งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการจราจรไว้ 5 ประการ 1. หาทางทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการใช้ถนน 2. รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการ เพื่อนำกลุ่มรถประชาชนออกจากจุดติดขัด ทำเหมือนรถจักรยานยนต์นำเสด็จส่วนพระองค์ 3. รถจักรยานยนต์ ให้ดูแลรถของประชาชนให้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วอันควร 4. จุดติดขัดอันเป็นคอขวดหรือที่แคบ เบียดเสียด ต้องพยายาม ทำให้รถมีความเร็ว เคลื่อนตัวออกจากนั้นโดยเร็ว เหมือนเทน้ำออกจากท่อ 5. ต้องหาทางแก้ปัญหา โดยสร้างความร่วมมือระหว่างตำรวจกับประชาชน

2 เครื่องหมายที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
ป้ายบังคับ

3

4 เครื่องหมายที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
ป้ายเตือน

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร
งานฝึกอบรมพนักงานขับรถ ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ PSP Transport

44 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google