งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมประเมิน Carbon Footprint สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมประเมิน Carbon Footprint สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม อนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมประเมิน Carbon Footprint สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม อนามัย

2 Carbonfootprint.anamai.moph.go.th

3 การสมัคร เลือก ลงทะเบียนเลือกประเภทหน่วยงานกรอกข้อมูลตั้งรหัสผ่านเลือกคำถาม - คำตอบกันลืมรหัสผ่าน ( ตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง ) รับชื่อผู้ใช้ ( ตัวเลข )

4 ลืมชื่อผู้ใช้ เลือก รายงานเลือก รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่สมัคร เลือก รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่สมัคร ทั้งหมด ค้นหาจากชื่อหน่วยงานพบ ชื่อผู้ใช้ ( ตัวเลข ) หน้าชื่อหน่วยงาน

5 ลืมรหัสผ่าน เลือก ลืม รหัสผ่าน กรอกชื่อ ผู้ใช้ ( ตัวเลข ) เลือก ดำเนินการ ต่อไป ตอบ คำถาม กันลืม ตั้ง รหัสผ่าน ใหม่ (6-8 ตัว ) เลือก ตก ลง

6 การตรวจสอบรายชื่อ สมัคร ขนาดพื้นที่จังหวัด กรอก ขนาดพื้นที่จังหวัด สมบูรณ์ ขนาดพื้นที่จังหวัด

7 คำถามที่พบบ่อยๆ ไม่ได้ชั่งน้ำหนักขยะบำบัดสิ่งปฏิกูลรวมหรือแยกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ตรวจ BOD ก่อนเข้าระบบฯไม่ทราบปริมาณน้ำเข้าระบบฯไม่ทราบระยะทางขนส่งขยะไม่ทราบระยะทางโดยสารเครื่องบินยาสลบบางชนิดทราบหน่วยเป็น ml หรือ cc จำนวนไม้ยืนต้นนับอย่างไร

8 ไม่ได้ชั่งน้ำหนักขยะ จำนวนถังขยะ × น้ำหนัก ต่อถัง

9 บำบัดสิ่งปฏิกูลรวมหรือแยกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. รวม แยก รพ. สต./ สอ. แยก

10 ไม่ได้ตรวจ BOD ก่อนเข้า ระบบฯ BOD น้ำทิ้ง ไม่ สามารถใช้ได้ มีค่าไม่ควรต่ำ กว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งตรวจตัวอย่าง ละประมาณ 500 บาท ใช้แทนค่าของ เดือนใกล้เคียง ได้ แนะนำให้ตรวจปี ละ 3 ครั้ง

11 ไม่ทราบปริมาณน้ำเข้า ระบบฯ ถามจาก ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 80 ของน้ำประปา

12 ไม่ทราบระยะทางขนส่ง ขยะ Google map

13 ไม่ทราบระยะทาง โดยสารเครื่องบิน Google map

14 ยาสลบบางชนิดทราบหน่วย เป็น ml หรือ cc

15 จำนวนไม้ยืนต้นนับ อย่างไร มีรากแก้ว ปลูก ขึ้นมาใหม่ สูง 3 – 5 เมตร


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมประเมิน Carbon Footprint สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google