งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47 (-2%) Supply 1,916 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47 (-2%) Supply 1,916 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47 (-2%) Supply 1,916 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%) การส่งออก 172 (9%) สูญเสียจากการแปรรูป และใช้เอง 417 (24%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,095 (63%) แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน 232 (13%)

2 การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47(-2%) แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550 Supply 1,916 (100%) ก๊าซธรรมชาติ 452 (57%) ลิกไนต์ 100 (13%) น้ำมันดิบ 135 (17%) คอนเดนเสท 72 (9%) พลังงานน้ำ 35 (4%) น้ำมันดิบ 804 (69%) ถ่านหิน 180 (15%) น้ำมันสำเร็จรูป 14(2%) ไฟฟ้า 8 (1%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน ก๊าซธรรมชาติ 163 (14%)

3 Supply 1,916 (100%) แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550 ก๊าซธรรมชาติ 615 (35%) ถ่านหิน 182 (10%) ลิกไนต์ 100 (6%) พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 43 (2%) น้ำมัน 781 (45%) หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%) การส่งออก 172 (9%) น้ำมันสำเร็จรูป 120 (70%) น้ำมันดิบ 52 (30%) อื่นๆ 23 (1%)

4 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,095 (63%) การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน 232 (13%) สูญเสียจากการแปรรูป และใช้เอง 417 (24%) ถ่านหิน/ลิกไนต์ 136 (12%) น้ำมันสำเร็จรูป 652 (60%) ไฟฟ้า 233 (21%) ก๊าซธรรมชาติ 74 (7%) ASPHALT 26 (11%) NAPHTHA 86 (37%) CONDENSATE 56 (24%) NGL AND OTHS. 49 (21%) LPG AND OTHS. 16 (7%)


ดาวน์โหลด ppt การผลิตพลังงานขั้นต้น ในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47 (-2%) Supply 1,916 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google