งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย
พื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อปรับเสถียรต้องการพื้นที่มากกว่าระบบถังกรองไร้อากาศ พื้นที่มีความลาดเอียงต่ำกว่าระดับฟาร์มเล็กน้อย

2 ชนิดและจำนวนสุกร สุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ใช้พื้นที่ น้อยกว่า สุกรขุน
สุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ใช้พื้นที่ น้อยกว่า สุกรขุน จำนวนสุกร พฤติกรรมการเลี้ยง เช่น การเก็บมูลสุกรออกก่อนฉีดน้ำล้างคอก

3 การคิดเทียบเป็นสุกรขุน
มาตรฐานการออกแบบบำบัดน้ำเสียคิดเทียบสุกรขุน ลุกสุกร 1 ตัว เทียบเท่าสุกรขุน 1 ตัว พ่อแม่พันธุ์ 1 คัว เทียบเท่า สุกรขุน ตัว ฟาร์มขนาดเล็ก อัตราการเกิดน้ำเสีย 20 ลิตร/ตัว/วัน ฟาร์มขนาดกลาง อัตราการเกิดน้ำเสีย 15 ลิตร/ตัว/วัน

4 เกณฑ์การเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย(มาตรฐานกรมปศุสัตว์)
จำนวนสุกร(ตัว) (เทียบเท่าสุกรขุน) ปริมาตรน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) พื้นที่ที่ต้องการ (ตร.ม.) ถังกรองไร้อากาศแบบที่1 ถังกรองไร้อากาศแบบที่2 บ่อปรับเสถียร แบบที่3 บ่อปรับเสถียร แบบที่4 250 500 2,500 5 10 30 302 520 1,000 2,200

5 ประโยชน์ของการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ
ลดกลิ่น ลดแมลงวัน นำผลพลอยได้ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำทิ้งมีคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google