งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction E-Learning : Web LMS : Moodle CMS : Mambo , PHP nuke LCMS : A-Tutor Learning Management System

3 Moodle M Module O Object O Oriented D Dynamic L Learning E Environment

4 Moodle คืออะไร ??? Course Management System Learning Management System
Open Source (Free ware) PHP Programming Mr. Marthin ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาระบบภาษาไทย

5 ทำไมต้อง Moodle ?? Free ง่ายสำหรับครู Open Source LMS Online
ชมรม Moodle E-Learning ประเทศไทย

6 LMS : Learning Management System
เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอนต่างๆ ในการออนไลน์ ตั้งแต่เนื้อหา การลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเช่น อีเมล์ กระดานข่าว ห้องสนทนา เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา (Content) โดยจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ผลิตและผู้ดูแลระบบ

7 CMS : Content Management System
เป็นระบบจัดการเนื้อหาวิชาที่เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้จัดทำขึ้น และนำมาใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS หรือผู้สอนจัดทำขึ้นเองเป็นอิสระโดยมีระบบเหมือนกับ LMS แต่ผู้สอนสามารถจัดการบริหาร เพิ่มเติมเนื้อหา ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือบางส่วนได้ด้วยตนเอง อาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบการจัดการเนื้อหาโดยผู้สอนเพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำไปศึกษาโดยไม่ต้องมีระบบการจัดการเต็มรูปแบบเข้ามาช่วย

8 ความแตกต่างระหว่าง CMS/LMS
1.       การบริหารจัดการทั้งระบบ 2.       กระบวนการจัดการสมบูรณ์แบบ องค์ประกอบเต็มรูปแบบ 3.       ดำเนินการด้วยบุคลากรจำนวนมาก 4.       ค่าใช้จ่ายการดำเนินการสูง 5.       เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 6.       ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน 7.       เนื้อหามาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการ 8.       การผลิตยุ่งยากและใช้เวลานาน 9.       การสร้างเน้นการทำงานกับเครื่องแม่ข่าย ** **ความรับผิดชอบอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงาน

9 Web Programming HTML,DHTML Pert, CGI, JSP : Java Server Page
ASP : Active Server Page PHP : Professional Home page Active Server

10 Web Authoring Frontpage Dreamweaver Namo Net Object Homesite
Active Client

11 วิธีการใช้งาน Moodle แบบ Offline แบบ Online
การจำลองเครื่องด้วย AppServ การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin การติดตั้ง Moodle ใน แบบ Online การติดตั้ง Moodle ใน Server การติดตั้งฐานข้อมูล การติดตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

12 การจัดการระบบ Moodle การตั้งค่า สมาชิก การสำรองข้อมูล การกู้คืน
รายวิชาทั้งหมด บันทึกการใช้งานเว็บ ไฟล์ของเว็บไซต์

13 การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodle
การเพิ่มแหล่งข้อมูล Web Page, Web Site Label ฯลฯ การเพิ่มกิจกรรม กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การบ้าน, บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ การเพิ่มบล็อก กิจกรรมล่าสุด, สมาชิกออนไลน์, เข้าสู่ระบบ ฯลฯ

14

15

16

17 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D
Ph.D. in Educational and Communications Technology http//www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google