งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนบท้ าย ปัญหา เอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลจากงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนบท้ าย ปัญหา เอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลจากงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนบท้ าย ปัญหา เอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลจากงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่ม นักเรียนมัธยม 2 เพศชาย ตั้งแต่ปี 2548-2551

3 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟน / คู่รักทุกครั้ง ใน กลุ่มนักเรียนมัธยม 2 เพศหญิง ตั้งแต่ปี 2548-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ปี 2549 - 2550 นักเรียนหญิง ไม่มี เพศสัมพันธ์ กับชายอื่น

4 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียน มัธยม 5 เพศชาย ตั้งแต่ปี 2546-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย

5 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่ม นักเรียนมัธยม 5 เพศหญิง ตั้งแต่ปี 2546-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย

6 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่ม นักเรียนปวช.2 เพศชาย ตั้งแต่ปี 2546-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย

7 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่ม นักเรียนปวช.2 เพศหญิง ตั้งแต่ปี 2546-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย

8 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยคืนล่าสุด ใน กลุ่มหญิงบริการแฝง ตั้งแต่ปี 2547-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย

9 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับชายอื่น ในครั้งล่าสุดของพนักงานหญิงในสถาน ประกอบกิจการ ปี 2550-2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย 25502551

10 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด ของกลุ่มทหารเกณฑ์ ปี 2551 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย

11  จากรายงานผู้ป่วย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2550 มีจำนวนผู้ป่วย 88 ราย คิดเป็น 19.38 ต่อแสน ประชากร ( เกณฑ์อัตราป่วย 20 ต่อแสนประชากร )  จากรายงาน ปี 2551 มี จำนวนผู้ป่วย 108 ราย ( ตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2551) ซึ่งมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น  รายงานผู้ป่วยได้จากการ รายงาน ก.1 ก.2 ของ โรงพยาบาล 8 แห่ง เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

12 กลุ่มผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ

13 CD4 Test เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ CD4≤250 ภูมิต่ำ เข้าถึง บริการช้า CD4>250 เข้าถึงบริการ เร็ว

14 อัตราการได้รับยาต้านไวรัส กรณีแม่ติดเชื้อ HIV เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

15 ร้อยละของการติดตามเด็กอายุ 18 - 24 เดือนที่เกิดจาก แม่ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจ HIV 75 รา ย 4% 43 รา ย 4.65% 58 รา ย 6.9% 34 รา ย 8.82% 57 รา ย 3.51% 63 รา ย 3.17% 65 รา ย 3.07% 70 รา ย 1.6% เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก เด็กที่ตามได้ อัตราที่ตามได้ เด็กที่ติดเชื้อ

16 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนบท้ าย ปัญหา เอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ข้อมูลจากงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google