วนล่าง เลือก build แล้ว save project

23 การใช้ audacity โหลด โปรแกรมตัดต่อเสียงได้จาก


ดาวน์โหลด ppt XNA Basic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google