">  ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดขนาดของรูปภาพ การใช้รูปภาพเป็น Background

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดขนาดของรูปภาพ การใช้รูปภาพเป็น Background"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดขนาดของรูปภาพ การใช้รูปภาพเป็น Background
การแทรกรูปภาพด้วย ภาษา HTML การแทรกรูปภาพ (Image)  การกำหนดขนาดของรูปภาพ การใช้รูปภาพเป็น Background

2 การแทรกรูปภาพ ( IMAGE )
รูปภาพถือเป็นส่วนประกอบ  ที่สำคัญอย่างหนึ่ง   ของเว็บเพจ  เพราะจะทำให้เว็บเพจน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น  โดยปกติแล้วรูปภาพที่สามารถ นำมาประกอบ  เว็บเพจได้จะมีด้วยกันสองประเภท   คือไฟล์  JPG.  (  JPEG.  )  และGIF. รูปแบบคำสั่ง <IMG src="ตำแหน่งและชื่อไฟล์ JPG/GIF"> 

3 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>รูปภาพ  (  IMAGE  )  </TITLE> </HEAD> <BODY> <IMG  src="banner.jpg"> </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

4 แสดงผล

5 การกำหนดขนาดของรูปภาพ
การกำหนดขนาดของรูปภาพ  รูปแบบคำสั่ง <IMG src="ตำแหน่งและชื่อไฟล์JPG/GIF“   WIDTH="number"  HEIGHT="number"  >  

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การกำหนดขนาดของรูปภาพ  </TITLE> </HEAD> <BODY> <IMG  src="potter.jpg"  WIDTH="100"  HEIGHT="100"> </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

7 แสดงผล

8 รูปแบบคำสั่ง <BODY BACKGROUND= "ชื่อไฟล์ JPG/GIF" >

9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การกำหนดขนาดของรูปภาพ  </TITLE> </HEAD> <BODY  BACKGROUND="one.jpg"> <font  size="2"><b>ทดสอบใส่รูปBackground </b></font> </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

10 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดขนาดของรูปภาพ การใช้รูปภาพเป็น Background

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google