งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
(การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน บรรยายโดย นายวินิจ สืบแต่ตระกูล

2 หัวข้อนำเสนอ นำมาตรฐานมายื่นคำขอ พิจารณาร่างมาตรฐานและวิธีการทดสอบฯ
พิจารณาอนุมัติมาตรฐานฯ ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ดำเนินการทดสอบ ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ รายงานผลประจำเดือน การพิจารณาทบทวนมาตรฐานฯประจำปี

3 นำมาตรฐานฯยื่นคำขอ พิจารณาร่างมาตรฐานและวิธีการทดสอบ
การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ นำมาตรฐานฯยื่นคำขอ รมฐ.1 ผู้ประกอบกิจการ/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจสอบ รมฐ.2 พิจารณาร่างมาตรฐานและวิธีการทดสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน พิจารณาอนุมัติมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 ออกหนังสือรับรองให้ผู้ยื่นคำขอ
การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ออกหนังสือรับรองให้ผู้ยื่นคำขอ รมฐ.3 อธิบดีฯ ดำเนินการทดสอบฯ ผู้ประกอบกิจการ ออกหนังสือให้แก่ผู้ผ่าน การทดสอบมาตรฐานฯ รมฐ.4 ผู้ประกอบกิจการ

5 การพิจารณาทบทวนมาตรฐานฯประจำปี
การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ รายงานประจำเดือน รมฐ.5 ผู้ประกอบกิจการ/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพิจารณาทบทวนมาตรฐานฯประจำปี รมฐ.6 ผู้ประกอบกิจการ/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 Organization Life Cycle (OLC)
เจริญ เจริญต่อไป เจริญ เสื่อม Performance Performance Time Time ก่อตั้ง ปัจจุบัน อนาคต ก่อตั้ง ปัจจุบัน อนาคต เสื่อม เจริญ เสื่อม เสื่อมมากขึ้น Performance Time ก่อตั้ง ปัจจุบัน อนาคต Performance Time ก่อตั้ง ปัจจุบัน อนาคต

7 Leadership & Learning Organization (1)
ภาวะผู้นำแบบ Grid ความมุ่งมั่นที่มีต่องาน R1 – Resources R2 – Relationships R3 - Results คนจะกระทำการใดๆ ภายใต้ “3 อาร์” ย่อมนำ ไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรได้

8 Leadership & Learning Organization (2)
ภาวะผู้นำแบบพ่อปกครองลูก (Paternalistic management) ภาวะผู้นำแบบแสวงหาโอกาส (Opportunistic management) รางวัลและความโปรดปรานจะมอบให้กับคนเพื่อตอบแทนความภักดีและการอยู่ในโอวาท คนที่ไม่ปฏิบัติตามมีความผิด และจะถูกลงโทษ ผลงานขององค์กรเกิดจากระบบการแลกเปลี่ยน นั่นคือ จะให้ออกแรงทำงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่สมดุล คนจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อตักตวงประโยชน์อย่างเต็มที่จากสถานการณ์นั้น

9 Q&A Thank you


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google