งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเฉพาะ

2 ความหมายของจำนวน เฉพาะ สำหรับทุกจำนวนเต็มบวกที่ มากกว่า 1 จะมีตัวหารที่เป็น บวกอย่างน้อยสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง และถ้าจำนวน เต็มนั้นมีตัวหารที่เป็นบวกสอง ตัวนี้เท่านั้น จะเรียกจำนวน เต็มบวกนั้นว่า จำนวนเฉพาะ

3 บทนิยาม จำนวนเต็มบวก p ที่มากกว่า 1 จะเรียกว่า จำนวนเฉพาะ ก็ ต่อเมื่อ ตัวประกอบที่เป็นบวก ของ p คือ 1 หรือ p เท่านั้น และเรียกจำนวนเต็มบวกที่ มากกว่า 1 ซึ่งไม่เป็นจำนวน เฉพาะว่า จำนวนประกอบ

4 ตัวอย่าง 11 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมี ตัวประกอบที่เป็นบวกคือ 1 และ 11 เท่านั้น 15 เป็นจำนวนประกอบ เพราะ มีตัวประกอบที่เป็นบวกคือ 1, 3 และ 5 13 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมี ตัวประกอบที่เป็นบวกคือ 1 และ 13 เท่านั้น

5 ตัวอย่าง 18 เป็นจำนวนประกอบ เพราะ มีตัวประกอบที่เป็นบวกคือ 1, 2,3,6,9, และ 18 21 เป็นจำนวนประกอบ เพราะ มีตัวประกอบที่เป็นบวกคือ 1,3,7 และ 21 23 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมี ตัวประกอบที่เป็นบวกคือ 1 และ 23 เท่านั้น

6 รากที่สองที่เป็นบวกของ จำนวนเต็มบวก รากที่สองที่เป็นบวกของ จำนวนเต็มบวก a คือ b โดยที่ b 2 = a เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ √a ดังนั้น √a = b เช่น √4 = 2 √36 = 6

7 การหาค่ารากที่สองที่เป็น บวกโดยการประมาณ ให้ใช้แม่สูตรคูณในการ ประมาณหาค่ารากที่สอง โดย ให้หาตัวเลขจำนวนเต็มที่คูณ กันเองแล้วได้ค่าไม่เกินจำนวน นั้น เช่น จงหารากที่สองของ 30 วิธีทำ 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36 ตอบ 5.xx


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google