งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542. 2 กำลังการผลิตโรงกลั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542. 2 กำลังการผลิตโรงกลั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542

2 2 กำลังการผลิตโรงกลั่น

3 3 การใช้น้ำมัน

4 4 การใช้ถ่านหิน หมายเหตุ : จีน มีปริมาณการใช้ 624 MTOE ตัวเลขปี 2542

5 5 การใช้ก๊าซธรรมชาติ

6 6 ราคาน้ำมันเบนซินพิเศษ ตัวเลขปี 2543 และ ไทย 2545

7 7 ราคาค่าไฟฟ้า (US cents/kwh) ภาคที่อยู่อาศัย ภาพรวม ตัวเลขปี 2544

8 8 ราคาค่าไฟฟ้า (US cents/kwh) ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขปี 2544

9 9 GDP กับการใช้พลังงานของไทย

10 10 ราคาน้ำมันดิบ ปี 1970-2002 Present price Current Price Source: BP Energy Review 2003

11 11 การผลิตและการใช้น้ำมันของโลก Consumption Production Source: BP Energy Review 2003

12 12 สถานภาพของ กฟผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังนี้ สถานภาพปัจจุบัน ระบบผลิตและส่งไฟฟ้า รวมกำลังผลิตติดตั้ง24,983 เมกะวัตต์ (100%) กฟผ.14,431 เมกะวัตต์ (58%) IPP8,000 เมกะวัตต์ (32%) นำเข้าและแลกเปลี่ยน640 เมกะวัตต์ (2%) SPP1,912 เมกะวัตต์ (8%) จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง196 แห่ง ความยาวสายส่ง28,331 วงจร-กิโลเมตร จ่ายไฟฟ้าไปทั่วประเทศ76 จังหวัด

13 13 กำลังผลิตติดตั้งในระบบ ณ 31 ธันวาคม 2546 เมกะวัตต์ กำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด24,983 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ปี 254618,121.4 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 254516,681.1 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 25451,440.3 (8.63%)

14 14 ระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองประเทศต่างๆ 10.2 21.923.7 27.6 30.9 32.0 32.236.037.546.0

15 15 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2543 ประเทศก๊าซฯถ่านหินนิวเคลียร์พลังน้ำอื่นๆรวม ไทย ปี 4673.016.00.06.05.0100.0 มาเลเซีย84.73.10.04.77.5100.0 ฮ่องกง32.067.40.0 0.6100.0 จีน0.588.21.46.13.7100.0 สหรัฐอเมริกา16.853.722.42.34.8100.0 สหราชอาณาจักร31.737.129.10.61.4100.0 อินโดนีเซีย28.838.30.03.529.4100.0 ญี่ปุ่น20.521.938.93.515.3100.0 เวียดนาม20.829.00.030.020.2100.0 Source: IEEJ, Japan 2003

16 16 การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าต่อหัว ปี 2542

17 17 ค่าไฟฟ้าของประเทศต่างๆ บาท/หน่วย อินโดนีเซีย1.08 ศรีลังกา2.42 ไทย2.53 มาเลเซีย2.73 เกาหลีใต้3.23 ไต้หวัน3.37 ฟิลิปปินส์3.97 สิงคโปร์4.61 ฮ่องกง4.96 มาเก๊า6.33 ญี่ปุ่น6.80

18 18 ราคาขายปลีกน้ำมัน ปี 2545 Source: EIA


ดาวน์โหลด ppt 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542. 2 กำลังการผลิตโรงกลั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google