งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blog. B l o g B l o g คื อ อ ะ ไ ร Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำๆนี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blog. B l o g B l o g คื อ อ ะ ไ ร Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำๆนี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blog

2 B l o g B l o g คื อ อ ะ ไ ร Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำๆนี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึง ความหมายเดียวกัน Blog ว่านั่นคือบล็อก ( Blog )

3 Blog ความหมายของคำว่า Blog Blog ก็คือการบันทึกบทความของ ตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะ ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง และมีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่นๆที่ เกี่ยวข้องอีกด้วย

4 Blog * การเพิ่มบทความให้กับ blog ที่มีอยู่ เรียกว่า “blogging” * บทความใน blog เรียกว่า “posts” หรือ “entries” * บุคคลที่โพสลงใน “entries” เรียกว่า “blogger”

5 Blog จุดเด่นของ Blog Blog เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถ สื่อถึงความเป็น กันเองระหว่างผู้เขียน blog และผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ ชัดเจน ความสะดวกและง่ายในการเขียน Blog ทำให้สามารถเผยแพร่ความ คิดเห็นของผู้เขียน blog ได้ง่ายขึ้น มีการ Comment จากผู้ที่สนใจเรื่อง เดียวกันได้อีกด้วยจนบางครั้งทำให้ เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

6 Blog Blog แตกต่างจากเว็บ อื่นๆ อย่างไร Blog จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างหน้าเว็บ ใหม่ได้ง่าย เช่น การใส่ข้อมูลใหม่ทำได้ง่าย มี template อัตโนมัติช่วยจัดการ มีการกรองเนื้อหาแยกตามวัน ประเภท ผู้แต่งหรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ดูแลจัดการ blog สามารถเชิญ หรือเพิ่มผู้แต่งคนอื่น โดยจัดการเรื่อง การอนุญาต และการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

7 Blogging Blogging และวิถีของ ผู้คน Blogger หลายคนสนับสนุนแนวคิดเรื่อง open source ธรรมชาติของการเผยแพร่โดย อิสระ Blog ส่งผลกระทบต่อสังคมได้ เช่น บาง Blog นั้นลูกจ้างอาจจะ ก่อความรำคาญใจต่อนายจ้างและทำให้บางคน ถูกไล่ออก Blogger หลายคนใช้ Blog ในทางอื่นๆ เช่น ส่งข้อความสู่สาธารณะ อาจจะมีปัญหา ตามมาได้ คือการไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ ให้ข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือได้ Blog เป็นการรวบรวมความคิดของมนุษย์ สามารถนำมาใช้ช่วยกับปัญหาด้านจิตวิทยา, อาชญากรรม, ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ Blogging เป็นช่องทางเผยแพร่งานพิมพ์ อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt Blog. B l o g B l o g คื อ อ ะ ไ ร Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำๆนี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google