งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอกสารแนบท้าย ปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อมูลจากงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนมัธยม 2 เพศชาย ตั้งแต่ปี

3 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟน/คู่รักทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนมัธยม 2 เพศหญิง ตั้งแต่ปี ปี นักเรียนหญิง ไม่มีเพศสัมพันธ์ กับชายอื่น

4 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนมัธยม 5 เพศชาย ตั้งแต่ปี

5 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนมัธยม 5 เพศหญิง ตั้งแต่ปี

6 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนปวช.2 เพศชาย ตั้งแต่ปี

7 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในกลุ่มนักเรียนปวช.2 เพศหญิง ตั้งแต่ปี

8 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยคืนล่าสุด ในกลุ่มหญิงบริการแฝง ตั้งแต่ปี

9 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับชายอื่นในครั้งล่าสุดของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ปี 2550 2551

10 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด ของกลุ่มทหารเกณฑ์ ปี 2551
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด ของกลุ่มทหารเกณฑ์ ปี 2551

11 รายงานผู้ป่วยได้จากการรายงาน ก.1 ก.2 ของโรงพยาบาล 8 แห่ง
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2550 มีจำนวนผู้ป่วย 88 ราย คิดเป็น ต่อแสนประชากร (เกณฑ์อัตราป่วย 20 ต่อแสนประชากร) จากรายงาน ปี 2551 มีจำนวนผู้ป่วย 108 ราย (ตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึง กรกฎาคม 2551) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รายงานผู้ป่วยได้จากการรายงาน ก.1 ก.2 ของโรงพยาบาล 8 แห่ง

12 กลุ่มผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ กลุ่มผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส

13 ภูมิต่ำ เข้าถึงบริการช้า
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ CD4 Test CD4>250 เข้าถึงบริการเร็ว CD4≤250 ภูมิต่ำ เข้าถึงบริการช้า

14 อัตราการได้รับยาต้านไวรัสกรณีแม่ติดเชื้อ HIV
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก อัตราการได้รับยาต้านไวรัสกรณีแม่ติดเชื้อ HIV

15 เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
ร้อยละของการติดตามเด็กอายุ เดือนที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจ HIV 4% 6.9% 3.17% 1.6% 8.82% เด็กที่ติดเชื้อ 3.51% 3.07% 4.65% เด็กที่ตามได้ 75 ราย 43 ราย 58 ราย 34 ราย 57 ราย 63 ราย 65 ราย 70 ราย อัตราที่ตามได้

16 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google