งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Transformation Change to AEC 2015 Kasemradsreburin Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Transformation Change to AEC 2015 Kasemradsreburin Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Transformation Change to AEC 2015 Kasemradsreburin Hospital

2 HR Transformation Change to AEC 2015 การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประชาคม อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการ บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร นำไปสู่การเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากรบุคคล Concepts : HEAD

3 H E A D : H = Happiness

4

5 H E A D : E = English & Empowerment English Level AUA TOEIC SCORE Empowerment การพัฒนาขีด ความสามารถ

6 H E A D : A = Approach & Achievement ดูแลใกล้ชิด สนิท เหมือน ญาติ เป้าหมายระดับบุคคล

7 H E A D : D = Discipline ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบในการ ทำงาน

8 การประเมินผล พนักงานผ่าน TOEIC SCORE ที่ตั้ง > 10%

9 HR Transformation Change to AEC 2015 Thank You


ดาวน์โหลด ppt HR Transformation Change to AEC 2015 Kasemradsreburin Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google