งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย 1. พื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อปรับเสถียรต้องการพื้นที่มากกว่าระบบถัง กรองไร้อากาศ พื้นที่มีความลาดเอียงต่ำกว่าระดับฟาร์มเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย 1. พื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อปรับเสถียรต้องการพื้นที่มากกว่าระบบถัง กรองไร้อากาศ พื้นที่มีความลาดเอียงต่ำกว่าระดับฟาร์มเล็กน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย 1. พื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อปรับเสถียรต้องการพื้นที่มากกว่าระบบถัง กรองไร้อากาศ พื้นที่มีความลาดเอียงต่ำกว่าระดับฟาร์มเล็กน้อย

2 2. ชนิดและจำนวนสุกร สุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ใช้พื้นที่ น้อยกว่า สุกรขุน จำนวนสุกร พฤติกรรมการเลี้ยง เช่น การเก็บมูลสุกรออกก่อน ฉีดน้ำล้างคอก

3 การคิดเทียบเป็นสุกรขุน มาตรฐานการออกแบบบำบัดน้ำเสียคิดเทียบสุกรขุน ลุกสุกร 1 ตัว เทียบเท่าสุกรขุน 1 ตัว พ่อแม่พันธุ์ 1 คัว เทียบเท่า สุกรขุน 2.5 ตัว ฟาร์มขนาดเล็ก อัตราการเกิดน้ำเสีย 20 ลิตร / ตัว / วัน ฟาร์มขนาดกลาง อัตราการเกิดน้ำเสีย 15 ลิตร / ตัว / วัน

4 เกณฑ์การเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย ( มาตรฐานกรม ปศุสัตว์ ) ระบบ จำนวนสุกร ( ตัว ) ( เทียบเท่าสุกรขุน ) ปริมาตรน้ำเสีย ( ลบ. ม./ วัน ) พื้นที่ที่ต้องการ ( ตร. ม.) ถังกรองไร้อากาศแบบที่ 1 ถังกรองไร้อากาศแบบที่ 2 บ่อปรับเสถียร แบบที่ 3 บ่อปรับเสถียร แบบที่ 4 250 500 2,500 5 10 30 302 520 1,000 2,200

5 ประโยชน์ของการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ลดกลิ่น ลดแมลงวัน น้ำทิ้งมีคุณภาพ นำผลพลอยได้ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย 1. พื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อปรับเสถียรต้องการพื้นที่มากกว่าระบบถัง กรองไร้อากาศ พื้นที่มีความลาดเอียงต่ำกว่าระดับฟาร์มเล็กน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google