งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ

2 การหา ห. ร. ม. เลข จำนวนมาก การหา ห. ร. ม. ของเลขจำนวน มากสามารถนำรูปแบบบัญญัติ มาช่วยในการหาได้ โดยจะต้องเขียนในรูปแบบ บัญญัติที่ใช้จำนวนเฉพาะ ทั้งหมดตั้งแต่ 2,3,5,7,11,13,17,19,23,… ไปจนเท่ากันทั้งสองฝั่ง

3 ทบทวนรูปแบบบัญญัติ การนำรูปแบบบัญญัติมาใช้หา ห. ร. ม. จะต้องเขียนให้อยู่ใน รูปของจำนวนเฉพาะทุก จำนวนไม่ว่าจะหารจำนวนนั้น ลงตัวหรือไม่ และต้องมี จำนวนเท่ากันทั้ง 2 จำนวน เช่น 15 = 2 0 × 3 1 × 5 1 × 7 0 84 = 2 2 × 3 1 × 5 0 × 7 1

4 วิธีการหา ห. ร. ม. โดยใช้รูปแบบ บัญญัติ ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์ และเขียนอยู่ในรูป a = p 1 a1 p 2 a2 …p n an และ b = p 1 b1 p 2 b2 …p n bn โดยที่ p1,p2,p3 เป็นจำนวนเฉพาะที่ p1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2183950/slides/slide_4.jpg", "name": "วิธีการหา ห.ร. ม.", "description": "โดยใช้รูปแบบ บัญญัติ ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์ และเขียนอยู่ในรูป a = p 1 a1 p 2 a2 …p n an และ b = p 1 b1 p 2 b2 …p n bn โดยที่ p1,p2,p3 เป็นจำนวนเฉพาะที่ p1

5 ตัวอย่าง จงหา (600,2420) วิธีทำ เนื่องจาก 600 = 2 3 × 3 1 × 5 2 × 11 0 และ 2420 = 2 2 × 3 0 × 5 1 × 11 2 ดังนั้น (600,2420) = 2 min(3,2) ×3 min(1,0) × 5 min(2,1) ×11 min(0,2) = 2 2 × 3 0 × 5 1 × 11 0 = 4 × 5 = 20


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google