งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัฐพล ลือตาล นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัฐพล ลือตาล นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณัฐพล ลือตาล นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 1. มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการลักขโมย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จำนวนคนไข้มีเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเตียงเสริม

3 วัตถุประสงค์

4

5

6 โซนที่ 1 โซน ที่ 2 โซน ที่ 3 โซน ที่ 4 การแบ่งโชนในการติดตั้ง กล้อง CCTV

7 โซนที่ 1 โซน ที่ 2 โซน ที่ 3 โซน ที่ 4 1 2 3 เครื่องบันทึกปัจจุบัน แนวสายเคเบิลเชื่อมชุดบันทึก ทั้ง 3 เครื่องเข้าระบบเดียว การติดตั้งกล้อง CCTV ระยะที่ 1 งบประมาณ 750,000 บาท จำนวนกล้อง 34 กล้อง

8 โซนที่ 1 โซน ที่ 2 โซน ที่ 3 โซน ที่ 4 1 4 2 4 เครื่องบันทึกปัจจุบัน เครื่องบันทึก ระยะที่ 2 แนวสายเคเบิลปัจจุบัน การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มอีก ระยะที่ 2 วงเงิน 350,000 บาท 5 6 จำนวนกล้องรวมทั้งหมด 95 จุด 7

9 โซนที่ 1 โซน ที่ 2 โซน ที่ 3 โซน ที่ 4 1 4 2 3 5 6 เครื่องบันทึกปัจจุบัน เครื่องบันทึก ระยะที่ 3 แนวสายเคเบิลปัจจุบัน แนวสายเคเบิลใยแก้วระยะที่ 3 7 การติดตั้งกล้อง CCTV ใน ระยะที่ 3 พร้อมสามไฟเบอร์ ออฟติค งบประมาณ 1,100,000 บาท

10 ผลการพัฒนา คุณภาพที่ได้รับ

11 สถิติการเกิด อุบัติการณ์ ปี 2553 มีข้อมูล 2 เดือน

12 ขโมยกระเป๋า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หน้าลิฟท์ เวลา 00.00-22 น. ถูกจับ ดำเนินคดีในเวลาต่อมา

13 ขโมยโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 22.59 น. อาคาร 68 ปีอนุสรณ์หน้าลิฟท์ ชั้นที่ 2

14 ขโมยโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 11 พ. ย. 2553 เวลา 08.19-28 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 1 หน้า ลิฟท์ ถูกจับดำเนินคดีได้ในวันที่ 11 พ. ย. 55 ถูก ดำเนินคดี

15 ขโมยรถจักรยานยนต์ หน้าอาคารเภสัชกรรม ผลิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 07.49-53 น.

16 ลักพาตัวเด็กชาวลาว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 05.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้ที่ ด่านตรวจคน เข้าเมือง อำเภอเชียงของ ในวันที่ 27 เมษายน 2553 ถูกดำเนินคดี

17 กิจกรรมที่จะพัฒนาต่อไป 1. ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงาน 2. เพิ่มขนาดความจุของ HARDDISK ให้ สามารถบันทึกข้อมูลได้นานขึ้น 3. เชื่อมต่อสัญญาณผ่านมือถือสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพจากกล้อง CCTV เพื่อความพร้อมในการติดตาม อุบัติการณ์

18 ความฝันในอนาคตที่เราอยากมี ห้องควบคุมและมีเจ้าหน้าที่ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

19 ทุกคน.. ไม่ใช่ ส่วนหน้า หรือ ส่วนหลัง แต่เป็น “ ส่วน หนึ่ง ” ของ โรงพยา บาล


ดาวน์โหลด ppt ณัฐพล ลือตาล นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google