งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* ห้ามใช้ความคิดของตัวเองเด็ดขาด ให้ พิจารณาตามข้อความ 1. อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆ แล้ววงหรือระบายคำที่ เป็นคำถามในตารางทุกคำ และทุกครั้งที่พบใน ข้อความที่อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* ห้ามใช้ความคิดของตัวเองเด็ดขาด ให้ พิจารณาตามข้อความ 1. อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆ แล้ววงหรือระบายคำที่ เป็นคำถามในตารางทุกคำ และทุกครั้งที่พบใน ข้อความที่อ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 * ห้ามใช้ความคิดของตัวเองเด็ดขาด ให้ พิจารณาตามข้อความ 1. อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆ แล้ววงหรือระบายคำที่ เป็นคำถามในตารางทุกคำ และทุกครั้งที่พบใน ข้อความที่อ่าน พร้อมใส่เครื่องหมายเลขข้อกำกับ ไว้ด้วย

3 2. อ่านข้อความอย่างพิจารณา เก็บรายละเอียด เพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อความ ที่เราวงหรือ ระบายไว้ ความสัมพันธ์มี 4 ลักษณะ 2.1 เป็นผลโดยตรง / เกิดขึ้นในลำดับถัดมา A 2.2 เป็นส่วนประกอบ / องค์ประกอบ / ความหมาย D 2.3 เป็นข้อความที่ถูกลด / ยับยั้ง / ป้องกัน / ห้าม / ขัดขวาง X F 2.4 ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนใด 99H

4 3. ในการที่อ่านข้อความ ให้เขียนผังมโนทัศน์ ไปพร้อมกับการอ่าน เพื่อจะได้ไม่ลืม 4. อ่านทบทวนอีก 1 เที่ยว เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง 5. ร่างคำตอบในตาราง โดยดูความเชื่อมโยง สัมพันธ์ จากผังมโนทัศน์ 6. ระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt * ห้ามใช้ความคิดของตัวเองเด็ดขาด ให้ พิจารณาตามข้อความ 1. อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆ แล้ววงหรือระบายคำที่ เป็นคำถามในตารางทุกคำ และทุกครั้งที่พบใน ข้อความที่อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google