งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์. เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้าง เครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์. เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้าง เครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์

2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้าง เครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทาง สังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็น ถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ใน กลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่าน หน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่าง ผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

3 องค์ประกอบของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ 1. การมีสมาชิกของเครือข่าย 2. การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 3. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย 4. การสื่อสารภายในเครือข่าย 5. การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 6. การให้บริการสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ

4 ความเป็นมาของเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เริ่มจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 ( เว็บเนื้อหา ) มาสู่เว็บ 2.0 ( เว็บเชิงสังคม ) ซึ่งจุดเด่นของเว็บ 2.0 คือ การที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต ได้เอง โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นทีมงานหรือ ผู้ดูแลเว็บไซต์

5 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1) สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) 2) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) 3) ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) 4) เวทีทำงานร่วมกัน (Collaboration Network) 5) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) 6) เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) 7) เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P)

6 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.1 สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) 1.1.1 Facebook

7 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.1.2 Twitter

8 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.1.3 Bloggang

9 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.2 สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) 1.2.1 YouTube

10 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.2.3 Flickr

11 1.3 ความชอบหรือคลั่งไคล้ในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เช่น 1.3.3 Pantip ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

12 1.3.2 Digg ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

13 1.3.3

14 1.4 เวทีทำงานร่วมกัน (Collaboration Network) 1.4.1 Wikipedia ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

15 1.4.2 Google Earth

16 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.5 ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)

17 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.6 เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) 1.6.1 Linked in

18 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 1.7 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P) 1.7.1 Skype

19 1.7.2 BitTorrent ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

20 กลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่ม Generation Z กลุ่มผู้มี อายุอยู่ ระหว่าง 6- 10 ปี กลุ่ม Generation Y และ Generation D (Digital) ผู้มีอายุ ระหว่าง 15-30 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และ กลุ่มวัยเริ่ม ทำงาน กลุ่ม Generation X ผู้มีอายุระหว่าง 30-45 เป็น กลุ่มคนวัย ทำงาน

21 เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน 1. ด้านการสื่อสาร (Communication) 2. ด้านการศึกษา (Education) 3. ด้านการตลาด (Marketing) 4. ด้านบันเทิง (Entertainment) 5. ด้านสื่อสารการเมือง (Communication Political)

22 ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลกระทบเชิงบวก 1. เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง 2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ ความรู้ให้กับผู้อื่น 3. เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 4. เป็นเครือข่ายกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 5. เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 6. เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชุมชน 7. ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้า 8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

23 ผลกระทบเชิงลบ 1. เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ขโมย ผลงาน 2. หากผู้ใช้หมกมุ่นกับการเข้าร่วมเครือข่ายสังคม ออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ 3. เป็นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กระแส สังคมในเรื่องเชิงลบ 4. ภัยคุกคามจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบ ต่างๆ

24 สรุป เราในฐานะผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคม ออนไลน์ควรจะต้องทำความเข้าใจประยุกต์ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน ที่มี ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ของเครือข่าย สังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานทาง ความคิดและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ ชีวิตประจำวันมากที่สุด

25


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 เครือข่ายสังคมออนไลน์. เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้าง เครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google