งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1
ระบบเลขฐาน ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

2 ระบบเลขฐาน ระบบจำนวนที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเป็น เลขระบบฐานสิบ
เลขฐานอะไรจะมีจำนวนเลขโดดเท่านั้นตัว เช่น

3 ตัวอย่างระบบเลขฐาน ระบบฐานสิบ ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข 10 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ระบบเลขฐานสอง มีสัญลักษณ์เป็นตัวเลข 2 ตัวคือ 0 กับ 1 ระบบเลขฐานแปด มีสัญลักษณ์เป็นเลข 8 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5,6,7 เลขฐานสิบหกมีสัญลักษณ์เป็นตัวเลขและตัวอักษร 16 ตัว คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

4 การเขียนเลขฐาน เพื่อให้ทราบว่าจำนวนใดเป็นจำนวนในระบบเลขฐาน อะไร ทำโดยเขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ท้ายของจำนวน นั้น ยกเว้นเลขฐานสิบ ตัวอย่างเช่น 102 หมายถึง 10 ในระบบเลขฐานสอง 768 หมายถึง 76 ในระบบเลขฐานแปด และ หมายถึง 102 ในระบบเลขฐานสิบหก

5 การเขียนเรียงค่าเลขฐาน
สังเกตค่าฐานสิบ เมื่อเขียนตัวเลขถึงค่าสูงสุดของ หลักนั้น ตัวเลขถัดไปหลักนั้นจะเป็น 0 และหลัก ถัดไปจะมีค่าเป็นหนึ่ง 100 …

6 ตัวอย่างการเขียนเรียงค่าเลขฐาน
จงเขียนเลขฐานสอง 7 ลำดับแรก 1 10 11 100 101 110 111


ดาวน์โหลด ppt ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google