งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมบริษัท บุหรี่ คบ ไม่ได้ บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการ SEATCA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมบริษัท บุหรี่ คบ ไม่ได้ บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการ SEATCA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมบริษัท บุหรี่ คบ ไม่ได้ บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการ SEATCA

2 1. มุ่งกำไรบนความ เจ็บป่วยและชีวิตของ ลูกค้า ทำไมบริษัทบุหรี่คบไม่ได้

3 ปัจจุบันมี ผู้เสียชีวิต จากบุหรี่ 5.9 ล้านคน ต่อปี

4 บุหรี่ : สาเหตุการตายที่สำคัญ ที่สุด 4

5 ส่วนแบ่งตลาดบุหรี่โลก พ. ศ.2551 บริษัทยาสูบแห่งชาติ จีน 37.1% ฟิลลิป มอริส ( อินเตอร์ ) 17.4% บีเอที 12.0% แจแปนโทแบคโก 9.6% อิมพิเรียลโทแบคโก 4.9% ฟิลลิป มอริส ( ยูเอสเอ ) 2.8% อื่น ๆ 19.0% 5 The Tobacco Atlas 2012

6 กำไร 105,000,000,000 บาท ปี 2553: กำไร สุทธิ ของ 6 บริษัท = 35,000 ล้าน เหรียญ เท่ากับกำไร ของโค้ก ไมโครซอพ และแมคโดนัล รวมกัน ปี 2553: กำไร สุทธิ ของ 6 บริษัท = 35,000 ล้าน เหรียญ เท่ากับกำไร ของโค้ก ไมโครซอพ และแมคโดนัล รวมกัน

7 กำไรสุทธิของบริษัท บุหรี่ (2553) บริษัทบุหรี่แห่งชาติ จีน 496,000 ล้าน บาท ฟิลลิป มอริสอัลเทรีย 232,500 ล้าน บาท บริติชอเมริกันโทแบค โก 130,200 ล้าน บาท ฟิลลิป มอริส USA120,900 ล้าน บาท อิมพิเรียลโทแบคโก 62,000 ล้าน บาท แจแปนโทแบคโก 46,500 ล้าน บาท โรงงานยาสูบไทย 5,817 ล้าน บาท 7 The Tobacco Atlas, 4 th Edition March 2012

8 กำไรบนความ สูญเสีย 8

9 9 ส่วนแบ่งตลาด (%) ทำให้คนตาย ฟิลลิป มอริส 18.6911,400 คน บีเอที 16.9828,100 คน ศาสตราจารย์ไซมอน แชปแมน มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย

10 รายได้ของ ผู้บริหาร บริษัทบุหรี่

11 โบนัสและสิทธิประโยชน์ของ CEO บริษัทบุหรี่ ( พ. ศ.2553) Michael Szymanczyk (Philip Morris USA) 744 ล้าน บาท Louis Camilleri (Philip Morris International) 669.6 ล้านบาท Alison Cooper (Imperial Tobacco) 102.3 ล้านบาท Nicandro Durante (British American Tobacco) 74.4 ล้าน บาท 11 The Tobacco Atlas, 4 th Edition March 2012

12 “ ถ้าคุณสามารถทำการตลาด ขายสินค้าที่ฆ่า ผู้บริโภคได้ คุณก็สามารถขายได้ทุก อย่าง ” คำพูดของบริษัทบุหรี่ “ ถ้าคุณสามารถทำการตลาด ขายสินค้าที่ฆ่า ผู้บริโภคได้ คุณก็สามารถขายได้ทุก อย่าง ” คำพูดของบริษัทบุหรี่

13 2. มุ่งล่าลูกค้า เยาวชน ทำไมบริษัทบุหรี่คบไม่ได้

14 “ เยาวชนในวันนี้ คือ ลูกค้า คนสำคัญในวันพรุ่งนี้ ” Today's teenagers are tomorrow's potential regular customers," 1981 PM report sent from researcher Myron E. Johnston to Robert B. Seligman, the vice president of research and development at Philip Morris in Richmond. บ. บุหรี่ คิดอย่างไรกับ เยาวชน

15

16 เยาวชนคือกลุ่มเป้าหมายสำคัญ AdventureOutdoor lifeF-1World Cup

17 ล่าแม้กระทั่งลูกค้า ผู้หญิง

18 Photos: Piyarat Nimpitakpong ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ

19 Photos: Piyarat Nimpitakpong ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ

20 3. ขัดขวางนโยบาย ควบคุมยาสูบ ทำไมบริษัทบุหรี่คบไม่ได้

21 แทรกแซงนโยบายควบคุม ยาสูบ คัดค้านการขึ้นภาษี ยาสูบ คัดค้านคำเตือนขนาด ใหญ่และเป็นรูปภาพ คัดค้านการห้ามตั้งโชว์ ซองบุหรี่ คัดค้านการห้ามสูบบุหรี่ 100% ชะลอการออกกฏหมาย 21

22 CSR คือเครื่องมือสำคัญ

23 CSR คือเครื่องมือสำคัญ การให้ทุนสนับสนุนของบริษัทบุหรี่ ( ปี 2552 –2554)

24 วัตถุประสงค์ในการทำ CSR เพื่อหาพวก การให้เงินสนับสนุนเป็นการสร้างฐานทางสังคมที่ดี ที่สุด เพราะบรรดาผู้รับเงินย่อมสำนึกในความ เอื้อเฟื้อของผู้ให้เงิน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ คัดค้านบริษัทบุหรี่อีกต่อไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การที่ชื่อของบริษัทบุหรี่ปรากฏคู่กับองค์กรที่มี ชื่อเสียงหรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทบุหรี่

25 วัตถุประสงค์ในการทำ CSR เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจใน วงการรัฐบาล เพื่อบั่นทอนพลังของฝ่ายรณรงค์เพื่อ การไม่สูบบุหรี่ ทำให้สังคมเห็นว่ากลุ่มนี้ เป็นพวกใจแคบ ทำให้ข้อมูลหรือประเด็นของบริษัทบุหรี่ มีน้ำหนักมากขึ้น

26 ทำบุญ หรือ ลงทุน ? “ เราไม่เคยใช้คำว่า “ ทำบุญ ” ที่หมายถึง ว่า เราทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ มีการบริจาคเงินใดๆ ทำไปโดยไม่หวัง ผล ” นายจอร์ช นอช เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฟิลิป มอร์ริส ( เอกสาร “Smoke & Mirror : How the tobacco Industry Buys & Lies Its Way to Power & Profits”. Advocacy Institute, August, 1998)

27 บริษัทบุหรี่ เชื่อถือได้ หรือ

28 ปี 1963 “Nicotine is addictive. We are, then, in the business of selling nicotine—an addictive drug.” (Brown & Williamson, 1963) A. Yeaman, “Implications of Battelle Hippo I & II and the Griffith Filter,” 17 July 1963, Document Number 1802.05, http://www.library.ucsf.edu/tobacco/docs/html/1802.05/.

29

30 บรัทบุหรี่น่าเชื่อถือ หรือไม่ การสำรวจความน่าเชื่อถือของธุรกิจระดับโลก โดยการสำรวจผู้บริโภค 80,000 คน จาก 32 ประเทศ โดย Reputation Institute ที่เชี่ยวชาญการบริหารจัดการความน่าเชื่อของ องค์กร พ. ศ. 2553 30 ธุรกิจยาสูบ มีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ อันดับสุดท้าย ของ 25 ประเภท ธุรกิจที่ทำการสำรวจ

31 ข้อเสนอต่อรัฐบาลและสังคมไทย 1. รัฐบาลออกกฏหมายห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR 2. องค์กรต่างๆ ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัท บุหรี่ 3. สื่อมวลชนไม่เผยแพร่กิจกรรมของบริษัท บุหรี่ 4. เยาวชนและสังคมไทยรู้ให้ทันเล่ห์ของ บริษัทบุหรี่

32


ดาวน์โหลด ppt ทำไมบริษัท บุหรี่ คบ ไม่ได้ บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการ SEATCA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google