งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดีย บทที่ 3. การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านการศึกษา (Education)  ด้านการฝึกอบรม (Training)  ด้านความบันเทิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดีย บทที่ 3. การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านการศึกษา (Education)  ด้านการฝึกอบรม (Training)  ด้านความบันเทิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดีย บทที่ 3

2 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านการศึกษา (Education)  ด้านการฝึกอบรม (Training)  ด้านความบันเทิง (Entertainment)  ด้านธุรกิจ (Business)  ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality)  ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology)

3 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านการศึกษา (Education) - Distance Learning - Information Technology - Web Based Instruction - Streaming Media - Electronic Learning - Computer Aided Instruction

4 www.chulaonline.comwww.nectec.or.th www.thaiwbi.com

5 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย ในด้านต่างๆ  ด้านการฝึกอบรม (Training) - Electronic Training www.corder.com/ training.d/eTraining.php

6 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านความบันเทิง (Entertainment) - Web TV - Game Online - Radio Broadcasting

7

8 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย ในด้านต่างๆ  ด้านธุรกิจ (Business) - Task Presentation - Video Conference - Electronics Mail - e-Commerce www.ebay.com

9 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) - e-News - e-Product - e-Advertising - Live Broadcasting - Multimedia Kiosk

10 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) - Research - Medicine - Spatial - Entertainment

11

12 การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านโมบายเทคโนโลยี (Mobile Technology) - M-Billing - M-Entertainment - M-Commerce - M-Banking - M-Messaging - M-Care

13


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดีย บทที่ 3. การประยุกต์ใช้งาน มัลติมีเดียในด้านต่างๆ  ด้านการศึกษา (Education)  ด้านการฝึกอบรม (Training)  ด้านความบันเทิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google