งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.ธวัชชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.ธวัชชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ โดยในขณะนั้นมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายมาเมืองไทยในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ ภายใต้การสนับสนุนหลักจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยภายในเว็บไซต์มีการแบ่งย่อยเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 คุณสมบัติต่างๆ ของ Gotoknow
Gotoknow เป็นบล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ ภายในเว็บ มีคุณสมบัติที่ใช้งานหลักๆ ดังนี้

4 1.การบันทึก ในส่วนของการบันทึกนี้ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกและสร้างบล็อกให้กับตัวเองก่อนจึงจะสามารถนำข้อมูลมาลงได้

5 1.การบันทึก

6 2.แพลนเน็ต แพลนเน็ตคือการรวมบล็อกที่ชื่นชอบและติดตามอ่านอยู่เป็นประจำท่านจะต้องสร้างแพลนเน็ตขึ้นมาก่อนแล้วจึงทำการนำบล็อกที่สนใจเข้าแพลนเน็ต หลังจากนั้นแพลนเน็ตจะรวบรวมเอาบันทึกล่าสุดจากบล็อกที่นำเข้ามาไว้ที่เดียวกัน

7 2.แพลนเน็ต

8 3.การจัดการไฟล์ การจัดการไฟล์นั้น สามารถทำได้โดยมีหัวข้อให้คือ แสดง นำไฟล์ขึ้นและตกแต่ง โดยส่วนนี้จะเน้นไปที่การนำไฟล์ขึ้น ผู้ใช้สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆลงไปที่บล็อกของผู้ใช้ได้

9 3.การจัดการไฟล์

10 การประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
สำหรับ Gotoknow เป็นเว็บบล็อกเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกัน ดังนั้นในการนำมาประยุกต์สู่การเรียนการสอนก็คือ นำความรู้ ข้อมูลข่าวสาร หรือไฟล์งานต่างๆ มาอัพลงบล็อกของเราที่สมัครไว้แล้ว จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ามา ติดตาม (FOLLOW)

11 ตัวอย่างการใช้ Gotoknow ประยุกต์กับการเรียนการสอน

12 คณะผู้จัดทำ 1.นายพุทธิทรง บุญทวี นางสาววิลาวัลย์ พลศรี นายประสาน ไปใหม่


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.ธวัชชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google