งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก. 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก. 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก

2 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2

3 8)342 8)42 เศษ 6 8)5 เศษ 2 0 เศษ 5 จงแปลง 342 ให้เป็นเลขฐานแปด ∴ 342 = 526 8

4 16)539 16)33 เศษ 11 16)2 เศษ 1 0 เศษ 2 จงแปลง 539 ให้เป็นเลขฐานสิบหก ∴ 539 = 21B 16 B

5 จงแปลงเลขฐานสิบ ( ที่เป็นทศนิยม )

6 0.125 2 0.250 x 0.250 0 2 0.500 0.500 0 2 1.000 x x จงแปลง 0.125 ให้เป็นเลขฐานสอง 000 1 00 1 00 ∴ 0.125 = 0.001 2

7 0.1899 8 1.5192 0.5192 0 8 4.1536 0.1539 0 8 1.2288 x x จงแปลง 0.1899 ให้เป็นเลข ฐานแปด ต้องการทศนิยม 4 ตำแหน่ง ∴ 0.1899 = 0.1411 8 x 0.2288 0 8 1.8304 x 4 11 1


ดาวน์โหลด ppt จงแปลงเลขฐานสิบ ให้เป็นเลขฐานสอง, แปด, สิบหก. 2)19 2)9 เศษ 1 2)4 เศษ 1 2)2 เศษ 0 2)1 เศษ 0 0 เศษ 1 จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง ∴ 19 = 10011 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google