งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การผลิตพลังงานขั้นต้นในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47 (-2%) Supply 1,916 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%) การส่งออก 172 (9%) สูญเสียจากการแปรรูปและใช้เอง 417 (24%) การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน232 (13%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,095 (63%)

2 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การผลิตพลังงานขั้นต้นในประเทศ 794 (39%) การนำเข้า 1,169 (59%) ส่วนเปลี่ยนของสต๊อก -47(-2%) ก๊าซธรรมชาติ 452 (57%) น้ำมันดิบ 804 (69%) น้ำมันดิบ 135 (17%) ก๊าซธรรมชาติ 163 (14%) ลิกไนต์ 100 (13%) ถ่านหิน 180 (15%) คอนเดนเสท 72 (9%) น้ำมันสำเร็จรูป 14(2%) พลังงานน้ำ 35 (4%) ไฟฟ้า 8 (1%) Supply 1,916 (100%)

3 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน Supply 1,916 (100%) การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%) การส่งออก 172 (9%) น้ำมัน 781 (45%) น้ำมันสำเร็จรูป 120 (70%) ก๊าซธรรมชาติ 615 (35%) น้ำมันดิบ 52 (30%) ถ่านหิน 182 (10%) ลิกไนต์ 100 (6%) พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 43 (2%) อื่นๆ 23 (1%)

4 แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550
หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้พลังงานขั้นต้น ทั้งหมด 1,744 (90%) สูญเสียจากการแปรรูปและใช้เอง 417 (24%) การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน232 (13%) การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 1,095 (63%) NAPHTHA 86 (37%) น้ำมันสำเร็จรูป 652 (60%) CONDENSATE 56 (24%) ไฟฟ้า 233 (21%) NGL AND OTHS. 49 (21%) ก๊าซธรรมชาติ 74 (7%) ASPHALT 26 (11%) ถ่านหิน/ลิกไนต์ 136 (12%) LPG AND OTHS. 16 (7%)


ดาวน์โหลด ppt แผนผัง พลังงานเชิงพาณิชย์ ปี 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google