งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmitnb.ac.th

2 อะไรคือ Gotoknow.org บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) Web + Blog = Weblog Knowledge Management Community of Practice (CoP) Best Practice http://www.kmi.or.th

3 อะไรคือ Weblog บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็น เว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราว ประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ( จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, 2548) บล็อก (Blog) ไม่ใช่ Webboard, Bulletin board, Guest book, Chat Room, MSN Asynchronous Memo

4 การใช้งาน Weblog การบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่าง สม่ำเสมอ รายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บ เพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการ เขียนไปเรื่อยๆ มีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้ เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อเขียนที่เขาอ้าง ถึง บล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตาม หัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น ผู้อ่านสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อ เป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียน บล็อก

5 องค์ประกอบหน้าหลักของ GotoKnow ข่าวประกาศ และ เทคนิคการใช้ GotoKnow สคส.- สุดคะนึง - จตุรพลัง บันทึกล่าสุด, บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็น ล่าสุด, บันทึกสุ่มแสดง คำถามที่ตอบล่าสุด, คำถามล่าสุด รายการคำหลักที่ใช้ : บันทึก, รายการ คำหลักที่ใช้ : ไฟล์, รายการคำหลักที่ใช้ : คำถาม

6 ข่าวประกาศและเทคนิคการใช้ : สคส. สุดคะนึง - จตุรพลัง

7 บันทึกล่าสุด

8 บันทึก และไฟล์

9 คำถาม / รายการหลัก

10 GotoKnow/Learners/Researchers

11 คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ http://learners.in.th /

12 http://researchers.in.th/

13 http://gotoknow.org/blog/prachyanun

14 องค์ประกอบ Blog ส่วนบุคคล แผงควบคุม การจัดการบล็อก แพลนเน็ต ( รวมบล็อก ) ไฟล์อัลบั้ม สอบถาม.... ( เจ้าของ บล็อก ) เว็บอ้างอิง ประวัติ คำหลัก ฯลฯ

15 เข้าระบบ (Login)

16 แผงควบคุม (Control Panel)

17 การบันทึก

18 แพลนเน็ต

19 ไฟล์อัลบั้ม

20 คำถาม

21 เว็บอ้างอิง

22 ประวัติ

23 คำหลัก

24 http://www.gotoknow.org

25 สคส www.kmi.or.th

26 KM Guru ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช – ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) – นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล –http://gotoknow.org/thaikm ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด – ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ – สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) –http://gotoknow.org/beyondkm

27 ผู้ดูแล Gotoknow.org ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ม. สงขลา นครินทร์ ผมไม่ได้เป็นเจ้าของ GotoKnow.org เจ้าของ ตัวจริงคือ สคส. ส่วนผม ( ร่วมกับ ดร. จันทวรรณ ) รับจ้างเขาเขียนโปรแกรมและดูแลระบบ http://gotoknow.org/profile/thawatchaihttp://gotoknow.org/profile/thawatchai ดร. จันทวรรณ ( น้อยวัน ) ปิยะวัฒน์ม. สงขลา นครินทร์ ผู้ดูแลระบบ http://gotoknow.org/profile/jantawanhttp://gotoknow.org/profile/jantawan

28 ทำไมต้อง GotoKnow Knowledge Management Know Who ? Know What ? Know Where ? Know When ? Know How ?

29 กรณีศึกษา GotoKnow เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้ (IT for KM) องค์กรเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) ชุมชนไซเบอร์ (Cyber Community) สังคมสารสนเทศ (Information Society) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource) สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ฯลฯ

30 Guest Speaker Prachyanun Nilsook Ph.D. (Educational Communications and Technology) King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMITNB) 081-7037515 prachyanunn@kmitnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา Gotoknow.org การจัดการความรู้ด้วย Weblog ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google