งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนบัตร เช็ค Pay-in รูปที่ 1 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนบัตร เช็ค Pay-in รูปที่ 1 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนบัตร เช็ค Pay-in รูปที่ 1 5
รายละเอียดประกอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 5

2 รูปที่ 2 6 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประจำวันที่.... คณะ A
7,500 48-b คณะ A นาย สุรสิงห์ 1.ค่าบำรุงการศึกษา 2.ค่าบำรุงห้องพยาบาล 3.ค่าบำรุงห้องสมุด 4.ค่าภาคปฏิบัติและวัสดุอุปกรณ์ 5.ค่าอาหารและนม 1,200.00 200.00 1,400.00 4,500.00 (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 7,500 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 6

3 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รูปที่ 3 เล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงินต้องเรียงตามลำดับ 1 2 3 4 5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 7

4 รูปที่ 4 8 การจ่ายใบเสร็จรับเงิน
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการจ่ายเอกสารของทุกภาควิชาในคณะA ครั้ง ที่ ภาควิชาที่เบิก วันที่จ่าย เอกสาร เล่ม เลขที่ เริ่มต้น สิ้นสุด 1 สำนักงาน เลขานุการ 144 1000 2 ภาควิชาพืชไร่นา 145 3 ภาควิชาปฐพีวิทยา 146 4 ภาควิชากีฏวิทยา 147 5 ภาควิชาพืชสวน 148 6 ภาควิชา เกษตรกลวิธาน 149 คณะ A นาย กิจ คณะ A 144/1-1000 146/1-1000 144/1-501 146/1-55 144/ 146/56-101 144/ ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 8

5 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รูปที่ 5 คณะ A นาย กิจ ม.ค. 23 นาย กิจ 3, 25 พค.50 เงินสด:3,200 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 9

6 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รูปที่ 6 คณะ A นาย กิจ 17,400 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ไป มีดังนี้ 144/ 17,400 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 10

7 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
รูปที่ 7 ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ 11


ดาวน์โหลด ppt ธนบัตร เช็ค Pay-in รูปที่ 1 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google