งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จักรวาลวิทยา ภูมิโหราศาสตร์ และผังเมืองกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จักรวาลวิทยา ภูมิโหราศาสตร์ และผังเมืองกรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จักรวาลวิทยา ภูมิโหราศาสตร์ และผังเมืองกรุงเทพมหานคร

2 โจทย์ของการนำเสนอ จักรวาลวิทยา ภูมิโหราศาสตร์ เกี่ยวอะไรกัน นคราภิวัตรตะวันตก ตะวันออกออก แบบแผนที่ปรากฏ ประยุกต์วิทยา

3 จักรวาลวิทยา ตำแหน่งแห่งที่ของ สรรพสิ่ง

4

5

6

7 ภูมิโหราศาสตร์

8

9

10

11 จิตวิญญาณ และตำแหน่งแห่งที่

12 战国曾侯乙墓中出土的漆箱盖面天文图

13

14 西水坡 45 号墓仰韶文化

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 นคราภิวัตร ตะวันออก ตะวันตก นิเวศวิทยาจิตวิทยา ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน วิถีการผลิต รูปแบบ นคร รัฐ และ ความสัมพันธ์ข้ามรัฐ

26

27

28

29 Machu Picchu

30 Iran Hormozgan Kīsh

31

32 Gaochang, Turpan,

33 แบบแผนที่ปรากฏ รัฐไทยในอดีต และกรุงเทพมหานครฯ

34 ศรีสัชนาลัย

35 สุโขทัย

36

37 ศรีเกษตร

38

39 คูบัว

40 นครปฐม

41 เมืองสิงห์

42 สระน้ำโกสินารายณ์

43

44 เชียงใหม่

45 กรุงเทพ ราว 2475

46

47

48

49

50

51 บูโรพุทโธ

52

53 วัดพระธาตุลำปางหลวง จำลองผัง จักรวาล คติไตรภูมิ

54

55 แผนผังคติ " จักรวาล " ของวัดพระแก้ว ( วัดเจดีย์กลางทุ่ง )

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 ประเด็นวิเคราะห์ในการพัฒนา เมือง โลกทัศน์ทางจิต วิญญาณ โลกทัศน์ทางการเมือง โลกทัศน์ทางสังคม โลกทัศน์ทางเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt จักรวาลวิทยา ภูมิโหราศาสตร์ และผังเมืองกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google