งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โรงเรียนกับแนวคิดการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โรงเรียนกับแนวคิดการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โรงเรียนกับแนวคิดการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) www.kmi.or.th praponp@gmail.com www.facebook.com/praponp

2

3 แบบทดสอบเพื่อการ เรียนรู้ เตรียมกระดาษเปล่า 1 แผ่น เขียนชื่อที่มุมบนด้านขวา วาดรูปตามแบบที่กำหนดให้ ( ในสไลด์ต่อไป ) ให้เวลา 3 นาที ห้ามลอกเพื่อน

4

5 เกณฑ์การให้คะแนน ดูว่ามีผึ้งกี่ตัว ( ให้ตัวละ 1 คะแนน ถ้ามี มากกว่า 4 ตัวให้ 0) มีผีเสื้อกี่ตัว ( ให้ตัวละ 1 คะแนน ถ้ามี มากกว่า 2 ตัวให้ 0) ภาพมีกรอบ ให้ 2 คะแนน ภาพชิดด้านล่างกระดาษ ให้ 1 คะแนน มีชื่อที่มุมบนด้านขวา ให้ 1 คะแนน ( เขียนผิดที่ให้ 0)

6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) บุคคลเรียนรู้ (Learning Person) ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ฯลฯ ผู้อำนวยการ ครู ฯลฯ ตัวเรา “ โรงเรียนกับแนวคิดการสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้ ”

7 สร้าง “ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” พัฒนา “ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ “

8 Knowledge Sharing Knowledge Utilization Knowledge Creation แบ่งปันความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ สร้างความรู้ใหม่ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และโปรดแสดงแหล่งที่มา “ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด – สคส.” ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “KM” (Knowledge Management) มี 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ... 123 Explicit vs.Tacit พาทำ Learning by Doing ความรู้มือหนึ่ง First Hand Knowledge

9 วิชาการ หลักวิชา ทฤษฎี (Theory) ปริยัติ มาจากการ สังเคราะห์ วิจัย ใช้สมอง (Intellectual) เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่ผ่าน การพิสูจน์ ภูมิปัญญา เคล็ด วิชา ปฏิบัติ (Practice) ประสบการณ์ มาจาก วิจารณญาณ ใช้ปฏิภาณ (Intelligent) เป็นเทคนิค เฉพาะตัว เป็นลูกเล่นของ แต่ละคน Explicit K.Tacit K. VS. ความรู้นั้นมีอยู่หลากหลาย ทั้งที่อยู่ “ ภายใน และภายนอก ” ตัวเรา

10 ความรู้ท่วม หัว เอาตัวไม่ รอด !! ระบบ ช่วยได้.. ห้องสมุด ช่วยได้.. โลกปัจจุบันนี้ มี Explicit Knowledge มากมาย เหลือเกิน

11 การแชร์ความรู้ที่อยู่ใน ( หัว ) คน นั้นทำได้ ไม่ง่าย เหมือนในรูปนี้ Tacit Knowledge ที่อยู่ในแต่ละคนก็มีมากเช่นกัน !

12 Knowledge Sharing Knowledge Utilization Knowledge Creation แบ่งปันความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ สร้างความรู้ใหม่ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และโปรดแสดงแหล่งที่มา “ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด – สคส.” 123 Explicit vs.Tacit พาทำ Learning by Doing ความรู้มือหนึ่ง First Hand Knowledge

13 Community of Practices (CoPs) คืออะไร? มีความสนใจใน เรื่องเดียวกัน มีเรื่องที่จะแบ่งปัน ประสบการณ์ ประเด็นความสำเร็จ เทคนิคการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ที่ดี สนิทสนม คุ้นเคย ไว้เนื้อเชื่อใจ รู้สึกปลอดภัย  การจัดตั้ง พัฒนาห้องสมุด มีชีวิตใน ร. ร.  การนำหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ ใน ร. ร.  การส่งเสริมให้ ผู้ปกครอง และ ชุมชนได้มีส่วน ร่วมในการ บริหาร สถานศึกษา CoP

14 ตัวอย่าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่ท่านใช้คำว่า "สังฆะ" สังฆะ หมายถึง หมู่, คณะ หรือกลุ่ม ซึ่งเป็นคำกลางๆ สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทั่วๆ ไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะหมายถึงหมู่หรือคณะของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป (ที่มา: http://www.geocities.com/moralcamp/dhamma.html)

15 CoP เกิดจากการที่ผู้คนที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มาพูดคุยกัน... มาแบ่งปัน “เรื่องเล่าความสำเร็จ”... มาแบ่งปัน “บทเรียนที่ผ่านมา” Share “Best Practices” Share “Success Stories” Share “Lessons Learned”

16 สิ่งสำคัญคือการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย.. ไว้เนื้อเชื่อใจกัน

17 ใกล้ชิด ไว้ใจ ไม่ใช่ ต่างคน ต่างอยู่

18 เทคโนโลยีช่วยได้ ทำให้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

19 เลือกชื่อบล็อกได้ตามที่ ต้องการ http://YourBlog.goto know.org http://gotoknow.org เทคโนโลยีช่วยได้ ทำให้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

20 ชื่อ บล็อก http://beyondKM.gotoknow.org รูปเจ้าของ บล็อก ชื่อ บันทึก

21

22 ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า และโปรดแสดงแหล่งที่มา – ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ( สคส.)

23 1. Manage Explicit Knowledge 2. Manage Tacit Knowledge 3. Manage Consciousness 1. จัดการกับตัว “ ความรู้ ” ( พัฒนาระบบ ) 2. จัดการกับ “ ความรู้สึก ” ( พัฒนาความสัมพันธ์ ) 3. จัดการกับ “ ความรู้สึกตัว ” ( พัฒนาสติปัญญา ) สรุป ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะเกิดได้ ต้องอาศัยการจัดการใน 3 ระดับ

24 เพราะเปิดพื้นที่ ให้คนได้ใช้ สมองทั้งสองฝั่ง เหตุผล เหตุปัจจัย Dialogue Playfulness Discussion Problem - based วิเคราะห์ สังเคราะห์ จินตนาการ ความรู้สึก กระบวนการ KM ฝึกให้ “ คน ” เป็น “ มนุษย์ที่สมบูรณ์ ” คิดรู้ creativity

25 ถ้าไม่หลับ.... มีคำถามไหมครับ ?


ดาวน์โหลด ppt “ โรงเรียนกับแนวคิดการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google