งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

2 Vaccine and Immunization
Burden of disease, Morbidity Severity of disease / mortality Sequelae Risk of exposure Alternative (Rx) Disease Safety / adverse reaction Efficacy Duration of immunity Cost / Benefit Vaccine Protection Immunization

3 With adjusted effectiveness was 97.50% (95%CI, 88.60%-99.50%).
Effectiveness of Japanese Encephalitis Immunization Program Using Inactivated Mouse Brain Derived Vaccine in Thailand, 2009 : A Case-Control Study (Charung Muangchana et al) Vaccine effectiveness among children aged > 18 months old was estimated at 94.6% (95%CI, 79.6%-98.6%) With adjusted effectiveness was 97.50% (95%CI, 88.60%-99.50%). 15% of cases were children under 18 months of age.

4 Concerns for JE vaccines in Thailand
Inactivated mouse brain derived Limited duration of the induced protection Need for multiple doses Adverse events: rash, severe AEFI-rare (potentially fatal acute disseminated encephalomyelitis and hypersensitivity reactions) Insecure procurement Limited suppliers (mouse brain derived) Domestic source--GPO (GMP concerned)

5 Challenges and lessons learnt
Reconsider of Vaccine Implementation Changing vaccine from Inactivate mouse brain derived 1. Cell culture derived vaccine (Vero cell) 2. Live-attenuated cell culture vaccine. (SA ) 3. Live-attenuated Chimeric vaccine. (YF17D/SA )

6 แนวทางในการพิจารณาเลือกวัคซีน...
Items SMBV Vero cell (Inactivated) SA (LAV) Chimeric vac. (LAV) Registration (Thailand) Local production or Importation L / I - I ? Quality and Acceptability Security and Sustainability +/- Adequacy or Sufficiency Knowledge and R&D for Local

7 แนวทางในการพิจารณาเลือกวัคซีน...
Items SMBV Vero cell (Inactivated) SA (LAV) Chimeric vac. (LAV) Efficacy or Immunogenicity Durability + +++ Stability ++ Safety and Side effect ?/++ ? Quality and Acceptability

8 แนวทางในการพิจารณาเลือกวัคซีน...
Items SMBV Vero cell (Inactivated) SA (LAV) Chimeric vac. (LAV) Program Administration Service Delivery or Immunization Route Frequency or Dosage 2-3 2 Acceptability (provider and receiver) + - ++ User friendly

9 แนวทางในการพิจารณาเลือกวัคซีน...
Items SMBV Vero cell (Inactivated) SA (LAV) Chimeric vac. (LAV) Affordability +++ ? + Budget Impact Low - Middle Cost-Efficiency or Effectiveness Cost-benefit Public concern Political concern

10 ประเด็นการใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ประเทศไทยมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยพัฒนา-ผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการพัฒนาจัดหาวัคซีน JE เพื่อให้ได้วัคซีนรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีความปลอดภัยสูง มาใช้ทดแทนวัคซีนปัจจุบัน

11 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ให้คำแนะนำ เมื่อ 7 ก.ค. 2552
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้ให้คำแนะนำ เมื่อ 7 ก.ค. 2552 องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะในเซลเพาะเลี้ยง (เริ่มผลิตได้ ในปี 2558) กรมควบคุมโรค มีแผนจะใช้วัคซีนชนิดใหม่แทนวัคซีน JE SMBV ในปี 2558 ที่องค์การฯ ผลิตได้ พิจารณาใช้วัคซีนชนิดใหม่จากแหล่งอื่น หากการพัฒนาขององค์การเภสัชกรรมไม่เป็นผล ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยอยู่ในกรอบนโยบายวัคซีนแห่งชาติ

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google