งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคคอตีบ (Diphtheria) สาเหตุ Corynebacterium diphtheriae Toxogenic strain ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น ผิวหนัง เยื่อบุตา ช่องคลอด ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ อักเสบบวมทางเดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคคอตีบ (Diphtheria) สาเหตุ Corynebacterium diphtheriae Toxogenic strain ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น ผิวหนัง เยื่อบุตา ช่องคลอด ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ อักเสบบวมทางเดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคคอตีบ (Diphtheria) สาเหตุ Corynebacterium diphtheriae Toxogenic strain ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น ผิวหนัง เยื่อบุตา ช่องคลอด ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ อักเสบบวมทางเดิน หายใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบใน 1 สัปดาห์ ปลายประสาทอักเสบสัปดาห์ที่ 2

2 โรคคอตีบ (Diphtheria) ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น อัตราป่วยตาย 5- 10% การวินิจฉัยแยกโรค Streptococus pharyngitis Vincent angina Infectious mononucleosis Oral candidiasis Adenoairuses

3 โรคคอตีบ (Diphtheria) ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น อัตราป่วยตาย 5- 10% ถ้าสงสัยให้รักษาเลยด้วย ยาปฏิชีวนะและ Anti- Toxin

4 โรคคอตีบ (Diphtheria) การระบาดในรัสเซียปี 1990-1997 มีรายงาน ผู้ป่วย 150,000 คน เสียชีวิต 5,000 คน การติดต่อ จากคนสู่คนโดยตรง อาจเกิดจาก น้ำนมดิบ ระยะติดต่อ 2-4 สัปดาห์ น้อยมากๆอาจพบได้ 6 เดือน การติดเชื้อทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแต่อาจไม่มีนาน ตลอดชีวิต dT ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการเกิดโรคจาก Toxin

5 โรคคอตีบ (Diphtheria) การป้องกัน การให้ความรู้ประชาชน การใช้วัคซีนในเด็ก การให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้ติดเชื้อ HIV

6 โรคคอตีบ (Diphtheria) การควบคุม การแยกกักผู้ป่วยผู้สัมผัสจนผลเพาะเชื้อเป็นลบ 2 ครั้งหรือได้รับยาปฏิชีวนะครบ 14 วัน การกักกัน ผู้ที่ประกอบอาหารที่สัมผัสโรค ผู้ที่ สัมผัสเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนจนกว่าจะพิสูจน์ว่า ไม่ได้เป็นพาหะ ผู้สัมผัส ได้รับการเพาะเชื้อ ได้รับยาปฏิชีวนะ 7 วัน

7 โรคคอตีบ (Diphtheria) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 ตุลาคม 2547 ออกตามพ. ร. บ. โรคติดต่อ พ. ศ.2523 เรื่องชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ ลำดับที่ 6 โรคคอตีบ (Diphtheria) อาการเป็นไข้ เจ็บในคอ บางครั้งจะมีอาการบวมแดงอักเสบ รอบๆ คอ ในลำคออาจจะมีแผ่นเนื้อเยื่อสีเทา ทำให้หายใจลำบาก มีอาการหอบหน้าเขียว หรือมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถึงแก่ กรรมอย่างกะทันหันได้ กำหนดโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 18 โรค มีโรค คอตีบอยู่ลำดับที่ 6

8 แนวคิดการจัดการ โรคคอตีบ 1 4 3 2 2 3 4

9 การป้องกันพื้นฐาน : ดูแลสุขภาพ : ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย : ล้างมือบ่อยๆ : ไอจามปิดปากปิดจมูก : ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยเมื่อ อยู่ในชุมชน การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ สัมผัส การสื่อสารความเสี่ยง 1. การติดเชื้อ Corynebacterium diphtheriae

10 2. อาการ ( โรค ) การติดเชื้อ Corynebacterium diphtheriae ที่ไม่มี Toxin ให้ยาปฏิชีวนะ Erythromycin หรือ Roxithromycin ติดตามอาการจนครบ 14 วัน และพิจารณา ให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์ AB A B

11 3 โรคจาก การติดเชื้อ Corynebacterium diphtheriae ที่มี Toxin โรคคอตีบ หัวใจอักเสบ B B A A ให้ยาปฏิชีวนะ Erythromycin หรือ Roxithromycin และให้ Diphtheria Anti-Toxin(DAT) ติดตามอาการจนครบ 14 วัน และพิจารณา ให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์

12 4 โรคจาก การติดเชื้อ Corynebacterium diphtheriae ที่มี Toxin กรณีที่ได้รับวัคซีน dT ครบ อาการมักไม่รุนแรง A ให้ยาปฏิชีวนะ Erythromycin หรือ Roxithromycin B ติดตามอาการจนครบ 14 วัน และพิจารณา ให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์ A B

13 การดูแลผู้สัมผัสโรค ผู้ป่วย ผู้ป่วย ผู้สงสัยในพื้นที่ระบาด ผู้สัมผัส เพาะเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ติดตามเยี่ยมบ้าน


ดาวน์โหลด ppt โรคคอตีบ (Diphtheria) สาเหตุ Corynebacterium diphtheriae Toxogenic strain ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น ผิวหนัง เยื่อบุตา ช่องคลอด ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ อักเสบบวมทางเดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google