งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการจราจรไว้ 5 ประการ 1. หาทางทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการใช้ถนน 2. รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการจราจรไว้ 5 ประการ 1. หาทางทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการใช้ถนน 2. รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการจราจรไว้ 5 ประการ 1. หาทางทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการใช้ถนน 2. รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการ เพื่อนำกลุ่มรถประชาชน ออกจากจุดติดขัด ทำเหมือนรถจักรยานยนต์นำเสด็จส่วนพระองค์ 3. รถจักรยานยนต์ ให้ดูแลรถของประชาชนให้เคลื่อนตัว ด้วยความเร็วอันควร 4. จุดติดขัดอันเป็นคอขวดหรือที่แคบ เบียดเสียด ต้อง พยายาม ทำให้รถมีความเร็ว เคลื่อนตัวออกจากนั้นโดยเร็ว เหมือนเทน้ำออกจาก ท่อ 5. ต้องหาทางแก้ปัญหา โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง ตำรวจกับประชาชน

2 เครื่องหมายที่ใช้ในการควบคุมการจราจร

3 6 7 8 9 10 36 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

4 เครื่องหมายที่ใช้ในการควบคุมการจราจร

5 1 2 3 4 5 6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 งานฝึกอบรมพนักงานขับรถ ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร PSP Transport

44 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการจราจรไว้ 5 ประการ 1. หาทางทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่มีวินัยในการใช้ถนน 2. รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google