งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ระบบเลขฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ระบบเลขฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ระบบเลขฐาน

2 ระบบจำนวนที่ใช้กันอยู่ใน ชีวิตประจำวันเป็นเลขระบบ ฐานสิบ เลขฐานอะไรจะมีจำนวนเลข โดดเท่านั้นตัว เช่น

3 ตัวอย่างระบบเลข ฐาน ระบบฐานสิบ ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เป็น ตัวเลข 10 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ระบบเลขฐานสอง มีสัญลักษณ์เป็น ตัวเลข 2 ตัวคือ 0 กับ 1 ระบบเลขฐานแปด มีสัญลักษณ์เป็นเลข 8 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5,6,7 เลขฐานสิบหกมีสัญลักษณ์เป็นตัวเลข และตัวอักษร 16 ตัวคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

4 การเขียนเลขฐาน เพื่อให้ทราบว่าจำนวนใดเป็น จำนวนในระบบเลขฐานอะไร ทำ โดยเขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ท้ายของ จำนวนนั้น ยกเว้นเลขฐานสิบ ตัวอย่างเช่น 10 2 หมายถึง 10 ใน ระบบเลขฐานสอง 76 8 หมายถึง 76 ในระบบเลขฐาน แปด และ หมายถึง 102 ในระบบ เลขฐานสิบหก

5 การเขียนเรียงค่าเลข ฐาน สังเกตค่าฐานสิบ เมื่อเขียนตัวเลข ถึงค่าสูงสุดของหลักนั้น ตัวเลข ถัดไปหลักนั้นจะเป็น 0 และหลัก ถัดไปจะมีค่าเป็นหนึ่ง … …

6 ตัวอย่างการเขียน เรียงค่าเลขฐาน จงเขียนเลขฐานสอง 7 ลำดับแรก


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ระบบเลขฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google