งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก. 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก. 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก

2 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 =

3 8)342 8)42 เศษ 6 8)5 เศษ 2 0 เศษ 5 จงแปลง 342 ให้เป็นเลขฐานแปด ∴ 342 = 526 8

4 16)539 16)33 เศษ 11 16)2 เศษ 1 0 เศษ 2 จงแปลง 539 ให้เป็นเลขฐานสิบหก ∴ 539 = 21B 16 B

5 จงแปลงเลขฐานสิบ ( ที่เป็นทศนิยม )

6 x x x จงแปลง ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ =

7 x x จงแปลง ให้เป็นเลข ฐานแปด ต้องการทศนิยม 4 ตำแหน่ง ∴ = x x


ดาวน์โหลด ppt จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก. 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google