งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

XNA Basic. สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "XNA Basic. สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 XNA Basic

2 สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game

3

4 L OOP G AME ใน XNA จะมี loop game ซึ่งคอยอัพเดต ข้อมูลของเกม กับ วาดภาพบนหน้าจอ โดย จะทำงานคล้ายๆ loop UpdateDraw

5 M ETHOD ที่สำคัญสำหรับโหลดสิ่งต่างๆ Content.Load (“ ชื่อไฟล์ใน content”); ยกตัวอย่าง code Texture2D picture = Content.Load (“picture”);

6 การวาดสิ่งต่างๆบนหน้าจอ คำถาม ถ้าเราจะวาดอะไรบนหน้าจอต้องมี อะไรบ้าง ?  1 รูปภาพ ใน XNA (support เฉพาะ.jpg,.png,.bmp)  2 ตำแหน่ง

7 แต่ว่าใน XNA จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องการคือ สี ซึ่งมันจะนำไปใช้เป็นโทนสีของภาพ code Texture2D picture; Vector2 position = new Vector2(50,100); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(picture,position,Col or.White); spriteBatch.End();

8 สีมีน้อยไป อยากได้สีอื่นอะ ? Code Color ColorPicture = new Color(0,0,0); spriteBatch.Begin(); spriteBatch.Draw(Picture,position,C olorPicture); spriteBatch.End();

9 การทำภาพอนิเมชั่น ภาพอนิเมชั่น คือ การที่เราแสดงภาพเร็วๆ หลายๆภาพ เพื่อสร้างภาพลวงตา ยกตัวอย่าง เช่น การวาดภาพ cartoon ลงบนกระดาษ หลายๆแผ่น แล้วคลี่กระดาษ ก่อนอื่นเลยเราต้องการภาพอย่างน้อย 2 ภาพ การสร้างภาพอนิเมชั่นต้องมีช่วงเวลาในการ เปลี่ยนภาพที่เหมาะสมเพื่อสร้างอนิเมชั่นที่ เหมาะสม แล้วเราจะกำหนดช่วงการเปลี่ยนเวลายังไง

10 Code int timer = 0; protected override void Draw(GameTime gameTime) { timer++; if(timer < 10) {timer = 0;} //do something }

11 การรับ INPUT Method ที่ใช้ เช็คว่าปุ่มไหนถูกกด  KeyboardState keyboard = Keyboard.GetState();  keyboard.IsKeyDown(Keys.Enter);

12 C ODE Protected override Update(GameTime gameTime) { KeyboardState keyboard = Keyboard.GetState(); if(keyboard.IsKeyDown(Keys.Enter)) { //do something } }

13 การเช็คการชน การชนอย่างน้อยต้องมี 2 ภาพ ก่อนอื่นเรามาเริ่มวาดภาพกัน 2 ภาพ

14 ก่อนหน้านั้นเรามารู้จักกับ Rectangle ก่อน Code Rectangle position = new Rectangle(50,100,50,50); Code การ Draw จะเปลี่ยนเล็กน้อย  spriteBatch.Draw(picture,position,Color. White); แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าภาพ 2 ภาพ ชนกัน  bool r.Intersects(Rectangle value);

15 การใส่เสียงในโปรเจค ไฟล์เสียงอะไรที่เหมาะในการใช้ใส่เสียง คำตอบคือ.wav แต่ XNA ไม่สามารถนำไฟล์.wav ไปใช้ได้โดยตรง แล้วต้องทำไง ? ต้องใช้ XACT ในการใส่.wav ให้ XNA

16 C ODE AudioEngine audio; WaveBank wave; SoundBank sound;

17 C ODE audio = new AudioEngine(@”Content/Sound/Sound.xgs”); wave = new WaveBank(audio,@”Content/Sound/WaveBa nk.xwb”) ; Sound = new SoundBank(audio,@”Content/Sound/Sound Bank.xsb”); Sound.PlayCue(“ ชือไฟล์เสียง ”);

18 มี CODE อีกแบบในการเล่นเสียง Cue song = sound.GetCue(“ ชื่อไฟล์ เสียง ”); song.Play(); // เล่นเพลง song.Pause(); // หยุดเล่นเพลง song.Resume(); // กลับมาเล่นเพลง ณ จุดที่ หยุด song.Stop(); // ปิดเพลง

19 การใช้ XACT ก่อนจะใช้ก็ต้องเปิดโปรแกรมก่อน XACT จะถูกติดมาพร้อม XNA อยู่ในส่วน ของ tool

20 การสร้าง PROJECT XACT เลือก file menu เลือก new project

21 สร้าง W AVE B ANK เลือก new wavebank ที่ wavebank เมนู แล้วลากไฟล์เสียงที่เราอยากใส่เข้าไปใน หน้าต่าง wave bank ข้อควรระวัง ไฟล์เสียงควรจะอยู่ที่โฟลเดอร์ content ใน project เพราะ XNA ไม่ สามารถมองหาไฟล์ที่อยู่นอก folder content ได้

22 สร้าง S OUND B ANK เลือก new soundbank ที่ soundbank เมนู ลากไฟล์ในหน้าต่าง wave bank เข้ามาใน หน้าต่าง soundbank ส่วนบน ลากไฟล์จากส่วนของหน้าต่าง sondbank ส่วนบน เข้ามาในหน้าต่าง soundbank ส่วนล่าง เลือก build แล้ว save project

23 การใช้ AUDACITY โหลด โปรแกรมตัดต่อเสียงได้จาก http://audacity.sourceforge.net/ http://audacity.sourceforge.net/


ดาวน์โหลด ppt XNA Basic. สร้างโปรเจค หลังจากติดตั้ง XNA แล้ว เลือก Visual Studio เลือก XNA Studio เลือก template Windows Game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google