งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ไขปรับปรุง Form.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ไขปรับปรุง Form."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ไขปรับปรุง Form

2 Form “Tool Box” Design View ของ Form

3 Tool Box Label ไว้สำหรับใส่ข้อความเพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานได้อ่าน เช่น หัวเรื่อง, คำอธิบาย Text Box เป็นช่องสำหรับให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล หรือใช้แสดงข้อมูลที่มีอยู่ในตารางข้อมูล Image ไว้สำหรับใส่ภาพเข้าไปในฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสวยงานให้กับฟอร์ม Line ไว้สำหรับขีดเส้นลงบนฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสวยงานให้กับฟอร์ม

4 Open View Form คือ Text Box ซึ่งกำลังแสดงข้อมูลในตารางข้อมูลนักศึกษา
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มหรือแก้ไขได้ คือ Label ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งกำลังใช้แสดงชื่อ Field อยู่

5 Design View Form ชื่อ Field ใน Table

6 ทดสอบเปลี่ยนหัวข้อให้เป็นภาษาไทย เปลี่ยนจาก “Code” เป็น “รหัสนักศึกษา”
Design View Form ทดสอบเปลี่ยนหัวข้อให้เป็นภาษาไทย เปลี่ยนจาก “Code” เป็น “รหัสนักศึกษา”

7 Design View Form

8 Open View Form

9 Label Property Top ระยะของตำแหน่ง Label โดยนับจากด้านบนของ Form
Width ขนาดความกว้างของ Label Height ขนาดความสูงของ Label Left ระยะของตำแหน่ง Label โดยนับจากด้านซ้ายของ Form Display When หากเป็น Always จะแสดงตลอดเวลาคล้าย ๆ กับ Visible Property , ถ้าหากเป็น Print Only จะแสดงเฉพาะเวลาพิมพ์เท่านั้น แต่จะไม่เห็นเวลา Open View, ถ้าหากเป็น Screen Only จะแสดงเฉพาะ Open View แต่จะไม่แสดงเวลา Print Format คือ Property ที่เกี่ยวกับลักษณะของ Label ที่จะแสดง เช่น สี, ความกว้าง, สีพื้น, สีตัวหนังสือ, ขนาดตัวหนังสือ เป็นต้น Caption คือข้อความที่จะแสดงใน Label เพื่อจะแสดงใน Open Form View Visible จะแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็น Yes จะแสดงเวลาอยู่ใน Open View แต่ถ้าเป็น No โปรแกรมจะทำการซ่อนไม่ให้ผู้ใช้ได้เห็น

10 Label Property Back Style พื้นของ Label ว่าจะมีสีหรือว่าจะให้ใส (Transparent) ซึ่งถ้าเป็น Transparent จะทำให้ผู้ใช้มองผ่าน Label เห็นสีพื้นได้

11 Label Property Back Color รหัสสีพื้นของ Label ซึ่งสามารถเลือกสีจากการ Wizard ได้เช่นกัน

12 Label Property Special Effect คือรูปแบบพิเศษซึ่งจะช่วยให้ Label มีความสวยงามยิ่งขึ้น Shadowed Chiseled Etched Raised Flat Sunken

13 Label Property Border Style คือรูปแบบขอบของ Label ที่ต้องการ

14 Label Property Font Underline คือขีดเส้นใต้ตัวอักษรหรือไม่
Text Align คือการวางตำแหน่งตัวอักษร เช่น ชิดขอบซ้าย, ชิดขอบขวา, วางตรงกลาง Font Name คือชนิดของตัวอักษร เช่น แบบ MS Sans Serif, AngsanaUPC ,CordiaNew Font Italic คือตัวอักษรแบบเอียงหรือธรรมดา Font Size คือขนาดของตัวอักษร Border Color คือสีขอบของ Label ที่ต้องการ Border Width คือขนาดของเส้นขอบของ Label ที่ต้องการ Fore Color คือสีของตัวหนังสือ Font Weight คือความเข้มของตัวอักษร เช่น แบบบาง, แบบหนา, หนาน้อย, หนาเป็นพิเศษ

15 Text Box Property Text Box
Control Source คือชื่อของ Field ที่มีอยู่ใน Table

16 Form Form Footer ท้ายฟอร์ม ใช้แสดงส่วนที่จะเป็นท้ายของฟอร์ม หรือข้อสรุปต่าง ๆ เช่น ผลรวมของข้อมูลในส่วน Detail Form Header หัวฟอร์ม ใช้แสดงส่วนที่จะเป็นหัว Form เช่น วันที่, รูป Logo หน่วยงาน ซึ่งทุกหน้าของ Form จะเป็นเหมือน ๆ กัน Detail รายละเอียด ใช้แสดงส่วนที่เป็นข้อมูลจากตาราง หรือรายละเอียดอื่น ๆ

17 เลือก File รูปที่จะใส่
Insert Image Mouse Pointer เลือก File รูปที่จะใส่

18 Form

19 Form


ดาวน์โหลด ppt แก้ไขปรับปรุง Form.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google