งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือก เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือก เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือก เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความ ลงไปในเซลล์ จะปรากฎในเซลล์ทำงาน และในแถบสูตรจะถือว่าสมบูรณ์ ข้อมูล อยู่ในเซลล์นั้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยันโดย การกดแป้น Enter หรือคลิกที่ เครื่องหมาย ถูกบนแถบสูตรหรือเลื่อนตัว ชี้เซลล์ไปเซลล์อื่น ย้อนกลับ ถัดไป

3 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลลงในเซลล์ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูลโดย การคลิกเมาส์เซลล์เป็น Active Cell ถัดไป ย้อนกลับ

4 2. พิมพ์ข้อความในเซลล์ ถัดไป ย้อนกลับ

5 3. กดแป้น Enter ถัดไป ย้อนกลับ

6 หรือคลิกที่ เครื่องหมายถูกในแถบสูตร ถัดไป ย้อนกลับ

7 เมื่อยืนยันข้อมูลให้สังเกต ตัวชี้เซล์เมื่อกด Enter กับ คลิกที่ที่เครื่องหมายถูกจะ อยู่ที่เซลล์ต่างกันเมื่อกด Enter ตัวชี้เซลล์จะเลื่อน ลงมา 1 บรรทัด ถ้าคลิกที่ เครื่องหมายถูกจะอยู่ที่ เซลล์เดิม ถัดไป ย้อนกลับ

8 การป้อนข้อมูลหลายบรรทัดใน เซลล์เดียวกัน คลิกเซลล์ที่ต้องการป้อนขอ้มูล พิมพ์ ข้อมูลเมื่อต้องการ ขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม ALT + ENTER จะ พบว่าว่าเคอร์เซอร์จะขึ้นบรรทัดของ เซลล์เดิม ถัดไป ย้อนกลับ

9 อ้างอิง แหล่งข้อมูลเที่นำมาเสนอนี้นำมาจาก www.google.com ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt มารู้จักวิธีการป้อนข้อมูลกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือก เซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google