งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 อะไรคือ Gotoknow.org บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog)
Web + Blog = Weblog Knowledge Management Community of Practice (CoP) Best Practice

3 อะไรคือ Weblog บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, 2548) บล็อก (Blog) ไม่ใช่ Webboard , Bulletin board , Guest book, Chat Room , MSN Asynchronous Memo

4 การใช้งาน Weblog การบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
รายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บเพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ มีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อเขียนที่เขาอ้างถึง บล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น ผู้อ่านสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก

5 องค์ประกอบหน้าหลักของ GotoKnow
สคส.- สุดคะนึง - จตุรพลัง บันทึกล่าสุด ,บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด ,บันทึกสุ่มแสดง คำถามที่ตอบล่าสุด , คำถามล่าสุด รายการคำหลักที่ใช้: บันทึก ,รายการคำหลักที่ใช้: ไฟล์ ,รายการคำหลักที่ใช้: คำถาม

6 ข่าวประกาศและเทคนิคการใช้ : สคส. สุดคะนึง - จตุรพลัง

7 บันทึกล่าสุด

8 บันทึก และไฟล์

9 คำถาม / รายการหลัก

10 GotoKnow/Learners/Researchers

11 คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ http://learners.in.th/
คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ

12

13

14 องค์ประกอบ Blog ส่วนบุคคล
แผงควบคุม การจัดการบล็อก แพลนเน็ต (รวมบล็อก) ไฟล์อัลบั้ม สอบถาม .... (เจ้าของบล็อก) เว็บอ้างอิง ประวัติ คำหลัก ฯลฯ

15 เข้าระบบ (Login)

16 แผงควบคุม (Control Panel)

17 การบันทึก

18 แพลนเน็ต

19 ไฟล์อัลบั้ม

20 คำถาม

21 เว็บอ้างอิง

22 ประวัติ

23 คำหลัก

24

25 สคส

26 KM Guru ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

27 ผู้ดูแล Gotoknow.org ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์
ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์ ผมไม่ได้เป็นเจ้าของ GotoKnow.org เจ้าของตัวจริงคือ สคส. ส่วนผม (ร่วมกับ ดร.จันทวรรณ) รับจ้างเขาเขียนโปรแกรมและดูแลระบบ ดร. จันทวรรณ (น้อยวัน) ปิยะวัฒน์ ม.สงขลานครินทร์ ผู้ดูแลระบบ

28 ทำไมต้อง GotoKnow Knowledge Management Know Who ? Know What ?
Know Where ? Know When ? Know How ?

29 กรณีศึกษา GotoKnow เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (IT for KM)
องค์กรเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) ชุมชนไซเบอร์ (Cyber Community) สังคมสารสนเทศ (Information Society) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource) สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ฯลฯ

30 Guest Speaker Prachyanun Nilsook
Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB)


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google