งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542

2 กำลังการผลิตโรงกลั่น
ตัวเลขปี 2542

3 การใช้น้ำมัน ตัวเลขปี 2542

4 การใช้ถ่านหิน หมายเหตุ : จีน มีปริมาณการใช้ 624 MTOE ตัวเลขปี 2542

5 การใช้ก๊าซธรรมชาติ ตัวเลขปี 2542

6 ราคาน้ำมันเบนซินพิเศษ
ตัวเลขปี 2543 และ ไทย 2545

7 ราคาค่าไฟฟ้า (US cents/kwh)
ภาพรวม ภาคที่อยู่อาศัย ตัวเลขปี 2544

8 ราคาค่าไฟฟ้า (US cents/kwh)
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขปี 2544

9 GDP กับการใช้พลังงานของไทย

10 ราคาน้ำมันดิบ ปี 1970-2002 Source: BP Energy Review 2003 Present price
Current Price Source: BP Energy Review 2003

11 การผลิตและการใช้น้ำมันของโลก
Consumption Production Source: BP Energy Review 2003

12 สถานภาพของ กฟผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังนี้
สถานภาพปัจจุบัน สถานภาพของ กฟผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สรุปได้ดังนี้ ระบบผลิตและส่งไฟฟ้า รวมกำลังผลิตติดตั้ง 24,983 เมกะวัตต์ (100%) กฟผ ,431 เมกะวัตต์ (58%) IPP 8, เมกะวัตต์ (32%) นำเข้าและแลกเปลี่ยน เมกะวัตต์ (2%) SPP 1, เมกะวัตต์ (8%) จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง แห่ง ความยาวสายส่ง 28,331 วงจร-กิโลเมตร จ่ายไฟฟ้าไปทั่วประเทศ จังหวัด

13 กำลังผลิตติดตั้งในระบบ ณ 31 ธันวาคม 2546
เมกะวัตต์ กำลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 24,983 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ปี ,121.4 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี ,681.1 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ,440.3 (8.63%)

14 ระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองประเทศต่างๆ
21.9 23.7 27.6 30.9 32.0 32.2 36.0 37.5 46.0 10.2

15 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2543
ประเทศ ก๊าซฯ ถ่านหิน นิวเคลียร์ พลังน้ำ อื่นๆ รวม ไทย ปี 46 73.0 16.0 0.0 6.0 5.0 100.0 มาเลเซีย 84.7 3.1 4.7 7.5 ฮ่องกง 32.0 67.4 0.6 จีน 0.5 88.2 1.4 6.1 3.7 สหรัฐอเมริกา 16.8 53.7 22.4 2.3 4.8 สหราชอาณาจักร 31.7 37.1 29.1 อินโดนีเซีย 28.8 38.3 3.5 29.4 ญี่ปุ่น 20.5 21.9 38.9 15.3 เวียดนาม 20.8 29.0 30.0 20.2 Source: IEEJ, Japan 2003

16 การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าต่อหัว ปี 2542

17 ค่าไฟฟ้าของประเทศต่างๆ
บาท/หน่วย อินโดนีเซีย 1.08 ศรีลังกา 2.42 ไทย 2.53 มาเลเซีย 2.73 เกาหลีใต้ 3.23 ไต้หวัน 3.37 ฟิลิปปินส์ 3.97 สิงคโปร์ 4.61 ฮ่องกง 4.96 มาเก๊า 6.33 ญี่ปุ่น 6.80

18 ราคาขายปลีกน้ำมัน ปี 2545 Source: EIA


ดาวน์โหลด ppt กำลังการผลิตไฟฟ้า ตัวเลขปี 2542.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google