งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และ องค์การ ” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และ องค์การ ” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และ องค์การ ” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or.th praponp@gmail.com http://beyondKM.gotoknow.org

2 พื้นฐานของการจัดการความรู้ (KM)

3 “โมเดลปลาทู” เป็นแนวทาง (หนึ่ง) ในการนำ KM ไปใช้อย่างง่ายๆ ในองค์กร Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA)

4 KV Knowledge Vision (KV)... เป็นการตอบคำถามที่ว่า... ทำ KM ไปเพื่ออะไร ? อะไรคือความรู้ที่ถือว่าเป็น หัวใจขององค์กร ? “ หัวปลา ” = เป้าหมายของการจัดการความรู้

5 ตัวอย่าง “ หัวปลา ” ของ กทม. ตัวอย่าง “ หัวปลา ” ของ กทม. 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการขยะ 3. การแก้ไขและบรรเทาปัญหา จราจร 4. การพัฒนาระบบการให้บริการ ณ สำนักงานเขต 5. การให้บริการทางการศึกษาที่มี คุณภาพ

6 KM โมเดลปลาทู เน้นความรู้ที่อยู่ในคน หรือ “Tacit Knowledge” เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ จน กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน “ ตัวปลา ” = Knowledge Sharing  ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา ประสบการณ์  ได้จากการปฏิบัติ การใช้ วิจารณญาณ  เทคนิคเฉพาะตัว ลูกเล่น ของแต่ละคน Explicit KnowledgeTacit KnowledgeVS.  วิชาการ ทฤษฎี ปริยัติ  ได้จากการสังเคราะห์ วิจัย  กำหนดอยู่ในคู่มือ การทำงาน

7 ดึง Tacit Knowledge ผ่าน “เรื่องเล่า” ความสำเร็จ (เล็กๆ) Share “Success Stories” Share “Lessons Learned”

8

9 KA Knowledge Assets (KA) คือส่วนที่เป็น “ คลังความรู้ ” ทำให้สามารถรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ได้อย่าง เป็นระบบ ช่วยให้การแพร่กระจายความรู้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ Knowledge Assets “ หางปลา ”

10 ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และโปรดแสดงแหล่งที่มา – ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ( สคส.) 1. 1. ประเด็น คำแนะ นำ “ “ “ “ หลักวิชา เคล็ดวิชา ความรู้ที่ได้สามารถ “ จัดเก็บ ” ได้หลากหลายรูปแบบ + + สมุดหน้า เหลือง ( ทำเนียบผู้รู้ ) เบอร์โทร ติดต่อ - Story - Case - Tips ผู้เชี่ยวชาญ สรุปบทเรียน บทวิเคราะห์ / สังเคราะห์ รวมเรื่องเล่า คำพูดที่เร้า ใจ 123

11 ตัวอย่าง “ คลังความรู้ ” ของ กฟผ.

12 เลือกชื่อบล็อกได้ตามที่ ต้องการ http://YourBlog.goto know.org http://gotoknow.org ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และจัดเก็บความรู้ ผ่านระบบ ICT

13 ชื่อ บล็อก http://beyondKM.gotoknow.org รูปเจ้าของ บล็อก ชื่อ บันทึก

14

15

16

17 ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และโปรดแสดงแหล่งที่มา – ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ( สคส.)

18 ความเข้าใจเรื่อง KM ไม่ต่างอะไรจาก “ตาบอดคลำช้าง”... ขึ้นอยู่กับว่าจับไปถูกส่วนไหน?

19 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 จัดการความรู้ ที่อยู่ในกระดาษ ( ระบบ ) จัดการความรู้ ที่อยู่ในคน จัดการความรู้ ที่อยู่ในเครือข่าย

20 รู้ได้อย่างไรว่า KM “ที่ใช้” เป็น “ของแท้” หรือไม่? KM “ ของแท้ ” ต้อง ไม่ใช่ แค่ “ ทำ ( กิจกรรม ) KM” แต่ต้องเป็น “ การ ใช้ ( เครื่องมือ ) KM” ในระหว่าง การทำงาน เป็น KM ที่ “ เนียน อยู่ในเนื้องาน ” ไม่ใช่ กิจกรรม KM ที่มาเพิ่มภาระ ให้กับคนทำงาน

21 รู้ได้อย่างไรว่า KM “ที่ใช้” เป็น “ของแท้” หรือไม่? KM “ ของแท้ ” จะไม่จบ หลังจากที่มี “ ระบบ ” เกิดขึ้น เพราะสิ่งสำคัญคือการ ใช้ KM ต่อเนื่อง ( ตลอดไป ) ใช้จนเป็น นิสัย ใช้จนเข้าไปอยู่ใน “ จิตใจ ” คนทำงาน จนสามารถสร้างการ “ เปลี่ยนผ่าน ” ทางด้าน ความคิด จิตสำนึก และ การรับรู้ ของคนทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย หัวข้อ “KM : เครื่องมือพัฒนาทีมงาน และ องค์การ ” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) www.kmi.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google