งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ
ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

2 การหา ห.ร.ม. เลขจำนวนมาก การหา ห.ร.ม. ของเลขจำนวนมากสามารถ นำรูปแบบบัญญัติมาช่วยในการหาได้ โดยจะต้องเขียนในรูปแบบบัญญัติที่ใช้ จำนวนเฉพาะทั้งหมดตั้งแต่ 2,3,5,7,11,13,17,19,23,… ไปจนเท่ากันทั้งสองฝั่ง

3 ทบทวนรูปแบบบัญญัติ การนำรูปแบบบัญญัติมาใช้หา ห.ร.ม. จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะทุก จำนวนไม่ว่าจะหารจำนวนนั้นลงตัวหรือไม่ และต้องมีจำนวนเท่ากันทั้ง 2 จำนวน เช่น 15 = 20 × 31 × 51 × 70 84 = 22 × 31 × 50 × 71

4 วิธีการหา ห.ร.ม. โดยใช้รูปแบบบัญญัติ
ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นศูนย์และเขียนอยู่ในรูป a = p1a1p2a2…pnan และ b = p1b1p2b2…pnbn โดยที่ p1,p2,p3 เป็นจำนวนเฉพาะที่ p1<p2<…<pn และ a1,b1 เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ เป็นลบทุกค่า i = 1,2,…,n จะได้ (a,b) = p1min(a1,b1)×p2min(a1,b1)×…pnmin(an,bn)

5 ตัวอย่าง จงหา (600,2420) วิธีทำ เนื่องจาก 600 = 23 × 31 × 52 × 110 และ 2420 = 22 × 30 × 51 × 112 ดังนั้น (600,2420) = 2min(3,2) ×3min(1,0) × 5min(2,1) ×11min(0,2) = 22 × 30 × 51 × 110 = 4 × 5 = 20


ดาวน์โหลด ppt การหาตัวหารร่วมมาก โดยใช้รูปแบบบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google