งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.comhttp://www.prachyanun.com

2 ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based Instruction E-Learning : Web E-Learning : Web LMS : Moodle LMS : Moodle CMS : Mambo, PHP nuke CMS : Mambo, PHP nuke LCMS : A-Tutor LCMS : A-Tutor Learning Management System Learning Management System

3 Moodle MModule OObject OOriented DDynamic LLearning EEnvironment

4 Moodle คืออะไร ??? Course Management System Learning Management System Open Source (Free ware) PHP Programming Mr. Marthin ดร. วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาระบบ ภาษาไทย

5 ทำไมต้อง Moodle ?? Freeง่ายสำหรับครู Open Source LMSOnline ชมรม Moodle E-Learning ประเทศ ไทย

6 LMS : Learning Management System เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียน การสอนต่างๆ ในการออนไลน์ ตั้งแต่เนื้อหา การลงทะเบียน การ เก็บข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้สอนกับผู้เรียนเช่น อีเมล์ กระดาน ข่าว ห้องสนทนา เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วน ของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการ จัดการเนื้อหาวิชา (Content) โดยจะ เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน ผู้ผลิตและผู้ดูแลระบบ

7 CMS : Content Management System เป็นระบบจัดการเนื้อหาวิชาที่เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้จัดทำขึ้น และนำมาใส่ ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS หรือผู้สอนจัดทำขึ้นเองเป็นอิสระโดย มีระบบเหมือนกับ LMS แต่ผู้สอน สามารถจัดการบริหาร เพิ่มเติม เนื้อหา ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ บางส่วนได้ด้วยตนเอง อาจกล่าว ได้ว่าเป็นระบบการจัดการเนื้อหาโดย ผู้สอนเพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำไปศึกษา โดยไม่ต้องมีระบบการจัดการเต็ม รูปแบบเข้ามาช่วย

8 ความแตกต่างระหว่าง CMS/LMS 1. การบริหารจัดการทั้งระบบ 2. กระบวนการจัดการสมบูรณ์แบบ องค์ประกอบเต็มรูปแบบ 3. ดำเนินการด้วยบุคลากรจำนวนมาก 4. ค่าใช้จ่ายการดำเนินการสูง 5. เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 6. ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน 7. เนื้อหามาจากผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ชำนาญการ 8. การผลิตยุ่งยากและใช้เวลานาน 9. การสร้างเน้นการทำงานกับเครื่องแม่ ข่าย ** ** ความรับผิดชอบอยู่ที่องค์กรหรือ หน่วยงาน ** ** ความรับผิดชอบอยู่ที่องค์กรหรือ หน่วยงาน

9 Web Programming – HTML,DHTML – Pert, CGI, – JSP : Java Server Page – ASP : Active Server Page – PHP : Professional Home page – Active Server

10 Web Authoring – Frontpage – Dreamweaver – Namo – Net Object – Homesite – Active Client

11 วิธีการใช้งาน Moodle แบบ Offline – การจำลองเครื่องด้วย AppServ – การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin – การติดตั้ง Moodle ใน แบบ Online – การติดตั้ง Moodle ใน Server – การติดตั้งฐานข้อมูล – การติดตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

12 การจัดการระบบ Moodle การตั้งค่าสมาชิกการสำรองข้อมูลการกู้คืนรายวิชาทั้งหมดบันทึกการใช้งานเว็บไฟล์ของเว็บไซต์

13 การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodle การเพิ่มแหล่งข้อมูล –Web Page, Web Site –Label ฯลฯ การเพิ่มกิจกรรม – กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล – แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การบ้าน, บทเรียน สำเร็จรูป ฯลฯ การเพิ่มบล็อก – กิจกรรมล่าสุด, สมาชิกออนไลน์, เข้าสู่ระบบ ฯลฯ

14

15

16

17 วิทยากร Prachyanun Nilsook, Ph.D –Ph.D. in Educational and Communications Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –01-7037515


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านเว็บด้วย Moodle ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google