งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ. ศ. 2548 โดยในขณะนั้นมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ ซานฟ รานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายมาเมืองไทยในวันที่ 23 ตุลาคม พ. ศ. 2549 ภายใต้การสนับสนุนหลักจากสถาบันส่งเสริมการ จัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) โดยภายในเว็บไซต์มีการแบ่งย่อย เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 คุณสมบัติต่างๆ ของ Gotoknow Gotoknow เป็นบล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์ สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราว ประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และ ข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ ภายในเว็บ มีคุณสมบัติที่ใช้งานหลักๆ ดังนี้

4 1. การบันทึก ในส่วนของการบันทึกนี้ ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกและ สร้างบล็อกให้กับตัวเองก่อนจึงจะ สามารถนำข้อมูลมาลงได้

5 1. การบันทึก

6 2. แพลนเน็ต แพลนเน็ตคือการรวมบล็อกที่ ชื่นชอบและติดตามอ่านอยู่เป็นประจำ ท่านจะต้องสร้างแพลนเน็ตขึ้นมาก่อน แล้วจึงทำการนำบล็อกที่สนใจเข้าแพ ลนเน็ต หลังจากนั้นแพลนเน็ตจะ รวบรวมเอาบันทึกล่าสุดจากบล็อกที่ นำเข้ามาไว้ที่เดียวกัน

7 2. แพลนเน็ต

8 3. การจัดการไฟล์ การจัดการไฟล์นั้น สามารถทำได้ โดยมีหัวข้อให้คือ แสดง นำไฟล์ขึ้น และตกแต่ง โดยส่วนนี้จะเน้นไปที่การ นำไฟล์ขึ้น ผู้ใช้สามารถอัพโหลด ไฟล์ข้อมูลต่างๆลงไปที่บล็อกของผู้ ใช้ได้

9 3. การจัดการไฟล์

10 การประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับ Gotoknow เป็นเว็บบล็อก เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ คิดเห็นกัน ดังนั้นในการนำมาประยุกต์ สู่การเรียนการสอนก็คือ นำความรู้ ข้อมูลข่าวสาร หรือไฟล์งานต่างๆ มา อัพลงบล็อกของเราที่สมัครไว้แล้ว จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ามา ติดตาม (FOLLOW)

11 ตัวอย่างการใช้ Gotoknow ประยุกต์กับการเรียนการสอน

12 คณะผู้จัดทำ 1. นายพุทธิทรง บุญทวี 543050230-3 2. นางสาววิลาวัลย์ พลศรี 543050234-5 3. นายประสานไปใหม่ 543050226-4


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ Gotoknow โกทูโนว์ (GotoKnow.org) เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ. ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google