งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก ning.com กันเถอะ. ผู้จัดทำ 1. เด็กชายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง หัวหน้าทีม 2. เด็กหญิงชมพู่ อริยาเอฮาเก็ด สมาชิก 3. เด็กหญิงภัชรภา ไชยเชื้อ เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก ning.com กันเถอะ. ผู้จัดทำ 1. เด็กชายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง หัวหน้าทีม 2. เด็กหญิงชมพู่ อริยาเอฮาเก็ด สมาชิก 3. เด็กหญิงภัชรภา ไชยเชื้อ เลขานุการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก ning.com กันเถอะ

2 ผู้จัดทำ 1. เด็กชายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง หัวหน้าทีม 2. เด็กหญิงชมพู่ อริยาเอฮาเก็ด สมาชิก 3. เด็กหญิงภัชรภา ไชยเชื้อ เลขานุการ

3 ปัญหาและสภาพปัญหา ปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เกิดขึ้นอย่าง หลากหลายและมากมาย ส่งผลให้ ผู้ใช้งานไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ การ บริโภคข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ก็เป็น สาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วใน โลกไซเบอร์ แต่การใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ต้องมีการนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้ สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงให้ได้ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ขอเสนอเว็บไซต์ทาง การศึกษาที่จะมาช่วยให้เราได้ ติดต่อสื่อสารกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์บนโลกไซเบอร์ใบนี้ด้วย เว็บไซต์ Social Networks ning.com

4 วัตถุประสงค์ของ โครงงาน 1. ศึกษาการทำงานของเว็บไซต์ ning.com 2. เปรียบเทียบการใช้งานเว็บไซต์ social networks ning.com กับเว็บไซต์อื่น ๆ 3. สร้างวิดีโอช่วยสอนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ning.com ด้วยโปรแกรม Cam studio

5 Ning.com คือ อะไร Social network คือ การรวมเอาผู้ที่ชอบอะไร เหมือนกันอยู่ด้วยกัน และสร้างชุมชนเพื่อตอบสนองความ ต้องการ และความสนใจของพวกเขา เนื้อหาที่ดี จะทำให้ผู้ใช้ เข้ามาร่วมด้วยตัวเอง และสร้างสิ่งที่ดีเพื่อชุมชนของเขาอย่าง ยั่งยืน จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจ Thailogistics Social network ก็มี Thailogistics จุดกำเนิด Ning เกิดขึ้นในปี 2004 โดยผู้ก่อตั้ง Ning.com คือ Gina Bianchini และ Marc Andreessen เจ้าของ เดียวกันกับ Netscape เว็บเบราเซอร์รุ่นแรกๆ ที่เราเคยใช้ กันนั่นเอง ความตั้งใจในการตั้ง Ning ขึ้นมาก็คือ เป็นชุมชน ออนไลน์ ที่รวมเอาคนที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาไว้ ด้วยกัน ปัจจุบัน Ning มีชุมชนภายในเว็บไซต์มากกว่า 270,000 ชุมชนด้วยสมาชิกจาก 176 ประเทศทั่วโลกแล้ว ที่มา : http://www.thailogistics.in.th/V157/index.php/e/67-ning- community.html

6 คนไทยใช้ Ning คุณลองเข้าไปเยี่ยมชม Ning บางส่วน ที่คนไทยตั้งขึ้นได้ที่ viralthai.ning.com ซึ่งเป็นที่รวมผู้ที่ต้องการเผยแพร่ เรื่องราวในรูปแบบของวิดีโอคลิปที่เป็น Viral Clip และมีผู้ ร่วมอุดมการณ์ในการทำ clip video แบบ viral กระจายสู่ สายตาผู้คนทั่วโลก หรือจะแวะไปเจอคุณ Macroart ที่อยู่ประจำ คอลัมน์ข้างๆ Human Network ของเราใน e- commerce อยู่ที่ thaiweb.ning.com เป็นแหล่งรวมคน ทำเว็บ ไม่ว่าจะเป็น Webmaster, Web Programmer, Web Designer, Web Content หรือเป็นคนเขียนบล็อก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนทำเว็บ และใช้ ประโยชน์จากชุมชนนี้เพื่อการศึกษาหรือการทำงานของคุณ อย่าลืมแวะเข้าไปดูล่ะ หรือผู้ที่สนใจกีฬากอล์ฟ ก็สามารถเข้าไปร่วมพูดคุย อ่านข่าวในแวดวงกอล์ฟ แลกเปลี่ยนวงสวิงสวยๆ และดูเทคนิค เจ๋งๆ ของนักกอล์ฟขวัญใจคนไทย ได้ที่ pgathailand.ning.com

7 อนาคตของ Ning คือ Facebook มีสื่อหลายแห่ง ได้จับตามองการเติบโตของ Ning ว่าอาจเป็น Social Media ที่ฮอตพอๆกับ Facebook หรือ MySpace อีกแห่ง ซึ่ง Ning มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นมากจากปี 2007 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2005 ถึง 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีเดียว จำนวนของผู้ใช้ก็มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ และมี แอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นบน Ning ก็เพิ่มจาก 5,000 มา เป็นมากกว่า 30,000 แอพพลิเคชั่นแล้ว และในอนาคตก็ คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านคน ในปี 2010 ที่มา : http://www.thailogistics.in.th/V157/index.php/e/67-ning- community.html

8 ผลการ เปรียบเทียบ เว็บไซต์สำหรับการสร้าง social networks ลำดั บที่ เว็บไซต์ภาษาไท ย บล็อกฟอรัม 1 Ning.com 2 gotoknow.org 3 Hi5.com 4 Facebook.com

9 ผลงานวิดีโอช่วยสอน การสร้าง เว็บไซต์เครือข่าย ning.com

10 อ้างอิง http://ning.com http://krunueng.ning.com http://camstudio.en.softonic.com/


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก ning.com กันเถอะ. ผู้จัดทำ 1. เด็กชายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง หัวหน้าทีม 2. เด็กหญิงชมพู่ อริยาเอฮาเก็ด สมาชิก 3. เด็กหญิงภัชรภา ไชยเชื้อ เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google