งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. กำไรแสนล้านมาจากไหน ? การผูกขาดทำกำไรจากก๊าซธรรมชาติ การทำกำไรในธุรกิจน้ำมัน ภาวะปลอดผู้ทำหน้าที่ พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. กำไรแสนล้านมาจากไหน ? การผูกขาดทำกำไรจากก๊าซธรรมชาติ การทำกำไรในธุรกิจน้ำมัน ภาวะปลอดผู้ทำหน้าที่ พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2 กำไรแสนล้านมาจากไหน ? การผูกขาดทำกำไรจากก๊าซธรรมชาติ การทำกำไรในธุรกิจน้ำมัน ภาวะปลอดผู้ทำหน้าที่ พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน??

3 รายละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV Thailand I: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม, ตั้งแต่ปี 2514 – 2532 และสำหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปี 2525 Thailand II: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกทั้งหมด ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม, ตั้งแต่ปี 2525– 2532 ( ผู้ถือสัมปทาน Thailand II ได้ขอเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ Thailand III แล้ว ) Thailand III: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม, ตั้งแต่ปี 2533 Thailand IV: สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน, ตั้งแต่ปี 2550

4 รายละเอียด / ปี 200520062007 2008 (4 เดือน ) อัตรา เพิ่ม ปริมาณที่เตรียมไว้ 3,8843,9044,1861,3321,4488.7 กำลังการผลิต 3,8843,9044,1861,3321,4488.7 ก๊าซธรรมชาติ 2,1042,1012,38469481918.0 ผลพลอยได้จากการ กลั่นน้ำมัน 1,5811,5851,56756462811.5 อื่น ๆ เช่นปิโตรเคมี 199218236740.00-100 การนำเข้า 0.00 ปริมาณความต้องการ 3,8713,7883,9491,2661,3335.3 ปริมาณการใช้ใน ประเทศ 2,9233,2123,6711,1211,31817.6 ครัวเรือน / หุงต้ม 1,6041,7211,88459666912.2 โรงงานอุตสาหกรรม 45051160218422723.4 การขนส่ง รถยนต์ 30345957218221518.2 วัตถุดิบในการผลิต 56752161315920830.8 ปริมาณการส่งออก 94857627814615-89.6 ปริมาณคงเหลือ 1311623865114 ตารางแสดงความต้องการและศักยภาพการผลิตก๊าซธรรมชาติ

5 ราคาก๊าซบาท / กิโลกรัม หมายเหตุ ก๊าซธรรมชาติ ต้นทุน 150 บาท / ล้าน บีทียู (150/22.46 กิโลกรัม ต่อ ล้านบีทียู ) 6.68 รัฐกำหนดให้ใช้ ราคาก๊าซ 330 เหรียญต่อบาเรล ค่าการกลั่น ( โรงแยกก๊าซ ) 2.10 คิดเท่ากับค่าใช้จ่าย โรงกลั่น ต้นทุนหน้าโรงแยกก๊าซ ปตท. 8.78 กำไรปตท ขายส่งหน้าโรงแยกก๊าซ 11.075 1 โรงแยกก๊าซกำไร อย่างน้อย 2.295 บาท / กิโลกรัม ภาษีสรรพสามิต / กองทุน / เทศบาล 2.3870 กองทุน 0.3030 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ( ประมาณ ) 0.9636 เป็นราคาที่มีกำไร แล้วไม่ได้มีการอุ้ม ผู้ใช้ก๊าซแต่อย่าง ใด ราคาขายปลีก 18.00 ค่าการตลาด 3.2566 ของปั้มก๊าซ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ( ประมาณ ) 0.2280 ราคาในท้องตลาดจริง 18.21 ราคาในท้องตลาด ( ต่อลิตร 18.21x0.57) 10.379 7 1 ลิตร เท่ากับ 0.57 กิโลกรัม ต้นทุนจริงของก๊าซ LPG ที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ

6

7 ตารางเปรียบเทียบการคิดราคาน้ำมัน แบบที่ 1 ราคาสิงคโปร์ (ปตท. เลือกใช้) แบบที่ 2 ตามต้นทุนจริง ราคาน้ำมันดีเซลที่ประเทศ สิงคโปร์ 34ราคาต้นทุนน้ำมัน (เหรียญ/ บาเรล) X 0.2 (140X0.2) 28 ค่าขนส่ง1 1 ราคาในประเทศไทย35ค่าการกลั่น1 ค่าการตลาด1 1 ภาษีสรรพสามิต/กองทุน2.50ภาษีสรรพสามิต/กองทุน2.50 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (ประมาณ) 2.50ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 (ประมาณ) 2.50 ราคาที่ขายจริงในตลาด41ราคาที่ควรขาย36

8 การนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ Thousand barrel per day oil equivalent น้ำมันดิบราคาถูกจากตะวันออกกลางเป็นวัตถุดิบหลักของโรงกลั่นไทย

9 ปัจจุบันรัฐโดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของหุ้น ปตท. 51.8% ซึ่งมีจำนวนหุ้นประมาณ 1,460 ล้านหุ้น หุ้นที่เหลือของนิติบุคคลอื่นประมาณ 847 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 238 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คิดเป็นเงินที่จะต้องใช้เพื่อซื้อคืน ประมาณ 201,586 ล้านบาท ขายปตท.ในตลาดหุ้นในอดีตขาดทุนประมาน 190,000 ล้าน บาท

10 ทำไมรัฐจึงควรลงทุน ปตท.มีกำไรสุทธิประมาณ 100,000 ล้านบาท ลงทุนเพียง 2 ปีกว่า ๆ ก็คืนทุน ปีที่ 3 สามารถนำกำไรไปใช้ในโครงการ หลักประกันสุขภาพ หรือสร้างรถไฟฟ้าได้ หากคิดเฉลี่ยจากจำนวนประชากร 63 ล้าน เราจะจ่ายเงินคนละไม่เกิน 3,370 บาท

11 ลดค่าน้ำมันได้ทันทีลิตรละ 5 บาท รัฐได้ภาษีสรรพสามิตทุกบาททุกสตางค์ รับประกันไม่ขึ้นราคาก๊าซอีกอย่างน้อย 10 ปี เมื่อปตท.กลับมาเป็นของทุกคน

12 ดำเนินการให้บริษัทน้ำมันลดราคาลง 5 บาท ต่อลิตร หยุดใช้ราคาสิงคโปร์เป็นตัวกำหนด ราคาน้ำมัน และหันมาใช้ โครงสร้างราคาน้ำมันที่แท้จริง หยุดส่งออกก๊าซธรรมชาติ และหยุด ขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติทุกประเภท ขายก๊าซธรรมชาติให้การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย ในราคาที่ เป็นธรรมเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับ ผู้บริโภค สนับสนุนการใช้พลังงาน น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อความ มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ หากเราเป็นเจ้าของ ปตท.

13 ผู้บริโภคทำอะไรได้บ้าง ? มีส่วนร่วมและสนับสนุนการเงินในการ ดำเนินการซื้อ ปตท. คืนจากตลาด หลักทรัพย์ พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ คมนาคม ขนส่ง ติดตามข้อเท็จจริงที่รอบด้าน เช่น การ เพิ่มจำนวนปั๊ม ก๊าซ NGV ไม่สามารถทำได้หากไม่มี การวางท่อส่งก๊าซ ในบริเวณนั้นๆ รัฐไม่ได้อุดหนุนกิจการ ก๊าซ LPG และ ก๊าซธรรมชาติ ทั้ง LPG และ NGV ต่าง เป็นพลังงานสะอาด

14 พลังผู้บริโภค

15 กำไร ปตท. ภายหลังการแปรรูปพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ก่อนแปรรูป 2 ปี ผลประกอบการขาดทุน หลังแปรรูป 3 ปี กำไรพุ่งสูง 5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนแปรรูป (2543) The year PTT was privatized

16 ค่าจ้างพนักงาน ปตท. ก่อนแปรรูปหลังแปรรูป ปี 2543 ปี 2546 จำนวนคน ล้านบาท ผู้บริหาร 8 438 62 พนักงาน 3,3132,671 3,026 3,402 รวม 3,3212,714 3,034 3,464 เฉลี่ยต่อคน 817,000 บาท/คน/ปี 1,142,000 บาท/คน/ปี หมายเหตุ 1. ค่าจ้างประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ไม่รวมการจัดสรรหุ้นในราคาพาร์ 2.ในปี 2547 ค่าจ้างพนักงานกฟผ.จำนวน 27,260 คนอยู่ที่ 507,000 บาท/คน/ปี +40%

17 หลังการแปรรูป ปตท. รายได้เข้ารัฐรั่วไหล เงินที่ บมจ. ปตท. นำส่งรัฐลดลงเหลือเพียง 25% ของกำไรสุทธิ ก่อนแปรรูปหลังแปรรูป * *กำไรติดลบในปื 2542 จึงไม่สามารถคำนวณ % กำไรสุทธิที่นำส่งรัฐได้

18 สินทรัพย์ของ บมจ. ปตท. เฉพาะที่รัฐเป็น เจ้าของผ่านก. คลังเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลังการแปรรูป ก่อนแปรรูปหลังแปรรูป

19 พลังงานของประเทศไทย จากช่วง มกราคม – มิถุนายน 2551 ไทยมีผลผลิตน้ำมันดิบ 222,471 บาร์เรลต่อวัน ส่งออกน้ำมันดิบ 44,682 บาร์เรลต่อวัน ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป 196,672 บาร์เรลต่อวัน ที่มา : กระทรวงพลังงาน

20 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป และ LPG ต่อ Resource ในประเทศ (1) ปริมาณการใช้ไม่รวม Feedstock ของธุรกิจ ปิโตรเคมี (2) ปริมาณการใช้ทุกประเภท ที่มา : กระทรวงพลังงาน ไทยพบ น้ำมันดิบ Condensate และ ก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt วารสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. กำไรแสนล้านมาจากไหน ? การผูกขาดทำกำไรจากก๊าซธรรมชาติ การทำกำไรในธุรกิจน้ำมัน ภาวะปลอดผู้ทำหน้าที่ พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google