งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา warfarin. Patient profile ผู้ป่วยชายไทย โรคประจำตัว RHD:Valvular Heart Disease / Rheumatic Heart Disease,AF : Atrial Fibrillation มาพบแพทย์ตามนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา warfarin. Patient profile ผู้ป่วยชายไทย โรคประจำตัว RHD:Valvular Heart Disease / Rheumatic Heart Disease,AF : Atrial Fibrillation มาพบแพทย์ตามนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา warfarin

2 Patient profile ผู้ป่วยชายไทย โรคประจำตัว RHD:Valvular Heart Disease / Rheumatic Heart Disease,AF : Atrial Fibrillation มาพบแพทย์ตามนัด INR=1.1 PT=12.0

3

4

5 ปัญหาที่พบ Non compliance ผู้ป่วยรายนี้มาพบแพทย์ตามนัด เจาะเลือดแล้วพบว่าค่า INR=1.1 แต่แพทย์ไม่ปรับ เพิ่มขนาดยาเนื่องจากสาเหตุที่ค่า INR ลดลงมา จากตัวผู้ป่วยเองคือผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าแพทย์ให้ กินยาอาทิตย์ละครั้ง ผู้ป่วยจึงกินยาแค่หนึ่งครั้ง ก่อนมาตามนัดทำให้ระดับ INR ไม่เพิ่มขึ้นผู้ป่วย บอกว่าตัวเองไม่ตั้งใจฟังแพทย์และไม่ได้ยินที่ แพทย์บอกและบอกว่ายา warfarin เป็นยา อันตราย

6 การแก้ไขปัญหา แนะนำวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องให้กับ ผู้ป่วย ให้ความรู้เกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ ว่าสำคัญอย่างไร อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ รับประทานยาและผลเสียของการลืม รับประทานยาหรือการรับประทานยาไม่ตรง ตามแพทย์สั่ง เภสัชกรควรมีการส่อสารให้ผู้ป่วยสามารถ เข้าใจวิธีการการกินยาอย่างถูกต้องและควร ทวนวิธีการรับประทานยาให้กับผู้ป่วยและ ผู้ป่วยสามารถกลับไปรับประทานยาที่บ้าน ได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา warfarin. Patient profile ผู้ป่วยชายไทย โรคประจำตัว RHD:Valvular Heart Disease / Rheumatic Heart Disease,AF : Atrial Fibrillation มาพบแพทย์ตามนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google