งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 เครือข่ายสังคม ออนไลน์. เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อตอบสนองความ ต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 เครือข่ายสังคม ออนไลน์. เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อตอบสนองความ ต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 เครือข่ายสังคม ออนไลน์

2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อตอบสนองความ ต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ทาง สังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์

3 ความเป็นมา เริ่มจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 (เว็บเนื้อหา) มาสู่เว็บ 2.0 (เว็บเชิงสังคม) ซึ่งจุดเด่นของเว็บ 2.0 คือ การที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ เอง โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นทีมงานหรือผู้ดูแล เว็บไซต์

4 องค์ประกอบ 1.การมีสมาชิกของเครือข่าย 2.การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 3.การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย 4.การสื่อสารภายในเครือข่าย 5.การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 6.การให้บริการสมาชิกด้วยบริการรูปแบบต่างๆ

5 ประเภท 1)สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) 2)สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) 3)ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) 4)เวทีทำงานร่วมกัน (Collaboration Network) 5)ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) 6)เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) 7)เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P)

6 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.1 สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) 1.1.1 Facebook Identity Network

7 1.1.2 Twitter ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

8 1.1.3 Blog ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

9 1.2 สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) 1.2 สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) 1.2.1 YouTube ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

10 1.2.3 Flickr ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

11 1.3 ความชอบหรือคลั่งไคล้ในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) 1.3.3 Pantip 1.3.3 Pantip ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

12 1.3.2 Digg ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

13 1.3.3 NING ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

14 1.4 เวทีทำงานร่วมกัน (Collaboration Network) 1.4.1 Wikipedia ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

15 1.4.2 Google Earth ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

16 1.5 ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

17 1.6 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) 1.6.1 Linked in 1.6.1 Linked in ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

18 1.7 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P) 1.7.1 Skype ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

19 1.7.2 BitTorrent ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

20 กลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่ม Generation Z กลุ่มผู้มีอายุอยู่ระหว่าง 6-10 ปี กลุ่ม Generation Y และ Generation D (Digital) ผู้มีอายุ ระหว่าง 15-30 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวัยเริ่ม ทำงาน กลุ่ม Generation X ผู้มีอายุระหว่าง 30-45 เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน

21 การประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 1. ด้านการสื่อสาร (Communication) 2. ด้านการศึกษา (Education) 3. ด้านการตลาด (Marketing) 4. ด้านบันเทิง (Entertainment) 5. ด้านสื่อสารการเมือง (Communication Political)

22 ผลกระทบ ( + ) ผลกระทบเชิงบวก 1. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง 2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ ความรู้ให้กับ ผู้อื่น 3. เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 4. เป็นเครือข่ายกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 5. เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 6. เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชุมชน 7. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้า 8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

23 ผลกระทบเชิงลบ 1. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน 2. หากผู้ใช้หมกมุ่นกับการเข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ 3. เป็นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมใน เรื่องเชิงลบ 4. ภัยคุกคามจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบ ( - )

24 สรุป เราในฐานะผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคม ออนไลน์ควรจะต้องทำความเข้าใจประยุกต์ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน ที่มี ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานทางความคิดและ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวัน มากที่สุด

25 QUESTION ?


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 เครือข่ายสังคม ออนไลน์. เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อตอบสนองความ ต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google