งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา warfarin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา warfarin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา warfarin

2 Patient profile ผู้ป่วยชายไทย
โรคประจำตัว RHD:Valvular Heart Disease / Rheumatic Heart Disease ,AF : Atrial Fibrillation มาพบแพทย์ตามนัด INR=1.1 PT=12.0

3

4

5 ปัญหาที่พบ Non compliance ผู้ป่วยรายนี้มาพบแพทย์ตามนัด
เจาะเลือดแล้วพบว่าค่า INR=1.1แต่แพทย์ไม่ปรับเพิ่มขนาดยาเนื่องจากสาเหตุที่ค่า INR ลดลงมาจากตัวผู้ป่วยเองคือผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าแพทย์ให้กินยาอาทิตย์ละครั้ง ผู้ป่วยจึงกินยาแค่หนึ่งครั้งก่อนมาตามนัดทำให้ระดับ INR ไม่เพิ่มขึ้นผู้ป่วยบอกว่าตัวเองไม่ตั้งใจฟังแพทย์และไม่ได้ยินที่แพทย์บอกและบอกว่ายา warfarin เป็นยาอันตราย

6 การแก้ไขปัญหา แนะนำวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วย
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ว่าสำคัญอย่างไร อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาและผลเสียของการลืมรับประทานยาหรือการรับประทานยาไม่ตรงตามแพทย์สั่ง เภสัชกรควรมีการส่อสารให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจวิธีการการกินยาอย่างถูกต้องและควรทวนวิธีการรับประทานยาให้กับผู้ป่วยและผู้ป่วยสามารถกลับไปรับประทานยาที่บ้านได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา warfarin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google