งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งลำลอง. เป็นคำสั่งที่อธิบายการ ทำงานของโปรแกรม ไม่เน้นไวยกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งลำลอง. เป็นคำสั่งที่อธิบายการ ทำงานของโปรแกรม ไม่เน้นไวยกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งลำลอง

2 เป็นคำสั่งที่อธิบายการ ทำงานของโปรแกรม ไม่เน้นไวยกรณ์

3 ประโยชน์ของคำสั่ง ลำลอง แสดงแนวคิดในการทำงาน ของโปรแกรม เมื่อไม่ต้องกังวลด้านไว ยกรณ์จะทำให้เข้าใจการ ทำงานของโปรแกรมมาก ขึ้น

4 หลักการใช้คำสั่ง ลำลอง ใช้คำสั้นๆ กระชับ สื่อ ความหมายชัดเจน คำเฉพาะต่างๆ เช่น ชื่อตัว แปรต้องใช้ชื่อเดียวกันตลอด ทั้งโปรแกรม จัดระยะของคำสั่งลำลองให้ สวยงามและเป็นระเบียบ

5 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ลำลอง จงเขียนคำสั่งลำลอง แสดงการ ตัดเกรดรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็น 5 เกรดตั้งแต่ 0-4 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ถ้าคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปได้เกรด 4 ถ้าคะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไปได้เกรด 3 ถ้าคะแนนตั้งแต่ 60 ขึ้นไปได้เกรด 2 ถ้าคะแนนตั้งแต่ 50 ขึ้นไปได้เกรด 1 ถ้าคะแนนไม่ถึง 50 ขึ้นไปได้เกรด 0

6 โปรแกรมตัดเกรด ข้อมูลเข้า คะแนน ผลลัพธ์เกรดที่ได้ เริ่ม รับ คะแนน If คะแนน >= 80 then { เกรด = ‘4’ } Else if คะแนน >= 70 then { เกรด = ‘3’ } Else if คะแนน >= 60 then { เกรด = ‘2’ } Else if คะแนน >= 50 then { เกรด = ‘1’ } Else { เกรด = 0; } Print เกรด จบ

7 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง ลำลอง จงเขียนคำสั่งลำลอง แสดงการ คำนวณภาษีจากการซื้อสินค้า โดยรับรายได้จากผู้ใช้แล้ว คำนวณภาษีตามเกณฑ์ดังนี้ รายได้ตั้งแต่ 1,000,000 เสียภาษี ร้อยละ 7 รายได้ตั้งแต่ 500,000 บาทเสีย ภาษีร้อยละ 5 รายได้ต่ำกว่า 500,000 ไม่ต้องเสีย ภาษี

8 โปรแกรมคำนวณภาษี ข้อมูลเข้า รายได้ต่อปี ผลลัพธ์ภาษีที่ต้องจ่าย เริ่ม รับ รายได้ If รายได้ > 1000000 then { ภาษี = รายได้ * 7 / 100; } Else if รายได้ > 500000 then { ภาษี = รายได้ * 5 / 100; } Else { ภาษี = 0; } Print คุณต้องเสียภาษี = ภาษี จบ

9 การนำคำสั่งลำลอง ไปใช้ ตรวจสอบความคิดให้ ถูกต้อง ให้ถอดคำสั่งลำลองไปเขียน โปรแกรมตามไวยกรณ์แต่ละ ภาษา


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งลำลอง. เป็นคำสั่งที่อธิบายการ ทำงานของโปรแกรม ไม่เน้นไวยกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google