งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 รูปแบบบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 รูปแบบบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 รูปแบบบัญญัติ

2 ทฤษฎีบทหลักมูลของ เลขคณิต ทุกจำนวนเต็มบวก n ที่ มากกว่า 1 จะได้ว่า n เป็น จำนวนเฉพาะหรือ n สามารถ เขียนได้ในรูปของจำนวน เฉพาะได้เพียงแบบเดียว เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึง ตำแหน่งของจำนวนเฉพาะใน ผลคูณ

3 ข้อสังเกต ทฤษฎีบทหลักมูลของเลข คณิตสามารถกล่าวได้อีกแบบ โดยใช้หลักการจัดอันดับการ คูณ คือ “ ทุกจำนวนเต็มบวก n ที่มากกว่า 1 จะได้ว่า n เป็น จำนวนเฉพาะหรือ n สามารถ แยกตัวประกอบที่เป็นจำนวน เฉพาะได้เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น คือ ”

4 ข้อสังเกต n= p 1 C1 p 2 C2 p 3 C3 … p k Ck โดยที่ p 1 < p 2 <… p k และ p i เป็นจำนวนเฉพาะ c i เป็นจำนวนเต็มบวก ทุก i = 1,2,…,k และเรียก n ที่อยู่ในรูปนี้ว่า รูปแบบบัญญัติ

5 ตัวอย่าง จงหารูปแบบ บัญญัติ ของ 300, 101, 693, และ 2048 300 = 22355 = 2 2 35 2 101 = 101 693 = 33711 = 32711 2048 = 22222222222 = 2 11


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 รูปแบบบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google