งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของคลื่น การสะท้อน การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น เคลื่อนที่ไปชนกับสิ่งกีดขวาง หรือกระทบ รอยต่อระหว่างตัวกลาง ทำให้คลื่นส่วน หนึ่งเคลื่อนที่กลับมายังตัวกลางเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของคลื่น การสะท้อน การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น เคลื่อนที่ไปชนกับสิ่งกีดขวาง หรือกระทบ รอยต่อระหว่างตัวกลาง ทำให้คลื่นส่วน หนึ่งเคลื่อนที่กลับมายังตัวกลางเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติของคลื่น การสะท้อน การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น เคลื่อนที่ไปชนกับสิ่งกีดขวาง หรือกระทบ รอยต่อระหว่างตัวกลาง ทำให้คลื่นส่วน หนึ่งเคลื่อนที่กลับมายังตัวกลางเดิม โดย มีลักษณะดังต่อไปนี้

2

3 1. เป็นไปตามกฎการสะท้อนที่ว่า 1.) มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน 2.) ทิศทางการของคลื่นตกกระทบ คลื่น สะท้อน และเส้นปกติ อยู่ในระนาบเดียวกัน 2. ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว จะคงเดิม เสมอ 3. ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน แอมพลิจูดของ คลื่นจะคงเดิม แต่ถ้ามีการสูญเสียพลังงานแอม พลิจูดของคลื่นสะท้อนจะลดลง

4 การหักเหของคลื่น การหักเหของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น เคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีก ตัวกลางหนึ่ง ทำให้ความเร็วคลื่นและ ความยาวคลื่นเปลี่ยนไป แต่ความถี่คง เดิม การหักเหของคลื่นมีผลทำให้ อัตราเร็วคลื่นและความยาวคลื่น เปลี่ยน แต่ทิศการเคลื่อนที่จะเปลี่ยน หรือคงเดิมก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

5 1. ถ้าทิศของคลื่นตกกระทบตั้งฉาก กับรอยต่อ หรือหน้าคลื่นตกกระทบ ขนานกับรอยต่อระหว่างตัวกลางทิศ ของคลื่นที่หักเหที่ผ่านไปอีกตัวกลาง หนึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง 2. ถ้าทิศของคลื่นตกกระทบทำมุมกับ รอยต่อ หรือหน้าคลื่นตกกระทบทำมุม กับรอยต่อระหว่างตัวกลางทิศของ คลื่นที่หักเหที่ผ่านไปอีกตัวกลางหนึ่ง จะเปลี่ยนแปลงดังรูป

6 กรณีน้ำลึก คลื่นจะมีอัตราเร็วมาก ความยาวคลื่นมาก มุมตกกระทบและ มุมหักเหจะใหญ่ กรณีน้ำตื้น คลื่นจะมีอัตราเร็วน้อย ความยาวคลื่นน้อย มุมตกกระทบหรือ มุมหักเหจะเล็ก

7 มุมวิกฤต คือ มุมตกกระทบใดๆ ที่ ทำให้แนวการหักเหทำมุม 90 องศากับ เส้นปกติ การสะท้อนกลับหมด เกิดขึ้นเมื่อ ทิศของคลื่นตกกระทบโตกว่ามุมวิกฤต ทำให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับในตัวกลาง เดิม

8


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของคลื่น การสะท้อน การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น เคลื่อนที่ไปชนกับสิ่งกีดขวาง หรือกระทบ รอยต่อระหว่างตัวกลาง ทำให้คลื่นส่วน หนึ่งเคลื่อนที่กลับมายังตัวกลางเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google