งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTVในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTVในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTVในโรงพยาบาล
การบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTVในโรงพยาบาล ณัฐพล ลือตาล นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 1.มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการลัก ขโมยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ความเป็นมา 1.มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการลัก ขโมยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จำนวนคนไข้มีเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ดูแล ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเตียงเสริม

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ารับ บริการและของทางราชการ 2.เพื่อสร้างความอบอุ่นใจของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 3.เพื่อลดการก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ ภายใน โรงพยาบาล 4.เพื่อประสานข้อมูลภาพจากกล้องCCTV ในการติดตามแก้ไข เหตุร้ายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4 วิธีดำเนินการ

5 1.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้าน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการจัดสรร งบประมาณในการติดตั้งกล้องCCTV เป็นเงิน 750,000 บาท เมื่อปีงบประมาณ 2553 2.ทำการสำรวจและออกแบบประมาณการพร้อม กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและจัดหาผู้รับจ้างใน การติดตั้งกล้องCCTV ตามระเบียบพัสดุ จำนวน 34 จุด ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 ปัจจุบัน จำนวนกล้อง CCTV มีจำนวนทั้งสิ้น 95 จุด

6 โซนที่ 4 การแบ่งโชนในการติดตั้งกล้องCCTV โซนที่ 1 โซนที่ 2 โซนที่ 3

7 โซนที่ 4 โซนที่ 2 โซนที่ 3 โซนที่ 1 การติดตั้งกล้องCCTVระยะที่1
งบประมาณ 750,000 บาท 1 โซนที่ 1 โซนที่ 2 2 3 เครื่องบันทึกปัจจุบัน โซนที่ 3 จำนวนกล้อง 34 กล้อง แนวสายเคเบิลเชื่อมชุดบันทึก ทั้ง3เครื่องเข้าระบบเดียว

8 โซนที่ 4 โซนที่ 2 โซนที่ 3 โซนที่ 1 การติดตั้งกล้องCCTV
เพิ่มอีก ระยะที่ 2 วงเงิน 350,000 บาท 1 6 โซนที่ 1 5 โซนที่ 2 2 4 4 7 เครื่องบันทึกปัจจุบัน โซนที่ 3 เครื่องบันทึก ระยะที่ 2 จำนวนกล้องรวมทั้งหมด 95 จุด แนวสายเคเบิลปัจจุบัน

9 โซนที่ 4 โซนที่ 2 โซนที่ 3 โซนที่ 1
การติดตั้งกล้องCCTV ในระยะที่ 3พร้อมสามไฟเบอร์ออฟติค งบประมาณ 1,100,000 บาท 6 1 โซนที่ 1 โซนที่ 2 5 2 4 3 7 เครื่องบันทึกปัจจุบัน โซนที่ 3 เครื่องบันทึก ระยะที่ 3 แนวสายเคเบิลปัจจุบัน แนวสายเคเบิลใยแก้วระยะที่3

10 ผลการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับ

11 สถิติการเกิดอุบัติการณ์
ปี 2553 มีข้อมูล 2 เดือน

12 ขโมยกระเป๋า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หน้าลิฟท์ เวลา 00. 00-22 น
ขโมยกระเป๋า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 หน้าลิฟท์ เวลา น. ถูกจับดำเนินคดีในเวลาต่อมา

13 ขโมยโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 22. 59 น
ขโมยโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา น. อาคาร 68 ปีอนุสรณ์หน้าลิฟท์ ชั้นที่ 2

14 ขโมยโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 11 พ. ย. 2553 เวลา 08. 19-28 น
ขโมยโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 11 พ.ย เวลา น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 1 หน้าลิฟท์ ถูกจับดำเนินคดีได้ในวันที่ 11 พ.ย. 55 ถูกดำเนินคดี

15 ขโมยรถจักรยานยนต์ หน้าอาคารเภสัชกรรมผลิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 07.49-53 น.

16 ลักพาตัวเด็กชาวลาว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 05. 20 น
ลักพาตัวเด็กชาวลาว เมื่อวันที่ 24 เมษายน น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเชียงของ ในวันที่ 27 เมษายน 2553 ถูกดำเนินคดี

17 กิจกรรมที่จะพัฒนาต่อไป
ติดตั้งกล้องCCTV เพิ่มให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพิ่มขนาดความจุของ HARDDISK ให้สามารถบันทึก ข้อมูลได้นานขึ้น เชื่อมต่อสัญญาณผ่านมือถือสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาพจากกล้องCCTVเพื่อความพร้อม ในการติดตามอุบัติการณ์

18 ความฝันในอนาคตที่เราอยากมีห้องควบคุมและมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

19 “ส่วนหนึ่ง” ของโรงพยาบาล
Thank You for Your kind Attention ทุกคน.. ไม่ใช่ ส่วนหน้าหรือ ส่วนหลัง แต่เป็น “ส่วนหนึ่ง” ของโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt ด้านความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTVในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google