งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง การป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง การป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง การป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จัดทำโดย ด.ช. วรมันต์ เพ็ชร์สังวาลย์ ชั้น ม. 2/3 เลยที่ 10 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ
 มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์ จะปรากฎในเซลล์ทำงานและในแถบสูตรจะถือว่าสมบูรณ์ ข้อมูลอยู่ในเซลล์นั้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยันโดยการกดแป้น Enter หรือคลิกที่เครื่องหมาย ถูกบนแถบสูตรหรือเลื่อนตัวชี้เซลล์ไปเซลล์อื่น ย้อนกลับ ถัดไป

3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลลงในเซลล์ 1
ขั้นตอนการป้อนข้อมูลลงในเซลล์ 1.  เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลโดยการคลิกเมาส์เซลล์เป็น Active Cell ย้อนกลับ ถัดไป

4 2. พิมพ์ข้อความในเซลล์ ย้อนกลับ ถัดไป

5 3. กดแป้น  Enter ย้อนกลับ ถัดไป

6 หรือคลิกที่ เครื่องหมายถูกในแถบสูตร
ย้อนกลับ ถัดไป

7 เมื่อยืนยันข้อมูลให้สังเกตตัวชี้เซล์เมื่อกด Enter กับคลิกที่ที่เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่เซลล์ต่างกันเมื่อกด Enter ตัวชี้เซลล์จะเลื่อนลงมา 1 บรรทัด ถ้าคลิกที่เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่เซลล์เดิม ย้อนกลับ ถัดไป

8 การป้อนข้อมูลหลายบรรทัดในเซลล์เดียวกัน
คลิกเซลล์ที่ต้องการป้อนขอ้มูล พิมพ์ข้อมูลเมื่อต้องการ ขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม ALT +  ENTER จะ พบว่าว่าเคอร์เซอร์จะขึ้นบรรทัดของเซลล์เดิม ย้อนกลับ ถัดไป

9 อ้างอิง แหล่งข้อมูลเที่นำมาเสนอนี้นำมาจาก ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง การป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูล โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google