งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5
รูปแบบบัญญัติ ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

2 ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต
ทุกจำนวนเต็มบวก n ที่มากกว่า 1 จะได้ว่า n เป็นจำนวนเฉพาะหรือ n สามารถเขียนได้ ในรูปของจำนวนเฉพาะได้เพียงแบบเดียว เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของจำนวน เฉพาะในผลคูณ

3 ข้อสังเกต ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิตสามารถกล่าว ได้อีกแบบโดยใช้หลักการจัดอันดับการคูณ คือ “ทุกจำนวนเต็มบวก n ที่มากกว่า 1 จะ ได้ว่า n เป็นจำนวนเฉพาะหรือ n สามารถ แยกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะได้เพียง รูปแบบเดียวเท่านั้น คือ”

4 ข้อสังเกต n= p1C1 p2C2 p3C3 … pkCk โดยที่ p1 < p2 <… pk
และ pi เป็นจำนวนเฉพาะ ci เป็นจำนวนเต็มบวก ทุก i = 1,2,…,k และเรียก n ที่อยู่ในรูปนี้ว่า รูปแบบบัญญัติ

5 ตัวอย่าง จงหารูปแบบบัญญัติ ของ 300, 101, 693, และ 2048
300 = 2•2•3•5•5 = 22•3•52 101 = 101 693 = 3•3•7•11 = 32•7•11 2048 = 2•2•2•2•2•2•2•2•2•2•2 = 211


ดาวน์โหลด ppt ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google